Author: NVL Nordvux • |Norden
  28-04-2014

  Unik kompetanse for framtiden

  Kunnskap for bærekraftig utvikling er en nordisk etterutdanning rettet mot voksne med støtt fra Nordisk Ministerråd. Den er utviklet av et tverrsektorielt NVL nettverk som over flere år har arbeidet med å finne tiltak som kan bidra til at ansvaret for en bærekraftig utvikling blir en del av vårt hverdagsliv. NMR er i sitt nye program «Grønn vekst The Nordic Way» opptatt av de samme utfordringene og har valgt å støtte forslaget til etterutdanning i form av en pilot. Det gir en unik mulighet til å tilby aktuelle deltakere framtidsrettet kunnskap på tvers av teori og praksis og i et nordisk perspektiv.

 • |Sverige
  28-04-2014

  Hur delar vi på kakan? #FBpod avsnitt 11

  Varje år får studieförbunden 1,7 miljarder i statsbidrag att dela på, folkbildningsmedel som de flesta av oss inom studieförbunden får del av genom att noggrant redovisa med timmar och deltagare. Men hur väl fungerar det? Vilka konsekvenser får vårt nuvarande system för vilken verksamhet vi gör och vilka deltagare vi har? Nyligen lämnade Folkbildningsförbundet över [...]

 • |Island
  28-04-2014

  Bertel Haarder fyrrverandi mennta- og menningarmálaráðherra verðlaunaður af Alþingi

  Verðlaun Jóns Sigurðssonar voru veitt í Jónshúsi í Kaupmannahöfn á hátíð Jóns Sigurðssonar á sumardaginn fyrsta. Þau hlaut Bertel Haarder sem nú er fyrsti varaforseti danska þingsins.

 • |Island
  28-04-2014

  Nýr kjarasamningur samþykktur

  Tæplega þriggja vikna verkfalli kennara lauk þann 4. apríl og hófst kennsla í framhaldsskólum strax mánudaginn 7. apríl. Skrifað var undir nýjan kjarasamning við framhaldsskólakennara 4. apríl og hann hefur verið kynntur og samþykktur með atkvæðagreiðslum kennara.

 • |Island
  28-04-2014

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins fær viðurkenningu vegna raunfærnimats

  Verkefnið Þróun raunfærnimats til að efla starfshæfni fullorðinna með litla formlega menntun, sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins stýrir, fékk viðurkenningu á alþjóðlegri ráðstefnu um raunfærnimat sem haldin var í Rotterdam 9. -11. apríl.

 • |Island
  28-04-2014

  Bertel Haarder forhenværende utdannings- og kulturminister i Danmark belønnet av Althinget

  Jóns Sigurdssons pris ble tildelt på Jons Sigurdssons høytid, islendingens første sommerdag. Prisen ble tildelt Bertel Haarder som nå er første visepresident på det danske folketinget.

 • |Island
  28-04-2014

  Ny overenskomst vedtatt

  Lærernes knapp tre ukers streik ble avblåst den 4. april og undervisning i den videregående skolen startet igjen mandag den 7. april. Overenskomsten ble undertegnet den 4. april etter at den var presentert og vedtatt med lærernes avstemning.

 • |Island
  28-04-2014

  Arbeidslivets opplæringssenter får en utmerkelse for valideringsinnsats

  Prosjektet, «Utvikling av realkompetansevurdering for å styrke arbeidsdyktigheten til voksne med kort formell utdanning» som Arbeidslivets opplæringssenter leder, fikk en utmerkelse på en internasjonal konferanse i Rotterdam 9. -11. april.

 • |in English
  27-04-2014

  Russia and Azerbaijan seek new paths for Adult Education

  Carlos Ribeiro in St. PetersburgIn preparation for UNESCO’s “International Adult Learners’ Week”, to take place from 22 to 30 April, teachers and directors of Russian and Azeri institutions travelled to the Iberian Peninsula from 20 to 27 March. They have visited Lisbon and Barcelona to get acquitted with new approaches to adult education, in particular those involving the recognition and validation of competences.

