Arbetsmarknadens parter villiga att samarbeta kring certifiering av kompetenser i arbete (Fagbréf atvinnulífsins)

Den första november firade Arbetslivets Utbildningscenter (FA) på Island sitt 20-årsjubileum, i samarbete med NVL. Man firade med ett jubileumsmöte, under titeln Fagbréf atvinnulífsins (arbetslivets yrkesbevis). Över 100 personer deltog i mötet på plats och online.

 

AF Fjóla María Lárusdóttir

Huvudfokus på mötet var presentationen av ett nytt verktyg inom vuxenutbildning, "Fagbréf atvinnulífsins". Detta yrkesbevis ger anställda en bekräftelse på sin kompetens samtidigt som företag och organisationer får en överblick över kompetensen hos sina medarbetare. Verktyget bygger på kompetensanalys för specifika jobb och är kopplat till ISQF (nationella kompetensramverket).

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, social- och arbetsmarknadsminister, talade om arbetsplatsernas betydelse när det gäller lärande, samt träning och riktat kompetensuppbyggnad, något som bör öka under de kommande åren. Han betonade också vikten av att värdera den utbildning och kompetens som personer med utländsk bakgrund tar med sig, så att människor får arbete som passar deras kompetens. Han betonade att FA ska vara ett centralt organ med verktyg som ska svara på bland annat den utmaningen.

Han nämnde också att vuxenutbildningen behöver få en tydlig position bland övriga fortbildningsalternativ som en särskild stödåtgärd från regeringen, och att den används väl av de som behöver den. En ny proposition till lagen om vidareutbildning kommer att presenteras på nästa års höstmöte efter en omfattande remiss. Ministern vill öka samarbetet inom vuxenutbildningen och bygga vidare på de verktyg och kunskap som har utvecklats hittills, för att öka välfärd och livskvalitet.

fagbref-atvinnulifsins.jpg

Ingegerd Green, senior expert inom området strategisk planering och kompetensutveckling i näringslivet, presenterade utvecklingen av ett praktiskt kompetensbedömningssystem och kompetenscertifiering inom svensk industri. Systemet syftar till att stärka människors ställning i arbete och på arbetsmarknaden, samtidigt som det främjar konkurrenskraft och utbildningskvalitet. Systemet upprätthålls i ett brett samarbete mellan arbetsgivare och fackliga organisationer som har gemensamma intressen vad gäller kompetens och konkurrenskraft i näringslivet. Ingegerd pratade om att det inte finns några "enkla" jobb längre, de är alla komplexa i sig och innebär behov av en tydlig vision om kvalifikationskrav. Då skulle det formella skolsystemet inte alltid ha utrymme att reagera snabbt.

Ingegerd Green

Panelen samlade representanter från:

  • Islands yrkesförbund (SGS)
  • Förbundet för Offentliga Arbetstagarförbund (BSRB)
  • Fackföreningen för Handel och Servis (VR)
  • Tekniska Arbetarförbundet (FIT)
  • Handels- och Tjänsteförbundet (SVÞ)
  • Turistförbundet (SAF)
  • Föreningen för Företagen inom Sjöfartsnäringen (SFS).

Det fördes en diskussion om fördelarna med ett yrkescertifikat relaterat till yrkeskompetens och det visades ett stort intresse för att arbeta på den vägen. Det angavs att det är angeläget att analysera kompetens i nära samarbete med företagen och att erbjuda skarp utbildning i enighet med resultaten.

Eftersom arbetsmarknaden genomgår snabba förändringar är det viktigt att kompetensen för anställning är synlig och bekräftad. Detta inkluderar förmåner för företag/organisationer och personal. Arbetslivets yrkesbevis är ett sätt att uppnå detta.

Presentation - Fagbréf atvinnulífsins (Arbetslivets yrkesbevis) (en länk till videon – på isländska)