Arbetsplatsutbildning utmanande för arbetsgivarna

Sedan januari 2018 har yrkesutbildningen i Finland ökat det arbetsplatsbaserade lärandet.

 

Den nya reformen innebar att andelen lärande på arbetsplatsen ökar ytterligare. För att fungera bra har varje studerande nu också en personlig studieplan och personligt anpassad praktik.

 

Utmaning för arbetsgivarna

Finland har redan länge satsat på arbetsplatsbaserat lärande. När ansvaret nu flyttas mer mot arbetsgivarna innebär det många förändringar. De studerande måste ha motivation och vilja att lära sig, på arbetsplatsens villkor. Från arbetsgivarhåll är man ännu osäker på hur systemet fungerar.

Paroc Panel System har tagit emot många praktikanter genom åren. Företaget samarbetar med Axxell genom att erbjuda studerande en möjlighet att uppleva hur det går till inom industrin.

Förutsätter motivation

– Vi har ganska höga krav, säger Mikael Rosenblad till svenska.yle.fi och fortsätter: Vi kan inte erbjuda praktikplats åt någon som inte är intresserad av den här branschen. Vi försöker sålla agnarna från vetet från början. Det här är ett ganska krävande jobb och utan motivation går det inte att göra det här.

Att lära på arbetsplatsen skall motivera, och visa hur det går till på riktigt. En utmaning är att det inte skall vara en skolbaserad praktik, utan ett riktigt jobb.

– Det här är ingen skola där man kan komma och gå som man vill, slår han fast. Här följer vi arbetsplatsens regler.

Alla reformer innebär förändring och anpsassning. Den nya yrkesskolan skall göra lärandet mer praktiskt och motiverande. Dessa tidiga signaler om utmaningar från arbetsgivarhåll är därför viktiga att ta på allvar, och åtgärda.