 • |Norden
  25-04-2014

  Webinar: YES!Greenland: Co-creating an education

  YES! is a new education in Greenland, co-created with the youth and business community. Though still ‘in the making’ the intention of YES! is to nurture a generation of creative people, who will contribute to the social, environmental, cultural and commercial development of society.

 • |Sverige
  25-04-2014

  Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

  Regeringen har tillsatt en kommitté för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar. Kommitténs uppdrag är att främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna. Den ska också bidra till att utveckla förutsättningarna för sådant lärande.

 • |Sverige
  25-04-2014

  Kraftig ökning av sökande till lärarutbildningar

  Antalet förstahandssökande till lärarutbildningar ökar kraftigt för tredje året i rad. Det visar ny statistik från Universitets- och högskolerådet som presenteras idag.

 • |in English
  25-04-2014

  Webinar: YES!Greenland: Co-creating an education

  Tuesday May 13th at 10.00-11.00 CET

 • |Norge
  25-04-2014

  Skal utrede tilskuddet til studieforbundene

  Vox har utlyst et konsulentoppdrag for å lære mer om effekten av voksenopplæringstilskuddet til studieforbundene.

 • |Norge
  25-04-2014

  Ny stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

  Regjeringen vil utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne som har svake grunnleggende ferdigheter. Tre departementer, Kunnskapsdepartementet, Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, skal nå samarbeide om en ny stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

 • |Finland
  25-04-2014

  Ändringar i finansieringen av utbildningen

  Regeringen har kommit överens om budgetramarna och planen för de offentliga finanserna för 2015 - 2018. Under ramperioden kommer utbildningssektorn beviljas ca 140 miljoner euro till för åtgärder som stöder tillväxt, men på vissa andra punkter skärs finansieringen av.

 • |Finland
  25-04-2014

  Kompetenta lärare i de finländska skolorna

  Mer än 95 procent av klasslärarna inom den grundläggande utbildningen och 97 procent av gymnasielektorerna var formellt behöriga för sin uppgift under vårterminen 2013. Inom yrkesutbildningen och folkbildningen var andelen något lägre.

 • |
  24-04-2014

  Kunnskap for bærekraftig utvikling

  Tove Holm presenterer piloten Kunnskap for bærekraftig utvikling i The 4th EU-Russia Innovation Forum

 • vuxnas lärande |Norge
  24-04-2014

  Livslang læring krever motivasjon

  Før påske skrev Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne en kronikk på NRK Yring med tittelen Læring gjennom hele livet. Der lanserer de en stortingsmelding om livslang læring og utenforskap: - VOFO håper at denne meldinga vil involvere ikke bare skreddersydde opplæringstilbud, men også en strategi for læringsmotivasjon, skriver Hilde Grønhovd i dette blogginnlegget.

  les mer

 • |Sverige
  24-04-2014

  Omvärldsnytt 2, 2014

  Omvärldsnytt från Folkbildningsförbundet. Nr 2 2014

  File Size: 590,8 KiB
  File Hits: 202
  File Last Updated: 09:54 2014-04-24

 • |Sverige
  24-04-2014

  Omvärldsnytt 2 2014

  Omvärldsnytt från Folkbildningsförbundet. Nr 2 2014

  File Size: 590,8 KiB
  File Hits: 277
  File Last Updated: 15:32 2014-10-13

 • |in English
  23-04-2014

  European elections: thinking about the future of learning in Europe

  The Lifelong Learning should be a solid bridge to promote the growth and strengthening of knowledge. One should converge with European efforts towards a vision for new ways of learning using the technology supported learning, formal, informal and non-formal. A strong culture of knowledge sharing and learning is essential to ensure the future, promote innovation, flexibility, and interoperability spread globally.

