Asiaa Pohjolan arktisten alueiden ja saamelaisalueen koulutuksesta

 

Saamelainen korkeakoulu on suunnattu saamenkieliselle väestölle, ja sinne hyväksytään opiskelijoita Pohjoismaiden ja Venäjän saamenkielisiltä alueilta. Korkeakoulussa on tarjolla useita joustavia koulutusohjelmia. Niihin sisältyy paljon verkko-opintoja, jotta myös ulkona työskentelevät poronhoidon ammattilaiset pystyvät osallistumaan opintoihin.

Kuuntele ja katsele lisää aiheesta TÄÄLTÄ.