Author: NVL Nordvux • |Island
  25-03-2013

  Samvinna á dagskrá við norskukennslu

  Í fyrsta skipti hafa ráðuneyti innflytjenda og fjölmenningar auk menntamála í samstarfi við VOX undirbúið ráðstefnu um alla fullorðinsfræðslu á vegum sveitarfélaganna í Noregi. Þar var samvinna ofarlega á dagskrá.

 • |Island
  25-03-2013

  Menningarúttekt með rými fyrir fræðslusambönd

  Þann 4. mars sl. kynnti fyrrverandi ráðherra menningarmála Anne Enger, NOU NOU Fjórðu skýrsluna 2013, Menningarúttektina 2014 fyrir norsku ríkisstjórninni og menningarmálaráðherranum Hadia Tajik. Í Menningarúttektinni er farið ítarlega yfir alla þætti menningarmála í Noregi, fjármögnun og aðferðir – og þar eru fræðslusamböndin talin til grunnstoða menningarinnar, sem mikilvægir þættir í lýðræðislegri umræðu og kennslu um menningu.

 • |Island
  25-03-2013

  Fjöltyngi áskorun fyrir háskólana

  Aukið vægi ensku í finnskum háskólum veldur áhyggjum af að stöðu þjóðartungumála Finna, finnsku og sænsku í vísindum og kennslu.

 • |Island
  25-03-2013

  Upplýsingum um kennara safnað í Finnlandi

  Hagstofan í Finnlandi aflar upplýsinga um kennara með spurningakönnun sem verður send til um það bil 3.800 skóla og 60.000 þúsund kennara. Um er að ræða kennara á öllum sviðum allt frá grunnskóla til fullorðinsfræðslu.

 • |Island
  25-03-2013

  Nýtt diplómanám fyrir stjórnendur frjálsra félagsamtaka

  Miðstöð fyrir sjálfboðaliða í samfélagsþjónustu og Háskólinn við Litlabelti hafa þróað nýja námsleið fyrir stjórnendur og millistjórnendur í frjálsum félagasamtökum og innan sjálfboðaliðageirans.

 • |Island
  25-03-2013

  Raunfærni – uppfærð þekking og innblástur

  Miðstöð raunfærnimats í Danmörku, NVR, sem er staðsett í VIAUC, háskólanum hefur opnað nýja vefgátt þar sem hægt er að nálgast upplýsingar um raunfærnimat í háskólanámi, bæði á móti prófgráðum og diplómagráðum.

 • |Island
  25-03-2013

  Of fáir nýta sér tækifærin sem felast í starfsmenntun fullorðinna

  Danska námsmatsstofnunin EVA, hefur nýlega lokið við úttekt á starfsemi grunnmenntunar fullorðinna („Grunduddannelse for voksne“ GVU).

 • |Norden
  24-03-2013

  Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner - Tværgående analyse

  NMR 2013

 • |Sverige
  20-03-2013

  Kompetensplattformer och karriärcenters

  handlar DialogWebs nyaste artiklar om. På uppdrag av regeringen ska alla regioner i Sverige se över sina kompetenser

 • |Norge
  20-03-2013

  Samhandling på dagsorden for norskopplæringen

  For første gang har Inkluderings- og mangfoldsdiraktoratet (IMDi) og Utdanningsdirektoratet samarbeidet med Vox om en konferanse for all kommunal voksenopplæring. Der ble samhandling satt på dagsorden.

 • |Norge
  20-03-2013

  Kulturutredning med rom for studieforbund

  4. mars presenterte tidligere kulturminister Anne Enger NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 for Regjeringen ved kulturminister Hadia Tajik. Kulturutredningen er en grundig gjennomgang av norsk kulturpolitikk, finansiering og virkemidler – og studieforbundene trekkes fram som en del av den kulturelle grunnmuren – og som viktige bidragsytere til demokrati og kulturrelatert opplæring.

 • |Norge
  20-03-2013

  Webinar – «utdanning i utkantene»

  Webinaret finner sted 11. april kl 13.00 - 14.00 CET.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Valg til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland

  Valget til Inatsisartut (Landstinget) i Grønland gav sejr til Siumut. Siumut har haft regeringen siden hjemmestyrets indførelse i 1979 og frem til Selvstyrets indførelse i 2009. I skrivende stund er der ikke dannet regering.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Piareersarfik-lederne til vejlederkonference i Gøteborg

  Piareersarfik-lederne fra forskellige byer i Grønland var med til vejlederkonferencen i Gøteborg. Samtidig har de været på besøg i Voksenuddannelsescenteret i Gøteborg, hvor de fik oplæg fra ansatte i Voksenuddannelsescenteret og arbejdsformidlingen. De var også på studiebesøg i VUC og arbejdsformidlingen i Lyngby.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Fjernstudier skaber udvikling i udkantsområder

  Fra top 16 til 100 højere uddannelser på Færøerne – er det en mulighed? Hvordan kan fjernstudier være med til at skabe udvikling og forebygge fraflytning? Disse spørgsmål blev blandt andre stillede til et debatformum, som Færøernes universitet arrangerede den 7. marts på Østrøm i Torshavn, og hvor NVL-rapporten “Uddannele skaber udvikling i udkantsområder” blev lanceret.

 • |Danmark
  20-03-2013

  Universiteters rolle som væksfaktor i udkantsområder

  Hvordan kan Færøerne bruge højere uddannelser som et redskab til befolkningsvækst? Hvilken rolle kan universiteter i udkantsområder have i lokalsamfundet, og hvilken indflydelse kan de have på samfundsudviklingen?

 • |Danmark
  20-03-2013

  Succésfaktorer i uddannelsesprojekter

  NVLs forskerrapport “Analysis of educational projects designed to meet challenges in society” samt publikationen “8 framgångsfaktorer från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället” blev præsenteret til et formidlingsseminar i Torshavn den 22. februar 2013.

 • |Sverige
  20-03-2013

  Flerspråkighet utmanar universiteten

  Engelskans allt större roll vid de finländska universiteten har väckt oro över att de nationella språken – finskan och svenskan - försvagas inom vetenskap och undervisning.

 • |Sverige
  20-03-2013

  Nationell insamling av lärardata

  Statistikcentralen samlar in data om lärarna med en enkät som skickas ut till ca 3 800 skolor och 60 000 lärare. Insamlingen gäller alla lärare från grundskolan till vuxenutbildningen och folkbildningen.

 • |Sverige
  20-03-2013

  Nordisk Vägledningskonferens

  Dokumentation nu på webben.

 • Den blide og engasjerte gjengen ved Karrieresenter Telemark. Fra venstre: Tone Vassbotn, Kirsten Marie Norendal, Lisa Quagliata, Kjersti Isachsen og Vegar Grislingås
  vägledning kompetensutveckling |Norge
  19-03-2013

  Kunde møter karriereveileder

  Veilederen tegner opp «kunnskap om meg selv». Det er innsyn. Ved siden av noterer hun «muligheter der ute», altså utsyn. Alt sammen befinner seg i den nedre og brede delen av en pyramide. Så går hun videre oppover i pyramiden, til problemløsningsprosessen, og på toppen ligger det noen «tankefeller» og flyter.

 • |Danmark
  19-03-2013

  Ny diplomuddannelse for ledere i frivillige organisationer

  Center for frivilligt socialt arbejde og University College Lillebælt har udviklet en ny uddannelse for ledere, og mellemledere i frivillige organisationer og den frivillige sektor.

 • |Danmark
  19-03-2013

  Realkompetence - opdateret viden og inspiration

  Nationalt videncenter for realkompetence, NVR, der er placeret på VIAUC, har etableret en ny vidensplatform, der formidler ny viden om realkompetencevurdering på akademi- og diplomuddannelser.

