Arbejdslivets oplæringscenter vælger de første læringsambassadører i Island

 

Den ene af kvinderne er Elín Þór Björnsdóttir. Hun anmodede om et studie i livslang læringscentret i nærmeste omegn. Hun tog initiativ og samlede det fornødne antal deltagere for at kurset kunne udføres. Den anden er Kornína Óskarsdóttir. Hun er bonde og ønskede efter rådgivning i livslang læringscentret i nærmeste by. Bønder er en gruppe som ikke plejer at benytte sig af livslang læringscentrenes tjeneste.
Begge, disse kvinder, er et eksempel på individer som har ydet en stor personlig indsats, har vist initiativ og gå på mod. Diplomaen har givet dem impuls til at fortsætte og de er enige om at alder og afstand er ingen hindring.      

FA's medarbejdere, livslang læringscentrene i Island blev tilbudt at nominere repræsentanter. Følgende kriterier blev sat frem for valget.

Det nominerede individ skal bl.a. have:
• deltaget i et eller flere af livslang læringscentrenes kurser
• gennemgået reel kompetance evaluering
• modtaget studierådgivning

Har ydet en stor personlig indsats fx
• vist stor fremgang fra studiets begyndelse
• har fuldført et studietilbud
• kan stå som forbillede for andre i samme situation
• er i gang med fortsættelse af sit studie
• har forbedret sin stilling på arbejdsmarkedet

Har taget intiativ og vist mod, overstået hindringer fx 
• studievanskeligheder
• lang tid siden vedkommende studerede
• repræsenterer en gruppe mennesker som sædvanlig ikke søger denne slags tjeneste

Kan stå som repræsentant for denne gruppe i sit hjemegn og præsentere mulige midler for andre, er villig til at fortælle om sin erfaring
• Kan skrive og sende artikler til medierne, i FA's årsskrift og i lokale aviser
• Kan deltage i møder og fortælle om sin erfaring


Link om Arbejdslivets oplæringscenter på engelsk:
www.frae.is//default.asp?webid=5