Artiklar - fengsel

 

Artiklar


Datoranvändning för studerande i Sverige

| Publicerat 15.6.2012 | Ett eget intranät med en utbildningsportal är de system som intagna i Sverige kan använda som hjälp i sina studier.
De intagna som studerar genom klientutbildningen i Sverige har tillgång till InIT som står för Intagnas IT. Det är ett intranät som är separerat från andra system där den studerande till exempel kan använda ordbehandlingsprogram och nedladdat webbaserat kursmaterial. Dessa datorer är av säkerhetsskäl inte fristående utan kopplade till en central server. Kapaciteten i InIT kommer inom en snar framtid att ökas vilket leder till att InIT även kan användas utanför klientutbildningen som en informationskanal för intagna.

I InIT finns även utbildningsportalen Nätcentrum som är en plats för kommunikation mellan studerande och lärare där den studerande också kan ta emot och skicka material och uppgifter. Nätcentrum kan liknas vid de distansstudieportaler som finns utanför Kriminalvården med den begränsningen att det endast förekommer kommunikation mellan en studerande och dennes lärare.

Intagna har generellt inte tillgång till Internet med några undantag gällande de som studerar på högskolenivå. De har efter överenskommelse tillgång till ett sekundbevakat Internet där en personal bevakar användandet som då endast är studierelaterat.

I dagsläget görs ett försök med ”White lists” på några av Kriminalvårdens anstalter, där Internet i begränsad form kan användas i studiesyfte. Detta försök kommer att utvärderas under hösten 2012.

Uppgiftslämnare: Klara.Johansson(ät)kriminalvarden.se

 

 


De indsattes brug af computere i åbne og lukkede fængsler

| Publicerat 11.6.2012 |
I de islandske fængsler lægges stor vægt på at forbedre de indsattes muligheder for at uddanne sig. Det islandske fængselssystem er en meget lille offentlig institution som ikke har kapacitet til at drive egen skole og derfor bliver undervisningen og uddannelsen tilrettelagt i samarbejde med lokale folkeskoler, gymnasier og de universiteter som tilbyder fjernundervisning. Af denne grund er det vigtigt at de indsatte har god adgang til computere og i fleste tilfælde også internettet.

 

Les artikel (pdf)


Ett annat liv

14. nordiske seminariet om Klientutbildning – Ett annat liv – med framtiden som bakgrund, 30.9.-3.10.2010, Skövde, Sverige
120 lærere og administratorer fra alle skandinaviske lande samledes i Skövde, Sverige, til den 14. nordiske konference om fængselsuddannelse. Under titlen ”Ett Annat Liv” blev fremtidsperspektiverne for nordisk fængselsundervisning belyst i workshops og ved taler.

Konferencen var både højtidelig, hjertelig og venskabelig. Tonen havde ærlighed, engagement og stor tro på et nordisk stærkt fællesskab i måde vi tilgår mennesker på. Forskellene blev tolket som en reel berigelse og en måde at finde løsninger og trends for fremtiden.

Konferencens arkiv - se länk: Material från konferensen.

Uppgiftslämnare: Per Thrane
E-post: fluke(ät)mail.dk

Material från konferensen

 


Liberation through Education

Publicerad: 30.11.2009
12th EPEA International Conference on Prison Education
Cyprus, 29 October - 01 November '09

Uppgiftslämnare: Per Thrane
E-post: fluke(ät)mail.dk

 

PDF


Runt i Krim 3/2012

| Publicerat 4.7.2012 |
I nummer 3/2012 av Runt i Krim finns artiklar om klientutbildningen och om den kommande skolreformen.

Uppgiftslämnare: Klara.Johansson(ät)kriminalvarden.se

Läs artiklar (pdf)

 


Secured ICT network for prisoners in high risk prisons

| Published 7.6.2012 | A secured ICT network was launched December 2010 for inmates in high risk prisons. It is based on a central Citrix Xen server running Microsoft Windows 2008 R2. It connects about 60 locations, 400 thin clients and 80 printers.
The workstations have Microsoft Office 2007, other commercial learning programmes and free educational software.
The education portal present news and general information tailored to motivate the use of the system by both prisoners and teachers. At the local level teachers can also produce their own information for prisoners.
Via the course management system teachers load course materials and send them to prisoners. Prisoners can also send documents to teachers.
Prisoners can be individually assigned for tests for dyslexia and numeracy difficulties through the system.
Internet access is granted for homepages with educational, societal and cultural content. Among the open sites are all mainstream Danish newspapers, BBC News Service for foreign nationals, and homepages of the United Nations, European Union, Council of Europe as wells as many other sites with public and educational relevance. The system was opened with 200 accessible home pages and additional home pages are continuously added.
Distance education is provided by an external Adult Education Center specialised in the use of ICT as a supplement to the local prison schools. It’s for example possible to acquire the International Computer Driving License (ICDL).
The system can be used by prisoners after work or school in leisure time in accordance with local regulations.

Internet in low risk prisons

Approximately 1.500 inmates in Danish low security prisons and halfway houses have had full internet access for educational purposes since year 2000. The provision and administration hereof is handled locally. Inmates can be permitted to bring their own computer and are in special occasions granted permission to have a private internet access in their cell.

Uppgiftslämnare: Per.Thrane(ät)kriminalforsorgen.dk

Distance education demonstration

 


Foto: Ane Cecilie Blichfeldt /norden.org
Foto: Ane Cecilie Blichfeldt /norden.org