Åtgärdsprogrammet för migrationsstrategin godkändes

Ministergruppen för migrations- och integrationsfrågor har godkänt åtgärdsprogrammet för strategin Migrationens framtid 2020. I åtgärdsprogrammet har man sammanfattat konkreta, uppföljbara åtgärder för att genomföra strategins mål.

 

 - Att höja sysselsättningsgraden för invandrare är ett av de centrala målen med åtgärdsprogrammet. Finland behöver invandrarnas arbetsinsats, nya innovationer och internationella nätverk, säger inrikesminister Päivi Räsänen.
I utarbetandet av det sektorsövergripande strategidokumentet deltog ett stort antal såväl politiker, tjänstemän, forskare som företrädare för arbetslivet och frivilligorganisationer.

Läs mer på Intermin.fi