Arbetsplatslärande ger känsla av sammanhang

Fortbildning på arbetet ger inte bara kunnigare personal utan kan också leda till bättre självkänsla och en vilja att fortsätta studera. När projektet ArbetSam avslutades i våras betonades vikten av att även cheferna prioriterar personalens fortbildning.

 
I projektet ArbetSam har flera tusen anställda inom vård och omsorg fått vidareutbildning inom sina yrken. Personerna på bilden har inte direkt med texten att göra. Lars Bergström/Lidingö stad I projektet ArbetSam har flera tusen anställda inom vård och omsorg fått vidareutbildning inom sina yrken. Personerna på bilden har inte direkt med texten att göra.

– Förr talade man om hjärtats och handens kunskap när det handlade om att ha kompetens för omvårdande yrken. Numera gäller hjärtats, handens, huvudets och tungans kunskap för samma sorts arbete, sa konsulten och socialpsykologen Harald Berg vid ett seminarium om arbetsplatslärande som ägde rum i Stockholm i maj. Bland föreläsarna fanns såväl utbildare och projektledare från ArbetSam som forskare och andra inblandade i projektet.
Föreläsningssalen var full till sista plats med deltagare från olika delar av landet. Ett av samtalsämnena var att vi i dag lever i ett skriftsamhälle där även traditionellt kroppsarbete kräver att man kan skriva. Inom omsorgen handlar det till exempel om att dokumentera om brukarna har duschat och annat som kan vara till hjälp för kollegorna.
Liksom föregångaren SpråkSam vänder sig projektet ArbetSam till personal inom omsorgen för äldre och funktionshindrade. Medan alla SpråkSams studenter hade annat modersmål än svenska, var ArbetSam ett bredare utbildningsprojekt för samtliga anställda. De med lägst grundutbildning prioriterades. Båda projekten ägs av Lidingö stad och har drivits i samverkan med Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. En rad kommuner och företag i Stockholms län har deltagit.

Spridning ut i Europa

Kerstin Sjösvärd, huvudprojektledare för både SpråkSam och ArbetSam, berättade att personalen utbildades på arbetstid, tre timmar per vecka under tre terminer. I arbetslagen utsågs särskilda reflektionsledare med uppgiften att leda reflekterande samtal med kollegorna.
Projektet har lett till att kompetensen hos de anställda har ökat, likaså samverkan mellan utbildnings- och arbetslivssektorerna. Det goda resultatet också har lett till att ArbetSams idéer har spridits utanför Nordens gränser.
– Länder i Europa har visat intresse för vårt projekt, vi får se vad de kan överföra till andra länder, sa Kerstin Sjösvärd.
Sam Yildirim, utvecklingsledare för integration på Länsstyrelsen i Stockholm, sa att Sverige har förhållandevis låg arbetslöshet, men för två grupper får landet icke godkänt: ungdomar och utlandsfödda.
– Förr kom många till Sverige som arbetskraftsinvandrare, vilket matchade industrierna bra. De grupper som kommer i dag är dels lågutbildade flyktingar och dels högutbildade som har svårt att få jobb som passar deras utbildning. Sverige bör bli bättre på att matcha arbetskraften med behoven som finns. Annars kan stora pensionsavgångar inom några år skapa stora problem med arbetsbrist. Den som bestämmer på en arbetsplats bör därför tänka långsiktigt, menade Sam Yildirim.
Det finns alltid en risk att arbetsplatslärandet prioriteras bort när det är ont om personal på en arbetsplats.
– Om det fattas personal får utbildningen stryka på foten. Cheferna måste därför planera för lärandet och i sin tur ha stöd från sina chefer. Man tror ibland att lärandet ska ske ändå, sa Kristina Sipos Zackrisson, lektor vid Stockholms universitet.

Studier gav mersmak

Yordanos Yemane är en av dem som har läst Arbetsams utbildningar. Hon arbetar som personlig assistent för Bromma stadsdelsförvaltning i Stockholm. I våras avslutade hon en kurs i specialpedagogik som är en del av gymnasieutbildningen på vårdprogrammet. Hon studerade tre timmar per vecka i stadsdelsförvaltningens lokaler och arbetade samtidigt. Parallellt läste hon på Sfi, Svenska för invandrare. Yordanos flyttade till Sverige från Eritrea för tio år sedan och har inte studerat sedan hon kom hit, men kursen på ArbetSam var så inspirerande att hon vill fortsätta att utbilda sig.
– Det var jätteroligt och nu vill jag läsa vidare till undersköterska, jag ska bara klara d-nivån på Sfi först. Nu studerar jag varje morgon innan jag går till jobbet, säger hon.

Känsla av sammanhang

Den största förtjänsten med utbildning är det som inom fältet kallas Kasam – Känsla av sammanhang. Med mer utbildad personal kan också yrkets status öka.
Harald Berg, socialpsykologen, visade vad utbildning och förmåga att formulera sig kan göra för att öka en anställds självkänsla. Vad sägs om dessa två olika perspektiv på samma arbete: ”Jag byter blöjor och klär på och matar gamla människor som sitter i sin egen värld och inte kan ta hand om sig själva”, eller: ”Jag är utbildad specialist på att bemöta, vårda och arbeta aktivitets- och minnesstödjande med äldre människor med akuta eller kroniska förvirringstillstånd”.