 • |Danmark
  19-03-2013

  For få bruger muligheder i erhvervsuddannelse for voksne

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har gennemført en analyse af aktiviteten på ”Grunduddannelse for voksne” GVU.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Nya kompetenser för morgondagens vårdpersonal

  Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har utarbetat rapporten Teamarbete & Förbättringskunskap som är ett viktigt genombrott för tvärprofessionell samverkan om utvecklingsarbete i vården.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Examen från yrkeshögskolan leder till rätt jobb

  Trots lågkonjunktur hade nästan nio av tio som examinerades från yrkeshögskolan 2011 ett arbete på hösten 2012. En majoritet, ca sex av tio, hade ett arbete som helt eller till största delen överensstämde med utbildningen.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Statsbidrag för att anställa förstelärare och lektor

  Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster - förstelärare och lektor. Staten avsätter 880 miljoner kronor per år för att huvudmännen ska anställa dessa kvalificerade lärare.

 • |Island
  19-03-2013

  Þrjú hundruð ráðningar: Þrettán hundruð störf

  Um 1.300 störf hafa nú verið skráð í starfabanka Liðsstyrks. Þar af eru flest á almennum vinnumarkaði en einnig fjöldamörg störf hjá sveitarfélögum.

 • |Island
  19-03-2013

  Kennarar með réttindi aldrei fleiri

  Aldrei áður í mælingum Hagstofunnar hefur hlutfall kennara með kennsluréttindi mælst hærra í grunnskólum landsins.

 • |Island
  19-03-2013

  Þörf fyrir raun-, tækni- og verkfræðimenntaða

  Menntakönnun SA sem gerð var í janúar 2013 staðfestir nær helmingi meiri þörf atvinnulífsins fyrir raun-, tækni- og verkfræðimenntaða en aðra háskólamenntun.

 • |Norge
  19-03-2013

  Tre hundre ansettelser: tretten hundre stillinger

  Rundt 1.300 stillinger er nå registrert i stillingsdatabasen hos Forsterking - Kampanje for arbeide. De fleste stillingene er innenfor den private sektor men også mange stillinger innenfor den offentlige sektor er registrert.

 • |Norge
  19-03-2013

  Rekord mange lærere med sertifisert undervisningskompetanse

  I følge målinger fra Islands statistiske sentralbyrå er antall lærere med sertifisert undervisningskompetanse i grunnskole på Island høyere en noen sinne.

 • |Norge
  19-03-2013

  Behov for flere med utdanning innenfor natur-, ingeniørvitenskap og teknikk

  En ny undersøkelse som Arbeidslivets forbund på Island (Samtök atvinnulífsins, www.sa.is) gjorde i januar 2013, bekrefter at det er behov for to gange flere med utdanning innenfor natur-, eller ingeniørvitenskap og teknikk enn alle andre universitetsutdannelser til sammen.

 • |Finland
  19-03-2013

  Pohjoismaiden opintomaksut ja opiskelijat vertailussa

  Pohjoismaiden ministerineuvosto on julkaissut kaksi uutta raporttia korkea-asteen koulutuksesta Pohjoismaissa.

 • |Sverige
  19-03-2013

  Studieavgifter och studenter jämförs i Norden

  Nordiska ministerrådet ger ut två nya rapporter om högre utbildning i Norden.

 • |Sverige
  13-03-2013

  Fångar gör teater i rehabiliteringssyfte

  | Publicerat 13.3.2013 | Lasarus var en lärjunge till Jesus. Han väcktes upp från de döda av Jesus – myten om helbrägdagörandet genom underverk hade därmed uppkommit. Lasarus är också en pjäs som gemensamt producerats av Vånå fängelse, Riihimäki teater och Taittuu rf. Åtta kvinnliga fångar spelar huvudrollerna. Var och en av dem uppträder första gången på scenen.

 • Britta Zetterlund-Johansson.
  kompetensutveckling fortbildning |Sverige
  11-03-2013

  Mer struktur med kompetensplattform

  På uppdrag av regeringen ska alla regioner i Sverige se över sina kompetenser och behov med hjälp av kompetensplattformar. I Värmland har detta lett till att samarbetet mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och Arbetsförmedling har blivit mer strukturerat.

 • |Danmark
  11-03-2013

  Import af undervisning – ”Første skoledag i Svendborg”

  | Publicerat 11.3.2013 | Mandag den 4. februar var første skoledag i de nye undervisningslokaler i Arresthuset i Svendborg. I sidste uge afholdt arresthuset en lille happening for de indsatte, hvor størstedelen af de fremmødte straks tilmeldte sig projektet.

 • vuxnas lärande |Norden
  08-03-2013

  Ann-Marie Winberg ny FNV-sekreterare.

  Ann-Marie Winberg är ny deltid generalsekreterare för FNV, Förbundet Nordisk Vuxensupplysning.  Ann-Marie efterträder därmed Lennart Falegård, som efter många år i FNV nu går i pension. Ann-Marie arbetar parallellt som verksamhetschef för Studieförbundet Vuxenskolan i västra Sverige men har också god erfarenhet av både olika EU-projekt och av nordiskt samarbete. Vi hälsar Ann-Marie hjärtligt välkommen […]

 • Marit Nybakk
  |Norden
  03-03-2013

  Marit Nybakk, Nordisk Råds præsident 2013

  Jeg vil vektlegge og styrke Nordisk råds arbeid med nordområdene og videreføre det viktige arbeidet for å fjerne grensehindre i Norden

 • |Sverige
  01-03-2013

  2013rs_kommitten_f_OO_priset.pdf  File Size: unknown
  File Hits: 0
  File Last Updated: 07:52 2014-08-26

 • |Danmark
  27-02-2013

  Studiebesök i Haderslev

  Nordiskt nätverk för formell vuxenutbildning möttes i Haderslev, Danmark 24-26.2.2013, där Margit Viig, vår värdinna för besöket tog emot oss. Hans Jørgen Hansen, direktør för VUC Sønderjylland, presenterade VUC som organisation varefter vi åkte till Sønderborg där Finn Søgaard tog oss på en rundvandring i deras skola samt berättade om deras undervisningsprinciper.

 • |
  26-02-2013

  Fyra artiklar publicerade i februari

  Fyra artiklar publicerade i februari

 • |NVL
  26-02-2013

  Framgångsrikt år för NVL

  Resultaten av NVL:s verksamhet 2012 talar för ett framgångsrikt och aktivt nordiskt samarbete inom vuxnas lärande i Norden.

 • |NVL
  26-02-2013

  Utdanning skaper utvikling, ny rapport fra Distans-nettverket

  I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes for å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring, og høyne utdanningsnivået i utkantområder i Norden.

 • |Grönland
  26-02-2013

  Støtte fra Danmark til forskeruddannelser i Grønland

  Grønlands Naturinstitut har modtaget 9,7 mio. DKK fra Danmark og 2,1 mio. DKK fra Departementet for Uddannelse og Forskning i Selvstyret til ph.d.- og post.doc.-stipendier. Midlerne skal bruges til forskningsudvikling og rekruttering af forskere i Grønland, hvor midlerne rækker til 4 ph.d.-stipendier og 1 post.doc.-stipendium.

 • |Grönland
  26-02-2013

  Ny hjemmeside for vidensdeling i døgninstitutionsområdet

  Der er oprettet en hjemmeside, der hedder uupi.gl og er et akronym for det grønlandske ord for døgninstitutionsafdelingen (DA/UUPI), som er under Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling.

 • |Grönland
  26-02-2013

  3 skoler skal flyttes og der skal laves et nyt kursuscenter

  Flytning af forskellige skoler har skabt protester og en masse aktuel debat om, hvad det rigtige er at gøre.

 • |Færöerne
  26-02-2013

  De første resultater fra den nyeste folketælling

  “Øll telja við” (Alle er inkluderede) er overskriften på den pjece, som Færøernes statistik udgav og uddelte til alle husstande på Færøerne ved månedsskiftet januar/februar i år. Udgaven indeholder vigtig data fra den nyeste folketælling, hvor svar procenten var over 98 procent.

