Arbeidslivets opplæringssentrets årsmøte 2014

 

Arbeidslivets opplæringssenter holdt årsmøte på Hotel Natura den 4. desember i samarbeid med NVL.  På møtet, som hadde overskriften Voksenopplæringens resultat og fremtid, deltok 120 personer. Key-note var Erik Mellander, stedfortredende direktor for Instituttet for arbeidsmarkeds- og utdanningspolitisk vurdering (IFAU) i Sverige.  

Forbilde i voksnes læring, er en utmerkelse som Arbeidslivets opplæringssenter har tildelt hvert å siden 2007. På årsmøtet ble tre personer tildelt utmerkelsen: Margrét Gígja Rafnsdóttir fra Framvegis – senter for videreutdanning i Reykjavik, Ólöf Ásta Salmannsdóttir, fra Símey på Akureyri og Sigurður Oddsson fra Videreutdanningssentret på Vestlandet. Alle har fullført voksenopplæringens sertifiserte kurser og etterfølgende fått fremgang på arbeidsmarkedet.

Lysbilder fra Eriks Mellander foredrag kan hentes HER.