Att möta mångkultur i medborgarinstitut

Att möta mångkultur i medborgarinstitut är en del av helheter av ett projekt som strävar till att öka personalens kompetens som finansieras av utbildnings- och kulturministeriet.

 

Helheten förverkligas under hösten 2017, då Medborgarinstitutens förbund producerar material gällande mångkulturella möten och personalutbildning. Målsättningen är att personalen inom kundtjänst och undervisning lär sig att bemöta kunden inom olika interkulturella möten. I instituten sker dessa träffar såväl inom undervisning som vid kundtjänst och rådgivning. Då dessa möten har en informell natur och kunden kan göra sig förstådd, ökar antalet kunder med invandrarbakrund och de upplever medborgarinstituten som ”sina egna”.
Utbildningsmaterialet publiceras elektroniskt och kan användas av alla institut. Under hösten arrangeras också Medborgarinstitutens förbund även två utbildningar gällande användandet av materialet.
Som en del av projektet arrangeras även ett kortkurskoncept ”Hur klara sig i Finland”, som är riktat speciellt till nyanlända. Kursen innehåller baskunskap om Finland.

Mer (på finska)