Arbetslivskompetenser inom yrkeshögskolorna stärks

Regeringen föreslår ett tillägg på 10 miljoner euro till yrkeshögskolornas arbetslivsbaserade undervisnings-, forsknings- och utvecklingsarbete i sin tilläggsbudget för 2013. Syftet är bl.a. att påskynda expertutbytet mellan arbetslivet, högskolorna och forskningsanstalterna.

 

Tilläggsanlaget är speciellt inriktat på att användas inom industri- och servicesektorn samt inom välfärdstjänsterna. Detta förutsätter att yrkeshögskolorna har anställda med behörighet för verksamheten, en forsknings- och utvecklingsverksamhet som är starkare kopplad till utbildningen samt ett omfattande expertutbyte mellan yrkeshögskolorna, forskningsinstituten och arbetslivet. 

Läs mera på Utbildnings- och kulturministeriets samt Finansministeriets sidor.  
 E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)ktol.fi