Årlig utgave fra OECD, Education at a Glance 2015

Den 24. november ble den årlige OECD rapporten Education at a Glance publisert. Rapporten inneholder statistikk og analyse av utdanningssystemene i de 34 OECD medlemslandene og andre samarbeidsland til OECD.

 
Den første delen omfatter utdanningsnivået i landene og den påvirkning utdanning har på enkeltpersoners og virksomheters økonomiske situasjon. For Islands del er det interessant å se at andel personer som kun har fullført videregående skole, men ingen utdanning etter det, er minsket og var 36 % i 2014. For sammenlikning var gjennomsnittet i OECD land med kun grunnskole 24 % og 43 % med kun fullført utdanning fra videregåendeskole.
Education at a glance; Country note Iceland på engelsk