Att utbilda världsmedborgare

 

 

Att utbilda världsmedmorgare

– nordiska folkhögskolelärare inspirerar till pedagogiskt arbete kring hållbar utveckling och globalt medborgarskap, publ. 2011

Länk till NFR:s hemsidaVilken identitet har vi som människor? Är vi i första hand oslobor, norrmän, européer eller världsmedborgare? Kan man lära någon att bli världsmedborgare med syfte att få en global identitet och medvetenhet? Detta häfte är resultatet av ett Nordplus-projekt i regi av Nordiska Folkhögskolerådet. 
Projektet pågick mellan 2010 och 2011 och alla projektdeltagare utbytte erfarenheter under den globala folkbildningskonferensen A world worth living in i Malmö i juni 2011. 

Rapporten publiceras på NFR:s hemsida.