As valid as it can be?: The assessment of prior learning in higher education

 

Väitöskirjan ruotsinkielisessä tiivistelmässä todetaan: Väitöskirjan yleinen johtopäätös on, että aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa korkeakoulutuksessa näyttäisi olevan puutteita ja ettei menettely ole niin validi kuin sen pitäisi olla. On tärkeää huomioida, kuinka tärkeää laatu validiuden suhteen on tämäntyyppisissä arvioinneissa. Aiheesta tarvitaan jatkotutkimusta, ja arvioinnilla on potentiaalia saavuttaa korkeampi validiuden taso mikäli menettelyä parannetaan.

Lisätietoa (ruotsiksi): Umu.diva-portal.org