 • |Færöerne
  26-02-2013

  Ny erhvervsskolereform og gymnasieskolereform lanceres i disse dage

  Unge uddannelsessøgende, som søger optagelse på en ungdomsuddannelse den 15. marts i år, søger ind på henholdsvis en ny gymnasieuddannelse eller en ny erhverhvsuddannelse. Begger reformer træder i kraft ved skolestart i august 2013

 • |Sverige
  26-02-2013

  Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration Ds 2013:2

  Framtidskommissionen tillsattes 2011 för att identifiera de utmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Denna utredning tar upp tre viktiga framtidsutmaningar för vårt land - jämställdheten, demokratin och integrationen. Syftet med utredningen är att beskriva dagens situation och visa viktiga utmaningar inom dessa områden.

 • |Sverige
  26-02-2013

  Folkhögskolornas Studiemotiverande kurs bidrar till studier och arbete

  Av de nästan 4000 ungdomar som gick Studiemotiverande folkhögskolekurs förra året så har 41 procent studerat vidare eller fått jobb. Det visar Folkbildningsrådets nya rapport.

 • |Norge
  26-02-2013

  Nordens første fagskoleutdanning i HMS

  Studieforbundet AOF Norge har fått godkjent en helt ny fagskoleutdanning.

 • |Norge
  26-02-2013

  Basiskompetanse for 104 millioner kroner

  Basiskompetanse for 104 millioner kroner

 • |Island
  26-02-2013

  ABF og Mimir inviterer til Nordisk konferanse i Island i år

  Det er det islandske livslanglæringssentret Mimir som står for den nordiske ABF konferanse i år.

 • |Island
  26-02-2013

  EQM kvalitetssertifisering

  Nå har alle livslanglæringssentrene på Island, etter gjennomgått evaluering, mottatt kvalitetssertifisering ifølge EQM kvalitetssikringssystemet. EQM står for European Quality Mark, Det Europeiske Kvalitetsmerket. EQM en transparent sertifiseringsprosess for kurstilbydere for å vurdere egen praksis på grunnlag av godkjente kvalitetsstandarder.

 • |Finland
  26-02-2013

  Löntagarnas möjligheter att lära sig på arbetsplatsen har förbättrats

  Löntagarnas möjligheter att lära sig och delta i utbildning på arbetsplatsen har ökat under de senaste tio åren. Största delen av löntagarna upplever att de har en sådan arbetsplats där man hela tiden kan lära sig nya saker.

 • |Finland
  26-02-2013

  25 miljoner euro till unga utan examen

  Undervisnings- och kulturministeriet har i anslutning till kompetensprogrammet för unga vuxna beviljat 25 miljoner euro till yrkesinriktad tilläggsutbildning.

 • |Danmark
  26-02-2013

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

 • |Danmark
  26-02-2013

  Den danske regering har lanceret ny vækstplan for kreative erhverv og design

  Formålet er at udvikle kreative erhverv og design og udnytte kreative kompetencer i sampil med andre faggrupper og erhverv.

 • |Danmark
  26-02-2013

  Nyt notat samler aktuel forskning på erhvervsuddannelserne

  I rapporten ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013” sammenfattes ny viden om fastholdelse og frafald, overgange i uddannelsessystemet og erhvervsuddannelsernes udvikling og opbygning.

 • |Island
  25-02-2013

  Fjórar greinar birtar í febrúar

  Svíar taka við formennskuhlutverkinu af Norðmönnum og þeir leggja áherslu á aukna þátttöku. Eitt meginþema á

 • |
  25-02-2013

  Árangursríkt ár fyrir NVL

  Niðurstöður af starfsemi NVL árið 2012 sýna fram á virkt og árangursríkt samstarf á sviði fullorðinsfræðslu á Norðurlöndunum.

 • |Island
  25-02-2013

  Styrkur frá Danmörku til menntunar vísindamanna á Grænlandi

  Náttúrufræðastofnunin á Grænlandi hefur fengið 9,7 milljónir danskra króna frá dönsku ríkisstjórninni og 2,1 milljón króna frá ráðuneyti heimastjórnarinnar fyrir menntun og rannsóknir. Styrkirnir eru ætlaðir doktorsnemum og þeim sem hafa lokið doktorsnámi. Nýta á fjármagnið til þess að þróa rannsóknir og ráða vísindamenn til Grænlands, gert er ráð fyrir að styrkirnir nægi fyrir 4 doktorsnema og einn styrk til nema sem lokið hefur doktorsnámi.

 • |Island
  25-02-2013

  Ný heimasíða til þess að miðla þekkingu fyrir þá sem starfa á vistheimilum

  Nýlega var opnuð heimasíða sem heitir uupi.gl og sem er skammstöfun fyrir grænlenska orðið yfir vistheimilisdeildina (DA/UUPI), sem heyrir undir ráðuneyti, fjölskyldu, menningar, kirkju og jafnréttis.

 • |Island
  25-02-2013

  Þrír skólar verða fluttir og stofna á nýja símenntunarmiðstöð

  Fyrirhuguðum flutningi skóla hefur verið mótmælt og hrint af stað víðtækum umræðum.

 • |Finland
  25-02-2013

  Koulutus luo kehitystä – Distans-verkoston uusi raportti

  Vuosien 2011 ja 2012 aikana Distans-verkosto on NVL:n toimeksiannosta kartoittanut, miten tietotekniikkaa ja joustavaa oppimista voidaan hyödyntää opiskelumotivaation lisäämiseksi, uusien oppimismahdollisuuksien luomiseksi ja koulutustason nostamiseksi Pohjolan syrjäseudulla.

 • |Island
  25-02-2013

  Síðustu niðurstöður manntalsins

  Við teljumst öll með, „Øll telja við“ er yfirskrift bæklings sem færeyska hagstofan gaf út og sendi inn á öll heimili á Færeyjum um mánaðarmótin janúar/febrúar á þessu ári. Í bæklingnum eru mikilvægar tölfræðiupplýsingar um síðasta manntal en henni svöruðu yfir 98%.

 • |Island
  25-02-2013

  Á næstunni verður umbótum á starfsmenntaskólanum og menntaskólanum hrint í framkvæmd.

  Unglingar á Færeyjum sem sækja um nám í framhaldsskóla frá 15. mars nk. sækja um annaðhvort nýtt bóknám eða nýtt starfsnám. Nám eftir umbætur hefst í ágúst 2013.

 • |Finland
  25-02-2013

  Osallisuus tulevaisuudessa – tasa-arvon, demokratian ja integraation haasteet

  Ruotsissa asetettiin vuonna 2011 tulevaisuuskomissio määrittelemään ne haasteet, joita Ruotsi tulee pidemmällä aikavälillä kohtaamaan. Komission selvityksessä käsitellään kolmea tärkeää tulevaisuuden haastetta: tasa-arvoa, demokratiaa ja integraatiota. Selvityksen tarkoituksena on kuvailla tämänhetkistä tilannetta ja nostaa esiin näillä alueilla eteen tulevia tärkeitä haasteita.

 • |Finland
  25-02-2013

  Kansanopistojen opintomotivaatiokurssit edistävät opiskelua ja työllistymistä

  Viime vuonna lähes 4000 ruotsalaisnuorta kävi kansanopistossa opintomotivaatiokurssin. Ruotsin kansansivistysneuvoston tuoreen raportin mukaan heistä 41 % on jatkanut opiskelua tai saanut työpaikan.

 • |Finland
  25-02-2013

  Palkansaajan mahdollisuudet oppia työpaikalla parantuneet

  Palkansaajan mahdollisuudet oppia ja osallistua koulutukseen työpaikalla ovat lisääntyneet viimeiset kymmenen vuotta. Suurin osa palkansaajista mieltää työpaikkansa sellaiseksi, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita.

 • |Finland
  25-02-2013

  25 miljoonaa euroa vailla tutkintoa oleville nuorille

  Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 25 miljoonaa euroa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvan ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen.

 • |Island
  25-02-2013

  Þátttaka í framtíðinni – áskoranir fyrir jafnrétti, lýðræði og aðlögun Ds 2013:2

  Framtíðarnefndin var skipuð árið 2011 til þess að greina hvaða áskoranir Svíar þurfa að takast á við þegar til langs tíma er litið. Í greinargerðinni eru lagðar fram þrjár mikilvægar áskoranir sem blasa við sænsku þjóðinni, jafnrétti, lýðræði og aðlögun. Markmið greinargerðarinnar er að lýsa aðstæðum eins og þær eru í dag og þeim áskorunum sem blasa við á þessum sviðum.

