Åtta mkr till folkbildningen

 
I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen att folkbildningen tar över vissa uppgifter från Nationellt centrum för flexibelt lärande, som läggs ner 1 oktober. Medel till projekt i syfte att utveckla användningen av distansmetoder inom folkbildningen inordnas i det statliga bidraget till folkbildningen och hanteras därmed av Folkbildningsrådet.  Förslaget innebär att folkbildningsanslaget ökas med drygt 8 mkr från 2009.
www.folkbildning.se/page/398/fbrinfo.htm