Arbetslivet förändras – är du redo?

Under 2017 satt en rad arbetsgrupper och diskuterade hur Finland bäst skall hantera förändringar som globalisering och digitalisering för med sig.

 

Resultatet av diskussionerna finns nu samlade i en rapport, som igår överlämnades till utbildningsminister Sanni Grahn-Laasonen. En central tes i rapporten är behovet av ett flexibelt och tillgängligt livslångt lärande.

–Finland har ingen annan väg framåt än att alltid ha världens kunnigaste folk, konstaterade Grahn-Laasonen vid överlämnandet.

För att nå dit föreslår rapporten en rad åtgärder, bland annat måste utbldningsnivån höjas, ett Öppet yrkesinstitut öppnas, digitala väglednningstjänster inrättas och mycket mer.

Läs rapporten (på finska)  Elinikäisen oppimisen kehittämistarpeita selvittävän työryhmän raportti.