Arkiv

 

Arkiv


Tidlig tilbagetrækning eller livslang læring?

14.12.2011, Odense, Danmark

Program och presentationer: HTML

Svensk vuxenutbildning i ett nordiskt perspektiv

Tid: 7.10.2011
Plats: World Trade Center, Stockholm, Sverige

Mera information: HTML

Tidlig avgang eller livslang læring og karriere utvikling?

1.september 2011, kl. 11:00-15:00
på Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Invitasjon og program: PDF


Seminarium om äldre anställdas ställning på arbetsmarknaden

27.4.2011, Reykjavík

Program:

PDF

Námsstefna um stöðu eldra starfsfólks á vinnumarkaði - fundargerð í myndum
PDF

“Að haldast á hátindi hæfni og þroska” - hvernig eflum við miðaldra og “eldri” á vinnumarkaði?
PDF

Aðilar atvinnulífsins: fækkar þeimsem hætta snemma og fjölgar þeim sem kjósa ævimenntun og starfsþróun?
PDF

Aktiviteter under 2008

Under 2008 färdigställdes nätverkets rapport ” Active Learning and Ageing at Work - New Visions and Opportunities for Older Workers in the Nordic countries”

I sin rapport önskar nätverket belysa och förbättra äldre arbetstagares situation genom att påpeka behovet av fler utvecklings- och valmöjligheter i arbete och lärande för dem. Man vill göra upp med stigmatiserande stereotypier samt identifiera rådande ambivalenser i dagens politik och praxis. Rapporten innehåller också nätverkets rekommendationer till nödvändiga åtgärder för att främja äldres möjligheter till arbete och lärande.
 
Dessutom planerades en kortare presentation av rapporten, att användas i nätverkets fortsatta arbete, jämte rapporten. Den är översatt till alla nordiska språk, och kommer att tryckas upp under 2009.

Nätverket träffades fyra gånger under året, samt deltog i två konferenser: NVLs kvalitetskonferens, 14-15 maj i Nynäshamn, Sverige i maj 08, samt The 4th EARLI SIG 14 Learning and Professional Development Conference, 27-29 augusti, Jyväskylä Universitet, Finland.