 • |in English
  18-04-2014

  Newest LLinE focuses on PIAAC results

  ‘Europeans can’t read’ newspapers screamed when results from PIAAC were published last October. Now that the dust has settled, the newest LLinE issue shows those headlines in a new light.

 • |in English
  18-04-2014

  Does PIAAC really hit the spot? Citizens's court answers

  The PIAAC survey highlighted issues of immigrants and increasing gaps in adult education. In a LLinE article (CITIZEN'S PANEL – SKILLS: BUILDING BLOCKS FOR GOALS), individuals across Europe discussed in a panel whether the findings reflect on their own lives.

 • |in English
  16-04-2014

  InfoNet Newsletter 2/2014: LLinE on PIAAC – voices behind the study

  LLinE 1/2014

  InfoNet Newsletter 2/2014 announces the recently published issue of the LLinE web magazine, dedicated to the OECD-study into adult competencies, PIAAC - produced in cooperation with the InfoNet correspondents’ network.

  LLinE editor Markus Palmen describes the content: “The subtitle of this issue reveals what we have tried to achieve through this collection of materials. Give a voice - and a face - to an otherwise easily faceless mass survey. We want to share the experiences of the people who designed the study. Listen to the very people whose skills the survey wants to measure. Give a forum to those critical of the survey. Hear from the decision makers whose task it is to use the study's findings to draft policy."

 • |in English
  16-04-2014

  EU Everyplace a Latvian workplace project

  Project everyplaceThere are 68 members – adult education providers - of LAEA who can apply in their work the products of the LLL Project „EU Everyplace” on the basis of the Latvian language as developed by the Public Service Language Centre.
  Business people may experience the need to learn some of the language of the neighbouring country for their business development. This is where the newly developed platform for learning foreign languages Czech, Lithuanian, Latvian, Polish and German comes in, introducing attractive presentation of selected places in a town of the specified countries in a combination with the corresponding language learning. English is used as a language of instruction, not as a taught language. In total, the platform includes courses in 5 languages.

 • |
  14-04-2014

  Mooc for @rbeidslivet

  Konferansen setter fokus på hvordan MOOC-konseptet kan bidra til økt kompetanse og bedre etter- og videreutdanning i arbeidslivet.

 • distansutbildning |Norge
  11-04-2014

  Vil bruke lokal kompetanse for å ta i bruk nettstudier i undervisningen

  Under et skolemøte for å diskutere private skoler i regi av Virke, på Westerdals i Oslo onsdag, sa statssekretær Birgitte Jordal i sitt innlegg at de nye nettmulighetene innenfor utdanning var ingen forberedt på, og at det pr i dag ikke var mulig å få integrert dette i den offentlige skolen.  Løsningen ble å «rulle ut» […]

 • |in English
  10-04-2014

  Benefits of Lifelong Learning (BeLL) study complete

  Bell ProjectThe EU-financed¹ project “Benefits of Lifelong Learning” (BeLL), launched on 1 November 2011, came to an end on 22 January 2014 with its final conference² presenting and discussing the key results. The project was aimed at empirical data-gathering and investigation into the subjectively perceived benefits of participants in educational events in the fields of general, cultural and political continuing education, i.e. liberal adult education.

 • vuxnas lärande |Norge
  10-04-2014

  Kulturens kraftverk

  "Det började med 2 eldsjälar. De såg sig om i nordfinska Kemi för lite över tio år sedan, och de tyckte inte om vad de såg." Les den tredje av fire artikler som forteller om nordiske samarbeidsprosjekter med støtte fra Nordplus Voksen.

  les mer

 • distansutbildning |
  10-04-2014

  Kompetensforsörjning for framtidens arbetsliv

  Ingegerd Green innleder på temaet «Kompetensförsörjning för ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv». Dette er webinar #3 i oppkjøringen til "Nordiske broer for livslang læring" og handler om broen mellom utdanning og arbeidsliv. Hvordan sikre framtidas konkurransekraft?

