Att inkluderas Nordiskt

I november samlas deltagare från hela Norden i Bergen för att diskutera hur vi skall, kan och bör arbeta med integration och inklusion i Norden.

 

Det norska förmansskapet i Nordiska Ministerrådet har satt frågan om inklusion högt på agendan. Mycket görs redan, och vi kan lära av varandra. Samtidigt behöver vi en gemensam vision om vilket Norden vi vill ha, och vilka roller vuxnas lärande kan ha. Detta är definitivt konferensen för dig som arbetar med integration, eller som vill veta mer om trender, utmaningar och möjligheter.  

Läs mer och anmäl dig här.