Arbete utomlands i ett reglerat yrke

 
Möjligheten att starta egen verksamhet eller ta anställning inom vilket EU-/EES-land som helst, är en grundläggande rättighet för medborgarna. Men hur går man tillväga för att få jobba som till exempel läkare, lärare eller arkitekt utomlands? Det finns nu en broschyr med instruktioner för den som vill jobba utomlands i ett så kallat reglerat yrke (pdf).
www.hsv.fi/download/.7a21c82b11c2deb2ac98000950363/EG-dir%28sv%29_ny+med+lankar.pdf