 • |Island
  25-02-2013

  Námshvatningarnámskeið lýðskólanna leiða til frekara náms og vinnu

  Af næstum 4.000 unglingum sem tóku námhvatningarnámskeið lýðskólanna á síðasta hafa nærri 41 % haldið áfram námi eða fengið atvinnu. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu frá Lýðskólaráðinu (Folkbildningsrådet).

 • |Island
  25-02-2013

  Fyrsta fagskólamenntun á sviði heilsu, umhverfis og öryggis á Norðurlöndunum

  Fræðslusambandið AOF í Noregi hefur fengið nýja fagmenntun viðurkennda.

 • |Island
  25-02-2013

  Grunnleikni fyrir 104 milljónir norskra króna

  Menntaáætlun fyrir grunnleikni í atvinnulífinu (BKA) veitir fjármagni til námskeiða í grunnleikni í lestri, ritun,

 • |Island
  25-02-2013

  Tækifæri launþega til náms á vinnustað hafa batnað

  Á síðastliðnum tíu árum hafa tækifæri launafólks til náms og taka þátt í menntun á vinnustað batnað til muna. Meirihluti launþega telur að þeir starfi á vinnustað þar sem þeir geta sífellt lært meira.

 • |Island
  25-02-2013

  25 milljónum evra varið til ungs fólks á prófa

  Finnska mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur ákveðið, í tengslum við færniáætlunina, að veita 25 milljónum evra til starfsmenntmiðarar viðbótarmenntunar.

 • |Finland
  25-02-2013

  Neljä artikkelia julkaistu helmikuussa

  Ruotsi ottaa viestikapulan ja panostaa osallisuuden lisäämiseen. Pohjoismaiden ministerineuvoston

 • |Finland
  25-02-2013

  NVL:llä menestyksekäs vuosi

  NVL:n vuoden 2012 toiminnan tulokset kertovat menestyksekkäästä ja aktiivisesta aikuisten oppimisen pohjoismaisesta yhteistyöstä.

 • |Island
  25-02-2013

  Tvö tungumál og tveir menningarheimar styrkja viðskipti hárgreiðslustofunnar

  Tveir ungir hárgreiðslusveinar 20 og 21 árs sem luku námi árið 2010 i Vejle, notfæra sér tyrkneskar rætur sínar sem

 • |Island
  25-02-2013

  Danska ríkisstjórnin hefur lagt fram nýja áætlun til eflingar skapandi greina og hönnunar

  Markmiðið er að þróa skapandi greinar og hönnun og nýta skapandi færni í samstarfi við aðra faghópa og starfsgreinar.

 • |Island
  25-02-2013

  Ný greinagerð með yfirliti yfir rannsóknir á verkmenntun

  Í skýrslunni Greinargerð með niðurstöðum rannsókna á verkmenntun 2013 („Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013“) er samantekt nýrrar þekkingar á viðveru og brottfalli, skiptum á milli námsleiða í skólakerfinu, þróun og breytingum á verkmenntun.

 • |Finland
  25-02-2013

  Tanskasta tukea Grönlannissa järjestettävään tutkijakoulutukseen

  Grönlannin luontoinstituutti on saanut 9.7 miljoonaa Tanskan kruunua Tanskasta ja 2.1 miljoonaa kruunua itsehallinnon opetus- ja tutkimusministeriöltä jaettavaksi stipendeinä tohtoriopiskelijoille ja post doc -opiskelijoille. Varat tulee käyttää tutkimuksen kehittämiseen ja tutkijoiden rekrytoimiseen Grönlantiin. Rahat riittävät neljään tohtoriopintotason stipendiin ja yhteen post doc -stipendiin.

 • |Finland
  25-02-2013

  Uusi lasten ja nuorten sijaishuollon verkkosivusto uupi.gl

  UUPI on Grönlannin lasten ja nuorten sijaishuollon osaston grönlanninkielinen lyhenne. Osasto kuuluu perhe-, kulttuuri-, kirkollis- ja tasa-arvoasioista vastaavan ministeriön alaisuuteen.

 • |Finland
  25-02-2013

  Kolme oppilaitosta muuttaa, uusi koulutuskeskus perustetaan

  Useiden eri oppilaitosten siirtäminen on saanut aikaan protesteja ja paljon ajankohtaista keskustelua.

 • |Finland
  25-02-2013

  Uudesta väestölaskennasta ensimmäisiä tuloksia

  Färsaarten tilastokeskukselta ilmestyi tämän vuoden tammi-helmikuun vaihteessa julkaisu “Øll telja við” (Kaikki ovat mukana), joka jaettiin saarten kaikkiin talouksiin. Julkaisussa on tärkeää tietoa uusimmasta väestönlaskennasta, jonka vastausprosentti oli yli 98.

 • |Finland
  25-02-2013

  Uusi ammattikoulutuksen ja lukiokoulun uudistus käynnistyy näinä päivinä

  Nuorisoasteen koulutuspaikkaa tämän vuoden maaliskuussa hakevat nuoret hakevat joko lukiokouluun tai uudenlaiseen ammattikoulutukseen. Molemmat uudistukset astuvat voimaan syyslukukauden alussa elokuussa 2013.

 • |Finland
  25-02-2013

  Pohjoismaiden ensimmäinen ensimmäinen terveys-, ympäristö ja turvallisuusalan koulutus

  AOF-sivistysliitto järjestää aivan uudenlaisen koulutuksen. Koulutusohjelmien laatua valvova valtiollinen organisaatio NOKUT on antanut hyväksyntänsä Pohjoismaiden ensimmäisen terveys-, ympäristö- ja turvallisuusalan koulutuksen järjestämiselle.

 • |Finland
  25-02-2013

  Perustaito-opetukseen 104 miljoona kruunua

  Työelämän perustaito-ohjelma BKA rahoittaa työelämässä järjestettäviä luku-, kirjoitus- ja laskutaidon sekä

 • |Finland
  25-02-2013

  ABF ja Mimir järjestävät pohjoismaisen konferenssin Islannissa tänä vuonna

  Islantilainen elinikäisen oppimisen keskus Mimir vastaa tämän vuoden pohjoismaisen ABF-konferenssin järjestelyistä.

 • |Finland
  25-02-2013

  EQM-laadunvarmistusjärjestelmä

  Islannin kaikki elinikäisen oppimisen keskukset on nyt arvioitu ja niille on myönnetty EQM:n laatusertifiointijärjestelmän mukainen laatusertifikaatti. EQM eli European Quality Mark on läpinäkyvä koulutuksen järjestäjien sertifiointiprosessi, jossa koulutuksen järjestäjä arvioi omaa toimintaansa hyväksyttyjen laatustandardien mukaan.

 • |Finland
  25-02-2013

  Kaksi kieltä ja kulttuuria kampaamoyrityksen vahvuutena

  Kaksi vuonna 2010 ammattiin valmistunutta nuorta kampaajaa hyödyntää turkkilaistaustaansa erityisenä voimavarana asiakastyössä.

 • |Finland
  25-02-2013

  Tanskan hallitus käynnisti luovan alan ja muotoilun kasvusuunnitelman

  Tavoitteena on kehittää luovaa alaa ja muotoilua ja hyödyntää luovaa osaamista yhteistoiminnassa muiden alojen ja ammattiryhmien kanssa.

 • |Finland
  25-02-2013

  Tuoreeseen julkaisuun koottu ajankohtaista tutkimustietoa ammattikoulutuksesta

  Tanskan lapsi- ja nuorisoministeriön raportissa esitellään ammattikoulutusta koskevaa tutkimusta. Siinä esitetään yhteenvetomuodossa tuoretta tietoa valmistuneiden ja keskeyttäneiden määrästä, koulutusohjelmaa vaihtaneista sekä ammattikoulutusten kehityksestä ja rakenteesta.

