Arbetsmarknadsutbildning i Norden

 

Studie om de nordiska systemen för arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa

Oxford Research beskriver i denna rapport om de olika nordiska systemen för arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa, samt vad som kan läras av att studera de likheter och skillnader som finns.

läras av att studera de likheter och skillnader som finns.