Arendalsuka – Norges største politiske festival

 

Det er i politikken det skjer. Det er i politikken de viktige beslutningene tas. Det er i politikken at rammene for utdanningen og dermed voksnes læring bestemmes.

Arendalsuka er en politisk møteplass i Norge på lik linje med «Almedalsveckan» i Sverige og «Folkemøde» i Danmark.
Aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møtes til debatter og for å presentere sine visjoner.

VOFO – Voksenopplæringsforbundet i Norge blir til stede på Arendalsuka med stand i eget telt med mikrokurs og motivasjon for voksnes læring.

Les mer om VOFOs deltakelse i Arendalsuka.

Almedalsveckan i Sverige
Folkemøde i Danmark
Arendalsuka i Norge