Arbetsgrupp skall utreda den ekonomiska situationen för studerande med familj

 
Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin, som även ansvarar för studiestödsfrågor i regeringen, har tillsatt en arbetsgrupp som skall utreda hur man med hjälp av studiestödet kan förbättra den ekonomiska situationen hos sådana studerande som har minderåriga barn att försörja. Situationen för studerande med familj kunde utvecklas till exempel genom att ta i bruk en barnhöjning av studiepenningen och studielånet och genom att ändra på gränsen för den studerandes årsinkomster så att antalet barn och försörjare tas i beaktande. Det är meningen att arbetsgruppen lämnar in sitt förslag till Wallin i april 2009.
Läs mer