 • |Island
  21-02-2013

  Mímir-símenntun og ABF bjóða til norrænnar ráðstefnu á Íslandi 2013

  Mímir-símenntun stendur að skipulagningu og framkvæmd norrænnar ráðstefnu ABF- i Norden árið 2013þ

 • |Island
  21-02-2013

  EQM gæðavottun

  Nú hafa allar símenntunarmiðstöðvar á Íslandi sem sinna fræðslustarfi gengið í gegnum gæðavottun og fengið viðurkenningu samkvæmt gæðakerfinu EQM. EQM stendur fyrir European Quality Mark eða Evrópska gæðamerkið og er gegnsætt matsferli fyrir fræðsluaðila til að meta starfshætti sína út frá viðurkenndum gæðaviðmiðum.

 • |Norge
  21-02-2013

  ABF og Mimir inviterer til Nordisk konferanse i Island i år

  Det er det islandske livslanglæringssentret Mimir som står for den nordiske ABF konferanse i år.

 • |Norge
  21-02-2013

  EQM kvalitetssertifisering

  Nå har alle livslanglæringssentrene på Island, etter gjennomgått evaluering, mottatt kvalitetssertifisering ifølge EQM kvalitetssikringssystemet. EQM står for European Quality Mark, Det Europeiske Kvalitetsmerket. EQM en transparent sertifiseringsprosess for kurstilbydere for å vurdere egen praksis på grunnlag av godkjente kvalitetsstandarder.

 • |Island
  21-02-2013

  Menntun leið til byggðaþróunar ný skýrsla frá Distans netinu

  Á árunum 2011 og 2012 var Distans-netinu falið af NVL, að kortleggja hvernig hægt er að nýta upplýsingatækni og sveigjanlegt nám til þess að hvetja til náms, opna ný tækifæri og hækka menntunarstig í dreifbýlum jaðarbyggðum á Norðurlöndunum.

 • |Norge
  21-02-2013

  Utdanning skaper utvikling, ny rapport fra Distans-nettverket

  I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes for å motivere til læring, åpne nye muligheter til læring, og høyne utdanningsnivået i utkantområder i Norden.

 • |Sverige
  20-02-2013

  Fyra artiklar publicerade i februari

  Sverige tar stafettpinnen och satsar på ökad delaktighet. Ett minskat utanförskap är huvudtemat när Sverige blev

 • |Sverige
  20-02-2013

  Framgångsrikt år för NVL

  Resultaten av NVL:s verksamhet 2012 talar för ett framgångsrikt och aktivt nordiskt samarbete inom vuxnas lärande i Norden.

 • |Danmark
  20-02-2013

  To sprog og to kulturbaggrunde styrker forretningen i frisørsalon

  To unge frisører på 20 og 21 år, der blev færdiguddannet  i 2010 i Vejle, trækker på deres tyrkiske baggrund, som en

 • |Danmark
  20-02-2013

  Den danske regering har lanceret ny vækstplan for kreative erhverv og design

  Formålet er at udvikle kreative erhverv og design og udnytte kreative kompetencer i sampil med andre faggrupper og erhverv.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Nyt notat samler aktuel forskning på erhvervsuddannelserne

  I rapporten ”Notat om resultater af forskning i erhvervsuddannelserne 2013” sammenfattes ny viden om fastholdelse og frafald, overgange i uddannelsessystemet og erhvervsuddannelsernes udvikling og opbygning.

 • |Danmark
  20-02-2013

  De første resultater fra den nyeste folketælling

  “Øll telja við” (Alle er inkluderede) er overskriften på den pjece, som Færøernes statistik udgav og uddelte til alle husstande på Færøerne ved månedsskiftet januar/februar i år. Udgaven indeholder vigtig data fra den nyeste folketælling, hvor svar procenten var over 98 procent.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Ny erhvervsskolereform og gymnasieskolereform lanceres i disse dage

  Unge uddannelsessøgende, som søger optagelse på en ungdomsuddannelse den 15. marts i år, søger ind på henholdsvis en ny gymnasieuddannelse eller en ny erhverhvsuddannelse. Begger reformer træder i kraft ved skolestart i august 2013

 • |Sverige
  20-02-2013

  Delaktighet i framtiden – utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration Ds 2013:2

  Framtidskommissionen tillsattes 2011 för att identifiera de utmaningar som Sverige står inför på längre sikt. Denna utredning tar upp tre viktiga framtidsutmaningar för vårt land - jämställdheten, demokratin och integrationen. Syftet med utredningen är att beskriva dagens situation och visa viktiga utmaningar inom dessa områden.

 • |Sverige
  20-02-2013

  Folkhögskolornas Studiemotiverande kurs bidrar till studier och arbete

  Av de nästan 4000 ungdomar som gick Studiemotiverande folkhögskolekurs förra året så har 41 procent studerat vidare eller fått jobb. Det visar Folkbildningsrådets nya rapport.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Støtte fra Danmark til forskeruddannelser i Grønland

  Grønlands Naturinstitut har modtaget 9,7 mio. DKK fra Danmark og 2,1 mio. DKK fra Departementet for Uddannelse og Forskning i Selvstyret til ph.d.- og post.doc.-stipendier. Midlerne skal bruges til forskningsudvikling og rekruttering af forskere i Grønland, hvor midlerne rækker til 4 ph.d.-stipendier og 1 post.doc.-stipendium.

 • |Danmark
  20-02-2013

  Ny hjemmeside for vidensdeling i døgninstitutionsområdet

  Der er oprettet en hjemmeside, der hedder uupi.gl og er et akronym for det grønlandske ord for døgninstitutionsafdelingen (DA/UUPI), som er under Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling.

 • |Danmark
  20-02-2013

  3 skoler skal flyttes og der skal laves et nyt kursuscenter

  Flytning af forskellige skoler har skabt protester og en masse aktuel debat om, hvad det rigtige er at gøre.

 • Bjarni Poulsen (t.h.) og Hallur Joensen med hvert sit svendebrev. De er netop færdiguddannede tømrere, en uddannelse, der sandsynligvis vil sikre dem en plads på arbejdsmarkedet. De har begge været arbejdsledige i en periode.
  validering kompetensutveckling |Færöerne
  19-02-2013

  Kompetencevurdering – vaccine mod arbejdsløshed

  Det vigtigste aktiv, når du bliver arbejdsløs, er dig selv! Og alle må have mulighed for at få vurderet deres kompetencer, siger Høgni í Stórustovu, afdelingsleder i ALS, den færøske A-kasse.

 • kvalitetssäkring livslångt lärande |Sverige
  19-02-2013

  Första utbildningen för mathantverkare i Finland

  I Finland startade i början av året en utbildning i mathantverk. Det är den första i sitt slag i landet och modellen kommer från Sverige och mathantverkscentret Eldrimner, som redan utbildat mathantverkare en längre tid. DialogWebs finländska redaktör deltar i utbildningen i Finland och kommer att berätta om vuxenutbildning ur ett inifrånperspektiv i bloggen Andra bullar.

 • |Danmark
  19-02-2013

  Kompetenceløft af danske fængselslærere

  | Publicerat 19.2.2013 | Lærerne i danske fængsler skal som led i et satspuljeprojekt have opkvalificeret deres it-kompetencer.

 • |Sverige
  19-02-2013

  Löntagarnas möjligheter att lära sig på arbetsplatsen har förbättrats

  Löntagarnas möjligheter att lära sig och delta i utbildning på arbetsplatsen har ökat under de senaste tio åren. Största delen av löntagarna upplever att de har en sådan arbetsplats där man hela tiden kan lära sig nya saker.

 • |Sverige
  19-02-2013

  25 miljoner euro till unga utan examen

  Undervisnings- och kulturministeriet har i anslutning till kompetensprogrammet för unga vuxna beviljat 25 miljoner euro till yrkesinriktad tilläggsutbildning.

 • – Brugerne kan finde henvisniger til uddannelsestilbud for hvert enkelt erhverv og hvor vedkommende kan hente videre rådgivning og vejledning, siger Fjóla María Lárusdóttir.
  validering vägledning |Island
  18-02-2013

  EU giver støtte til validering og webportal

  I Island benytter man sig af såkaldt IPA-støtte for at fremskynde opbygningen af et velfungerende system for voksenuddannelse og validering

 • |Norge
  18-02-2013

  Nordens første fagskoleutdanning i HMS

  Studieforbundet AOF Norge har fått godkjent en helt ny fagskoleutdanning.

