Arbejdspladslæring - forudsætninger, strategi/metoder og resultater

 

 
27-11-2007
I denne sammenhæng fremstår læring i arbejdet som et lovende bud. Udvikling af kompetencer og anvendelse af kompetencer går i denne læringsform ofte hånd i hånd.
Rapporten beskriver en undersøgelse i de nordiske lande der søger at udrede hvad der virker i arbejdspladslæring: faktorer der grundlæggende fremmer læringen og modeller for best practice. I rapporten peges på nødvendigheden af at nært samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser som en forudsætning for i det konkrete tilfælde at realisere best practice modeller og succesfaktorerne.
Rapporten kan hämtas från NMR:s webbsida:
www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:576