Arktisen alueen kansojen koulutuskonferenssi Iqaluitissa

 

Suurin osa osallistujista tuli Pohjoismaista, Alaskan ja Kanadan territorioista ja alueilta sekä Venäjältä. Konferenssissa keskusteltiin mm. koulutusperiaatteista ja kuvailtiin arktiselta alueelta saatuja kokemuksia (mm. British Kolumbiassa toteutettu etäopetus). Grönlannin delegaation jäseniä osallistui workshopeihin, joiden tarkoituksena on toimia inspiraationa Grönlannin koulutusstrategian ja uuden opetussuunnitelman luomista varten. Grönlantilaiset myös esittelivät konferenssin osallistujille uusia tilastointi-instrumentteja ja maan uutta koulutusstrategiaa sekä kertoivat, miten opiskelemaan hakevat rekisteröidään Grönlannissa. Marraskuun konferenssi oli vasta kolmas arktisen alueen alkuperäiskansojen koulutuskonferenssi. Ensimmäinen järjestettiin jo vuonna 1977 Nuukissa ja toinen 2003 Venäjän Jakutiassa.

Linkki Grönlannin itsehallintoelimen verkkosivuilla olevaan Palle Christiansenin puheeseen (englanniksi): HTML