 • |Norge
  18-02-2013

  Basiskompetanse for 104 millioner kroner

  Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) finansierer kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data i

 • |Sverige
  18-02-2013

  2013 års kommitté för Oscarspriset i Svensk Folkbildning  File Size: unknown
  File Hits: 138
  File Last Updated: 07:52 2014-08-26

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Sverige
  04-02-2013

  Sverige tar stafettpinnen och satsar på ökad delaktighet

  Ett minskat utanförskap är huvudtemat när Sverige blir Nordiska ministerrådets ordförandeland. Inom utbildningsområdet kommer flera konferenser och aktiviteter att äga rum under året.

 • fängelseutbildning |
  31-01-2013

  Kom til Demonstration den 20. marts kl. 17.00

  I disse tider skal vi holde mere sammen end nogen
  sinde –kom til demonstration i Odense, Aalborg,
  Århus eller København!


  Kom...

 • |Norden
  30-01-2013

  Artiklar publicerade under januari

  Artiklar publicerade under januari

 • |Norden
  30-01-2013

  Et mødested for akademikere og praktikere!

  Hvordan mødes Teori og Praksis i voksenes læring i Norden? Har teori og forskning noget at sige til praksis, eller praksis noget med akademiet at gøre? Det kan du finde ud af og deltage i interessante diskussioner rundt emnet den 5-6 Mars i Reykjavik.

 • |Norden
  30-01-2013

  Utenlandske innsatte i nordiske fengsler - utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

  En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Av Kariane Westrheim og Terje Manger (red.), 2012.

 • |Norden
  30-01-2013

  Sverige ny ordförande i Nordiska ministerrådet

  Vid årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Den nordiska modellen i en ny tid, är huvudtemat för det svenska ordförandeskapsåret, och syftar på hur samarbetet mellan de nordiska länderna kan utvecklas i en tid med stora förändringar i omvärlden.

 • |Færöerne
  30-01-2013

  Nyt sprogkursus for indvandrere i færøsk

  Færøernes Universitet kommer nu på banen med deres første bidrag til integration og voksenundervisning. Midt i februar starter et kursus på BA-niveau i færøsk for herboende borgere med udenlandsk baggrund.

 • |Færöerne
  30-01-2013

  Fokus på fjernstudier

  Et center for fjernstudier skal etableres sommeren 2013 i bygden Vági på Suðuroy, som er Færøernes sydligste ø. Dette blev vedtaget til byrådsmøde i Vági Kommune den 14. januar.

 • |Sverige
  30-01-2013

  Ny rapport om lärande för hållbar utveckling

  SWEDESD har publicerat en sammanfattande rapport “Unfolding the Power of ESD – Lessons Learned and Ways Forward” med slutsatser och rekommendationer från en internationell konferens om lärande för hållbar utveckling (ESD) som hölls i Visby den 24 till 26 oktober 2012. Rapporten i sin helhet finns att läsa på www.swedesd.se.

 • |Sverige
  30-01-2013

  Nya publikationer från Skolverket

  Vuxenutbildningen i Sverige har det senaste dryga halvåret genomgått stora förändringar. Skolverket har med anledning av detta utarbetat ett antal nya skrifter som rör vuxenutbildningen.

 • |Sverige
  30-01-2013

  Yrkeshögskolan påverkas inte av lågkonjunkturen

  Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat att bevilja 8 300 nya utbildningsplatser inom yrkeshögskolan med start hösten 2013 eller våren 2014. Sammanlagt kommer 311 nya yrkeshögskoleutbildningar starta runt om i Sverige.

 • |Norge
  30-01-2013

  Studieforbundene satser på språk

  De norske studieforbundene har ambisjoner om å synes bedre – og å vise verden at de har en halv million deltakere på kurs hvert år.

 • |Norge
  30-01-2013

  Doktorgrad i bedrift er en suksess

  Norges Forskningsråd har etablert ordningen «doktorgrad i næringslivet», og en ny rapport viser at ordningen er svært godt likt. 99 % av bedriftene og 95 % kandidatene er meget fornøyd med ordningen.

 • |Island
  30-01-2013

  Seminar om innvandrers stilling og erfaringer på Island

  Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Islands Universitet holdt sitt årlige seminar fredag 25. januar. Overskriften var Stemmer og neddyssing: Lokalt og globalt mangfold.

 • |Island
  30-01-2013

  Forsterkning – Kampanje for arbeid 2013

  Forsterkning er en kampanje som igangsettes i januar 2013. Kampanjens mål er å engasjere arbeidssøkende, som har brukt opp sin rett til arbeidsledighetstrygd, til å komme tilbake til arbeidsmarkedet og forebygge at langvarig arbeidsledighet fører til i arbeidsuføre.

 • |Finland
  30-01-2013

  Finland fick en nationalspråksstrategi

  Finland har två nationalspråk - finska och svenska. Nationalspråkstrategin är den första i sitt slag och avser finskan och svenskan som modersmål, som andra nationalspråk och som landets gemensamma språk för invandrare. Visionen är ett Finland med två livskraftiga nationalspråk, där båda språken syns, hörs och accepteras.

 • |Finland
  30-01-2013

  Gymnasieutbildningen skall förnyas

  Undervisningsminister Jukka Gustafsson har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till nya riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och timfördelningen i gymnasiet. Nya läroplaner skall tas i bruk inom hela gymnasieutbildningen från och med 1.8.2016.

 • |Danmark
  30-01-2013

  Læsning og kommunikation i virksomhederne

  Læsning og kommunikation i virksomhederne

 • |Danmark
  30-01-2013

  40 millioner til innovationsprojekter i virksomheder og uddannelser

  Regeringen har afsat 40.mill.kr.til at understøtte innovationsprojekter, der fremmer udveksling af viden mellem private og offentlige virksomheder og professionshøjskoler og erhvervsakademier.

 • |Danmark
  30-01-2013

  Mere kompetente iværksættere under den økonomiske krise

  En ny analyse, som tænketanken Dea har udført i samarbejde med forskere fra Ålborg universitet, viser, at under den økonomiske krise fra 2001-2009 er antallet af iværksættere faldet markant. Samtidig er løn- og uddannelsesniveauet hos iværksætterne steget, og der er flere ”serieiværksættere” med erfaringer og kompetencer i forhold til at starte virksomheder.

 • |Danmark
  30-01-2013

  ”Færre gengangere i fængslerne”

  Er overskriften på en række konkrete tiltag i den nye aftale på Kriminalforsorgens område. De nye tiltag betyder, at de indsatte i fængsler og arresthuse kan tage AMU kurser (Arbejdsmarkedsuddannelser).

 • |
  30-01-2013

  11/2012

  11/2012

 • |Finland
  30-01-2013

  Seminaari maahanmuuttajien asemasta ja kokemuksista Islannissa

  Islannin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta järjesti vuotuisen seminaarinsa 25. tammikuuta. Seminaarin otsikkona oli Ääniä ja hyssyttelyä – paikallista ja globaalia monimuotoisuutta.

 • |Finland
  30-01-2013

  Vahvistus – työllistämiskampanja 2013

  Tammikuussa 2013 Islannissa käynnistyy Vahvistus-nimellä tunnettu kampanja. Kampanjan tavoitteena on saada työttömyyspäivärahalta pudonneet työttömät työnhakijat takaisin työmarkkinoille ja estää pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttama työkyvyttömyys.

 • |Finland
  30-01-2013

  Tammikuussa julkaistuja artikkeleita

  Osoitteessa www.dialogweb.net on nyt neljä uutta tammikuussa julkaistua

 • |Finland
  30-01-2013

  Tutkijoiden ja käytännön aikuiskasvatustyötä tekevien kohtauspaikka!

