Att synliggöra lärande i de nordiska länderna -konferens 2014

 

Utvecklingen av nationella kvalifikationsramverk och övergripande europeiska ramverk som EQF (Europeiska kvalifikationsramverket) och EHEA (ramverk för högre utbildning) hör till det viktigaste som hänt inom de europeiska utbildningssystemen de senaste åren. Flera nordiska organisationer och myndigheter arrangerade en gemensam nordisk konferens i september 2014 för att erbjuda erfarenhetsutbyte och samtal om hur implementering av kvalifikationsramverk i våra olika nordiska system kan ske.