Att undanröja hinder

 

Att undanröja hinder

När jag träffar Kjell Parbring på ABF i Skellefteå och för att prata om hans projekt är detta nästan det första han säger: - En av folkbildningens viktigare uppgifter är att undanröja hinder för funktionshindrade. Att göra utbildning tillgängligt genom flexibla former och distansutbildning kan innebära att funktionshindret inte är något handikapp.
Och så fortsätter vi att prata om vad det kräver. En annan planering av studierna och den övriga verksamheten blir nödvändig. Att ha synskadade med i studiegruppen innebär till exempel att bilder blir svåra att använda. Det textbaserade kommunikationssättet i kommunikationsplattformen FirstClass gör att de synskadade kan studera på samma villkor som alla andra. Eller nästa alla andra.

– Det är klart att det finns vissa funktionshinder som också har svårt med det textbaserade kommunikationssättet, och dialog och samtal överhuvudtaget, förklarar Kjell. Så det är inte helt enkelt, det här att hitta lämpliga arbetsformer för personer med funktionshinder. Personer med afasi behöver oftast en egen studiegrupp, även om det alltid finns mycket stor tolerans i gruppen mot deltagarnas olika funktionshinder.

Utveckling av Go-IT

Projektet är en vidareutveckling av ett tidigare projekt inom dataområdet, Go-IT. Det nya är att man i projektet vill pröva distansutbildningen som studieform.

- Hittills har det gått mycket bra. Vi hade 13 sökande till kursen och 11 har fortsatt kursen igenom. De 11 har även kommit på de närträffar som vi har med jämna mellanrum, berättar Kjell med stor entusiasm. Det märks att han är en engagerad projektledare. Och han fortsätter, en del är naturligtvis passiva periodvis, kanske orsakat av funktionshindret. Men vårt studiesystem och kursdeltagarna tillåter det. Distansutbildning ger möjlighet till lite mer av dragspel i studietakten.

Kjell har tidigare berättat att man har både rörelsehindrade, synskadade och blinda, hörselskadade och personer med svår värk i gruppen. Det som krånglar kan vara talsyntesen för de blinda och en del annat tekniskt strul. Men Kjell är så pass datakunnig och har kontakter med mer kunniga att de kunnat rätta till det mesta.

Projektarbete är kanon!

Go-IT är alltså ett projekt, begränsat i tiden. Hur är det att jobba med?
– Att jobba med projekt, särskilt detta projekt, är kanon. Det ger många kontakter och det är ett oändligt antal trådar att hålla i, säger Kjell med stort gillande. Dessutom är det så att det är få gånger jag mött så mycket respons både från ledningen hos ABF i Skellefteå och hos den övriga personalen. Trots alla funderingar och frågetecken man har om IKT.

Att det är så kan säkert bero på att det är en mycken öppen atmosfär hos ABF, menar Kjell. Dessutom har personal och deltagare i ABF-skolan fått en del fortbildning i distansutbildning. Kjell har själv deltagit i fortbildningar som CFL har hållit och sedan i sin tur utbildat personalen i Skellefteå.

Så till problemen

Ett problem som man har nästan överallt i folkbildningssverige är bristen på ekonomiska medel för att utveckla verksamheten i allmänhet och den flexibla formen i synnerhet. Så är det även i Skellefteå.

– Vi söker ofta projektmedel. Det är om inte den enda möjligheten, så en mycket stor möjlighet för oss att kunna fortsätta vårt spännande och viktiga utvecklingsarbete. Och det är klart att det känns inte så kul när man lagt ner mycket arbete på en ansökan och så får nej. Det är lätt att orken tryter. Kjell berättar lite sorgset, men inte uppgivet om den tuffa vardagen.

Men så tillägger han:
– Men andra saker än pengar är också viktiga för ett bra projektarbete. Det stöd jag, vi, fått från CFL har varit jättebra. Att det kommer en person med stora kunskaper och diskuterar projektarbetet är oerhört värdefullt. En person som kan ställa de rätta, och svåra frågorna utan att ställa mig som projektledare till svars. Det här får CFL inte ge avkall på!

Med den passningen till CFL och kommande verksamhetsplaner avslutas vårt samtal och Kjell hastar vidare till ett annat möte.

text: Ronny Knutsson. Artikkeln har publicerats tidigare på sid www.cfl.se//default.asp?sid=1321.