  Miten teoria ja käytäntö kohtaavat aikuisten oppimisessa Pohjoismaissa? Onko teorialla ja tutkimuksella jotain sanottavaa käytännön aikuiskasvatustyötä tekeville ja onko käytännöllä mitään tekemistä tutkimuksen kanssa? Ota selvää ja osallistu kiinnostavaan keskusteluun aiheesta 5.– 6. Reykjavikissa.

 • |Finland
  30-01-2013

  Ulkomaalaiset vangit pohjoismaisissa vankiloissa – koulutustausta, toiveet ja tarpeet

  Kvalitatiivinen tutkimus vangeista, jotka ovat kotoisin Irakista, Puolasta, Venäjältä, Serbiasta tai Somaliasta. Tekijät Kariane Westrheim ja Terje Manger (toim.), 2012.

 • validering motivation |Island
  29-01-2013

  De kalder os for rugemødre

  Validering af ufaglærte i arbejdslivet er blevet en succés overalt, men ikke mindst i Island. DialogWeb besøgte Iðan, center for videreuddannelse, der tilbyder validering indenfor 19 industrifag.

 • |Island
  29-01-2013

  Greinar birtar í janúar

  Á www.dialogweb.net finnur þú fjórar nýjar greinar sem birtust í janúar. Þar getur

 • |Sverige
  29-01-2013

  Artiklar publicerade under januari

  www.dialogweb.net hittar du fyra nya artiklar som publicerats under januari.

 • |Island
  29-01-2013

  Fundastaður fræðimanna og fræðsluaðila!

  Hvert er samband fræða og fræðsluaðila á Norðurlöndunum? Hafa kenningar og rannsóknir eitthvað að segja um starfsemina eða hefur starfsemin eitthvað með háskólana að gera? Þú getur komist að þessu og tekið þátt í áhugaverðum umræðum um efnið dagana 5.-6. mars i Reykjavík.

 • yrkesutbildning kortutbildade |Island
  29-01-2013

  De kalder os for rugemødre

  Validering af ufaglærte i arbejdslivet er blevet en succés overalt, men ikke mindst i Island. DialogWeb besøgte Iðan, center for videreuddannelse, der tilbyder validering indenfor 19 industrifag.

 • |Finland
  29-01-2013

  Ruotsi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaaksi

  Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus siirtyi vuodenvaihteessa Ruotsille. «Pohjoismainen malli uudessa ajassa» on Ruotsin puheenjohtajuuden pääteema. Teeman puitteissa etsitään keinoja pohjoismaiden välisen yhteistyön kehittämiseen aikana, jolloin ympäröivässä maailmassa tapahtuu suuria muutoksia.

 • |Finland
  29-01-2013

  Uusi fäärin kielen koulutus maahanmuuttajille

  Färsaarten yliopisto kantaa nyt kortensa kekoon sekä maahanmuuttajien kotoutumisen että aikuiskoulutuksen saralla. Helmikuun puolivälissä alkaa korkeakoulutasoinen fäärin kielen kurssi, joka on suunnattu Färsaarilla asuville ulkomaalaistaustaisille henkilöille.

 • |Finland
  29-01-2013

  Etäopintoihin uutta tukea

  Färsaarten eteläisimmällä saarella Suðuroyllä sijaitsevaan Vágin kuntaan perustetaan etäopiskelukeskus kesällä 2013. Asiasta päätettiin kunnanvaltuuston kokouksessa 14. tammikuuta.

 • |Finland
  29-01-2013

  Raportti kestävän kehityksen kasvatuksesta

  SWEDESD on julkaissut yhteenvetoraportin “Unfolding the Power of ESD – Lessons Learned and Ways Forward”. Raportin johtopäätökset ja suositukset ovat peräisin Visbyssä 24. – 26.10.2012 pidetystä kestävän kehityksen kasvatuksen (ESD) kansainvälisestä konferenssista. Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa. www.swedesd.se.

 • |Finland
  29-01-2013

  Uusia julkaisuja Ruotsin kouluvirastolta

  Ruotsin aikuiskoulutuskenttä on viimeksi kuluneen reilun puolen vuoden aikana muuttunut paljon. Siksi Ruotsin kouluvirasto (Skolverket) on laatinut joukon uusia aikuiskoulutusta koskevia julkaisuja.

 • |Finland
  29-01-2013

  Laskusuhdanne ei vaikuta Ruotsin ammattikorkeakoulutuksiin

  Ruotsin ammattikorkeakoulutusjärjestelmästä vastaava virasto on päättänyt myöntää 8300 uutta aloituspaikkaa ammattikorkeakoulutuksille, jotka alkavat syksyllä 2013 tai keväällä 2013. Eri puolilla maata käynnistyy yhteensä 311 ammattikorkeakoulutuksen piiriin kuuluvaa uutta koulutusohjelmaa.

 • |Finland
  29-01-2013

  Sivistysliitot kieltä kehittämässä

  Norjan sivistysliitot haluavat tehdä toimintaansa näkyvämmäksi – ja näyttää maailmalle, että niiden järjestämillä kursseilla opiskelee vuosittain puoli miljoonaa osallistujaa.

 • |Finland
  29-01-2013

  Elinkeinoelämässä suoritettava tohtorintutkinto suosiossa

  Norjan tutkimusneuvoston käynnistämä, elinkeinoelämän palveluksessa työskenteleville tohtoriopiskelijoille suunnattu tukijärjestely on tuoreen tuoreen raportin mukaan hyvin suosittu. 99 % yrityksistä ja 95 % opiskelijoista on hyvin tyytyväisiä järjestelyyn.

 • |Finland
  29-01-2013

  Suomi sai kansalliskielistrategian

  Suomella on kaksi kansalliskieltä – suomi ja ruotsi. Valtioneuvoston ensimmäinen kansalliskielistrategia koskee suomea ja ruotsia äidinkielenä, toisena kansalliskielenä ja maan yhteisinä kielinä maahanmuuttajille. Tavoitteena on Suomi, jossa on kaksi elinvoimaista kansalliskieltä ja jossa molemmat kielet näkyvät, kuuluvat ja hyväksytään.

 • |Finland
  29-01-2013

  Lukiokoulutus uudistetaan

  Opetusministeri Jukka Gustafsson on asettanut työryhmän valmistelemaan esityksen valtioneuvoston asetukseksi lukiokoulutuksen yleisiksi valtakunnallisiksi tavoitteiksi ja lukiokoulutuksen tuntijaoksi. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön koko lukiokoulutuksen osalta 1.8.2016 lukien.

 • |Finland
  29-01-2013

  Lukutaito- ja viestintäopetus työpaikoilla

  Hallituksen ja yhtenäisyyslistapuolueen solmimaan vuoden 2012 budjettisopimukseen sisältyi 25 miljoonan kruunun

 • |Finland
  29-01-2013

  40 miljoonaa kruunua työpaikkojen ja oppilaitosten yhteisille innovaatiohankkeille

  Tanskan hallitus on varannut 40 miljoonaa kruunua innovaatiohankkeisiin, jotka edistävät yksityisen ja julkisen sektorin työpaikkojen ja ammatillisten korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

 • |Finland
  29-01-2013

  Talouskriisin aikana yrittäjiksi ryhtyy osaavampaa väkeä

  Ajatushautomo Dean ja Ålborgin yliopiston tutkijoiden tuore analyysi osoittaa, että vuosien 2001–2009 taantuman aikana uusien yrittäjien määrä on laskenut huomattavasti. Samalla yrittäjien palkka- ja osaamistaso on noussut huomattavasti, ja heistä yhä useammat ovat ”sarjayrittäjiä”, joilla on kokemusta ja osaamista uusien yritysten perustamisesta.

 • |Finland
  29-01-2013

  ”Vähemmän aaveita vankiloissa”

  Tämän otsikon alla Tanskassa käynnistetään joukko konkreettisia vankeinhoidon hankkeita, joiden tarkoituksena on tarjota vangeille lyhytkestoista ammattikoulutusta (AMU=Arbejdsmarkedsuddannelser).

