Arbejdsliv i Norden – Udfordringer og forslag

 

Poul Nielson, tidigare dansk EU-kommissionär och minister, har på uppdrag av Nordiska ministerrådet gjort en strategisk genomlysning av arbetslivsområdet i Norden.  Rapporten innehåller 14 förslag om hur arbetslivet kan utvecklas genom nordiskt samarbete.

Länk till nyhet och själva publikation.

http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/vuxenutbildning-foereslaas-bli-obligatorisk-i-hela-norden