Arbeidsplan før ø-samarbejde 2015

 

Aktivitets og tidsplan for Nordisk Østersø ø- netværk 2014 -2015

Gennemførte aktiviteter 2013 - 2014

I 2013 gennemførtes første ø-seminar på Bornholm.

Ø- netværket har i 2014 planlagt, gennemført og evalueret det andet nordiske ø-seminar på Gotland i april  og det tredje nordiske ø-seminar på Åland i september. På det efterfølgende netværksmøde fastlagde gruppen temaet for den afsluttende Nordiske konference på Brnholm i 2015 : ”Bæredygtig (entreprenøriel) turisme”. Temaet knytter til evt. videre samarbejde efter den afsluttende konference. Netværket ønsker at undersøge muligheder for at etablere en fælles turismeuddannelse indenfor bæredygtig turisme.

Nov.2014 gennemfører en mindre arbejdsgruppe et arbejdsseminar med det formål, at afklare behov for videre arbejde med en uddannelse indenfor bæredygtig turisme og konkret arbejdsplan for den afsluttende konference.

December startes konkret planlægning af den afsluttende konference

Virksomhedsplan 2015

Jan.-feb.

First announcement ud i  jan.

Endelig program for konference på Bornholm.

Arbejds- møde, primært om konference, form og indhold (jan. Bornholm)

Netværksmøde om konference og Nordplusansøgning (jan Visby)

Endeligt progam og invitation senest ud ultimo feb.

Marts. – april

Afklaring af og evt. videre arbejde med udvikling af turisme uddannelse, bl.a. afklaring af lokal forankring, fælles moduler, indhold og form

Opdatering på konference, deltagere rollefordelinger mv.

Afklaring af interesse for samarbejde med Anssi Tuulenmäki og lokale aktører på Bornholm, samt repræsentanter for de andre øer  om ”to do” seminar. Hvis der er interesse påbegyndes planlægning af  indhold og opstart.

Maj - juni

På baggrund af resultater fra de tre lokale seminarer og ø-netværkets interesse planlægges og gennemføres en afsluttende fælles Nordisk Ø-konference på Bornholm d.27.-28. maj.

Ø-netværksmøde maj: På et netværksmøde koblet til konferencen tages stilling til evt. videre samarbejde i efteråret 2015.

Formidling af ø-netværkets centrale resultater efter maj konference.

Præsentation af temaet bæredygtig turisme på Folkemøde Bornholm, hvis vi kan komme med.

Præsentation på Almedalsveckan i Visby?

Efterår 2015

Hvis ø-netværket vil fortsætte: videre arbejde med at konkretisere evt opstart af turismeuddannelse, ”to-do” seminarer samt evt. andre aktiviteter