 • |Island
  29-01-2013

  Fangar af erlendu bergi brotnir í norrænum fangelsum – menntun, óskir og þarfir

  Eðlisbundin rannsókn meðal fanga frá Írak, Póllandi, Rússlandi, Serbíu og Sómalíu, ritstjórar: Kariane Westrheim og Terje Manger, 2012

 • |Island
  29-01-2013

  Svíar veita Norrænu ráðherranefndinni formennsku

  Um áramótin tóku Svíar við formennsku í Norrænu ráðherranefndinni. Norræna líkanið á nýjum tímum er meginþema formennskutímabils Svía á næsta ári og markmið þess er að efla norrænt samstarf á tímum umfangsmikilla breytinga.

 • |Island
  29-01-2013

  Nýtt tungumálanám í færeysku fyrir innflytjendur

  Háskólinn í Færeyjum stendur nú í fyrsta skipti að námi fyrir innflytjendur og á sviði fullorðinsfræðslu. Um miðjan febrúar hefst nám á bakkalárstigi í færeysku fyrir íbúa af erlendu bergi brotna á Færeyjum.

 • |Island
  29-01-2013

  Fjarkennsla í brennidepli

  Koma verður á miðstöð fyrir fjarkennslu í sveitarfélaginu Vági á Suðurey sumarið 2013, en það er syðsta eyjan sem tilheyrir Færeyjum. Þetta var samþykkt af sveitarstjórninni í Vági þann 14. janúar.

 • |Island
  29-01-2013

  Ný skýrsla um nám í sjálfbærri þróun

  SWEDESD hefur gefið út skýrslu með samantekt undir yfirskriftinni „Unfolding the Power of ESD – Lessons Learned and Ways Forward“ með niðurstöðum og ráðleggingum frá alþjóðlegri ráðstefnu um nám í sjálfbærri þróun (ESD) sem haldin var í Visby í Svíþjóð dagana 24. til 26. október 2012. Hægt er að nálgast skýrsluna í heild sinni á slóðinni www.swedesd.se.

 • |Island
  29-01-2013

  Nýlega útgefið efni frá Skólamálastofnuninni

  Svið fullorðinsfræðslu í Svíþjóð hefur á síðastliðnu hálfa ári tekið stakkaskiptum. Skólamálastofnunin hefur, í tilefni breytinganna, gefið út nokkur ný rit sem varða fullorðinsfræðslu.

 • |Island
  29-01-2013

  Kreppan hefur ekki áhrif á starfsmenntaskóla

  Stofnunin um starfsmenntaháskóla hefur ákveðið að veita framlög til 8.300 nýrra nemaplássa í námi við starfsmenntaháskóla sem hefst haustið 2013 eða vorið 2014. Samtals verður boðið upp á 311 nýjar starfnámsleiðir víðsvegar um Svíþjóð.

 • |Norge
  28-01-2013

  Fræðslusamböndin veðja á tungumál

  Norsku fræðslusamböndin eru stórhuga, þau vilja verða betri og sýna heiminum fram á að hálf milljón manns sækja námskeið á þeirra vegum ár hver.

 • |Island
  28-01-2013

  Doktorsgráða í fyrirtækjum slær í gegn

  Vísindanefnd Noregs hefur komið á nýrri námsleið til doktorsprófs , doktorsgráðu í atvinnulífinu. Í nýrri skýrslu kemur fram að tilhögunin hefur slegið í gegn. 99% fyrirtækjanna og 95% af kandídötunum kunna mjög vel að meta hana.

 • |Island
  28-01-2013

  Stefna fyrir þjóðtungu Finna mótuð

  Í Finnlandi eru tvær þjóðtungur, finnska og sænska. Stefnumótunin er sú fyrsta sinnar tegundar og lýtur að bæði finnsku og sænsku sem móðurmáli, eins og aðrar þjóðtungur og sameiginleg tungumál landsins fyrir innflytjendur. Framtíðarsýnin er að tvær þjóðtungur verði í Finnlandi, og bæði tungumálin sjáist, heyrist og hljóti viðurkenningu.

 • |Island
  28-01-2013

  Endurskoða á nám í menntaskólum í Finnlandi

  Jukka Gustafsson, menntamálaráðherra Finna hefur skipað vinnuhóp til þess að gera tillögur um ný markmið náms og tímaskiptungu í menntskólum. Stefnt er að því að ný námsskrá taki gildi 1.8.2016.

 • |Island
  28-01-2013

  Lestur og samskipti í fyrirtækjum

  Liður í samkomulagi dönsku ríkisstjórnarinnar við Enhedslisten var að 25 milljónum danskra króna yrði varið til að

 • |
  28-01-2013

  40 milljónir til nýsköpunar í fyrirtækjum og menntun

  Danska ríkisstjórnin hefur ráðstafað 40 milljónum danskra króna til þess að styðja nýsköpun sem eflir miðlun þekkingar á milli einkarekinna fyrirtækja og opbinberra stofnana, starfsmenntaháskóla og starfsmenntastofnana.

 • |Island
  28-01-2013

  Hæfari frumkvöðlar í kreppunni

  Samkvæmt nýrri greiningu sem þankabankinn Dea hefur gert í samstarfi við fræðimenn við háskólann í Álaborg fækkaði frumkvöðlum umtalsvert á árunum 2001-2009. Á sama tíma hækkuðu laun og menntastig frumkvöðla auk þess sem „raðfrumkvöðlum“ með reynslu og færni í stofnun fyrirtækja fjölgaði.

 • |Island
  28-01-2013

  „Fækkum endurkomum í fangelsi“

  Er yfirskrift fjölda aðgerða á sviði dönsku fangelsismálastofnunarinnar. Meðal annars er föngum gert kleift að sækja nám tengt vinnumarkaði eða svokölluð AMU námskeið (AMU er skammstöfun á Arbejdsmarkedsuddannelser).

 • |Norge
  28-01-2013

  Utenlandske innsatte i nordiske fengsler - utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

  En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia. Av Kariane Westrheim og Terje Manger (red.), 2012.

 • |Danmark
  28-01-2013

  Et mødested for akademikere og praktikere!

  Hvordan mødes Teori og Praksis i voksenes læring i Norden? Har teori og forskning noget at sige til praksis, eller praksis noget med akademiet at gøre? Det kan du finde ud af og deltage i interessante diskussioner rundt emnet den 5-6 Mars i Reykjavik.

 • |Danmark
  28-01-2013

  Nyt sprogkursus for indvandrere i færøsk

  Færøernes Universitet kommer nu på banen med deres første bidrag til integration og voksenundervisning. Midt i februar starter et kursus på BA-niveau i færøsk for herboende borgere med udenlandsk baggrund.

 • |Danmark
  28-01-2013

  Fokus på fjernstudier

  Et center for fjernstudier skal etableres sommeren 2013 i bygden Vági på Suðuroy, som er Færøernes sydligste ø. Dette blev vedtaget til byrådsmøde i Vági Kommune den 14. januar.

 • |Norge
  28-01-2013

  Studieforbundene satser på språk

  De norske studieforbundene har ambisjoner om å synes bedre – og å vise verden at de har en halv million deltakere på kurs hvert år.

 • |Norge
  28-01-2013

  Doktorgrad i bedrift er en suksess

  Norges Forskningsråd har etablert ordningen «doktorgrad i næringslivet», og en ny rapport viser at ordningen er svært godt likt. 99 % av bedriftene og 95 % kandidatene er meget fornøyd med ordningen.

 • |Island
  28-01-2013

  Málþing um stöðu og reynslu innflytjenda

  Árlegt málþing Félags- og mannvísindadeildar Háskóla Íslands var haldið föstudaginn 25. janúar. Yfirskriftin var Raddir og þöggun: Staðbundinn og hnattrænn margbreytileiki.

 • |Island
  28-01-2013

  Liðsstyrkur- Átak til atvinnu 2013

  Liðsstyrkur er átaksverkefni sem hefst í janúar 2013. Markmið verkefnisins er að virkja atvinnuleitendur sem hafa fullnýtt rétt sinn innan atvinnuleysistryggingakerfisins til þátttöku að nýju á vinnumarkaði og koma í veg fyrir að langvarandi atvinnuleysi leiði til óvinnufærni.