Att uppdatera utbildningssystemet

Hösten 2017 tillsatte undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen en arbetsgrupp kring framtidens kompetenser. Utgångspunkten var ett arbetsliv i förändring. Vilka krav ställer det på utbildningssystemet?

 
Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. Foto: minedu.fi Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. Foto: minedu.fi

Hösten 2017 tillsatte undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen en arbetsgrupp kring framtidens kompetenser. Utgångspunkten var ett arbetsliv i förändring. Det talas mycket om digitalisering, automatisering och globalisering. Vilka krav ställer det på utbildningssystemet? Denna vecka lämnade arbetsgruppen sitt första betänkande.

–De länder som kan förutse förändringar och förnya sin ekonomi och sina samhälleliga strukturer på ett flexibelt sätt klarar också av att utnyttja ny teknologi och slipper oroa sig för att arbetet tar slut, säger Anne Brunila, professor of practice och arbetsgruppens orförande i ett uttalande.

Tvärtemot många andra dysterhetsscenarier menar arbetsgruppen att vi inte kommer se en stor mängd yrken försvinna. Snarare kommer arbetets innehåll och förutsättningar att förändras. Detta betyder bland annat att personal måste fortbildas kontinuerligt. Det livslånga lärandet är en central förutsättning för att kunna hantera framtidens kompetensförsörjningsbehov, enligt betänkandet.

Källa: Svensk Presstjänst