Årlig utgave fra OECD, Education at a Glance 2016 er publisert

Rapporten inneholder statistikk om utdanningsnivået, utgifter til utdanning og annet.

 

Rapporten inneholder tall og statistikk om landenes utdanningsnivå, utgifter til utdanning, tilgang til utdanning og utdanningssystemenes organisering.  For Islands del er det bl.a. interessant å se at andel personer i alderen 25 til 64 år som har fullført høyskole / universitetsutdanning er 4 prosent høyere enn gjennomsnittet i OECD land.  

Kilde: Utdanningsdepartementet

Education at a glance; Country note Iceland på engelsk