 • distansutbildning |
  09-04-2014

  Webinar Yes!Greenland: Co-creating an education

  Webinar Yes!Greenland: Co-creating an education

 • |in English
  07-04-2014

  New groups, new friendships, new social networks

  “It is important to me that I do not remain closed at home, that I remain wide, that I do not limit myself,” says Danica Vinšek in this interview about her experiences with non-formal adult education. She is a retired sociologist from Slovenia. The interview was performed as part of the Bell project, the goal of which is to research the benefits of lifelong learning.

 • distansutbildning |Norge
  03-04-2014

  «The power of presence»

  av Torhild Slåtto Tilstedeværelse står det med stor skrift på veggen hos de finske nettveilederne som jobber for skolen Otavan Opisto i Mikkeli i Finland. De sitter geografisk spredt og veileder 700 elever, de fleste voksne som falt ut av skolegangen som unge, og som nå tar fatt i utdanningen sin på nytt. Veilederne snakker […]

 • vuxnas lärande |Norge
  03-04-2014

  Slektsfosterhjem på dagsorden

  "Et fosterhjem innenfor egen familie – et slektsfosterhjem – har særskilte fordeler og særskilte utfordringer." Les den andre av fire artikler som forteller om nordiske samarbeidsprosjekter med støtte fra Nordplus Voksen.

  les mer

 • |Sverige
  03-04-2014

  Attityder till studieförbunden bland tjänstemän och KSO 2014

  Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) genomfört en kvantitativ undersökning bland kommunstyrelseordföranden och tjänstemän som hanterar frågor kring folkbildning i kommunen. Undersökningen syftar till att mäta ansvariga tjänstemäns och kommunstyrelseordförandens inställning till studieförbund och folkbildning.

  File Size: 464,4 KiB
  File Hits: 236
  File Last Updated: 09:53 2014-04-03

 • vuxnas lärande |Norge
  03-04-2014

  Vil utrede hvordan tilskuddet benyttes

  Denne uken lyste Vox ut et konsulentoppdrag for å lære mer om effekten av voksenopplæringstilskuddet. Oppdraget skal utføres i andre halvdel av 2014, og skal se på hvordan tilskuddet kommer til nytte helt ned på lokallagsnivå i studieforbundenes medlemsorganisasjoner.

  les mer

 • |Sverige
  02-04-2014

  Skrivelse till f.d arbetsmarknadminister

  Brev till arbetsmarknadminister Hillevi Engström. Dnr 33, u 2013, 06 arl

  File Size: 222,9 KiB
  File Hits: 107
  File Last Updated: 14:17 2014-04-02

 • |Sverige
  02-04-2014

  Bildningstrender 2014

  En spaning från de tio studieförbunden. Bildningstrender 2014: Supervalåret – mer politik, Miljö – ät ditt ogräs, Antirasism – allas lika värde, Religion – tro och samhälle, Ut ur bubblan – dela erfarenheter med andra, Lättillgänglig kunskap. Inför valen 2014 kommer studieförbunden med folkbildningens metoder engagera fler att delta i det politiska samtalet och ta tillvara sina demokratiska rättigheter. Debatter, föreläsningar, studier, konserter, kafékvällar och teater är modern folkbildning där människor både kan komma och lyssna och själva delta. Mycket kommer ske i samarbete med föreningslivet och de politiska partierna, och det är framförallt på lokalplanet som studieförbunden har sina arenor.

  File Size: 415,8 KiB
  File Hits: 167
  File Last Updated: 14:03 2014-04-02

 • |Sverige
  02-04-2014

  Verksamhetsplan Folkbildningsförbundet 2014

  2014 blir ett händelserikt år; det är val till europaparlamentet och till riksdag,landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden kommer på olika sätt, genom sin ordinarie verksamhet och via särskilda aktiviteter att verka för ett ökat valdeltagande. Folkbildningsförbundet ska uppmärksamma och synliggöra detta arbete. Folkbildningsförbundet ska också öka ansträngningarna för att folkbildning och bildning diskuteras och kopplas till studieförbundens verksamhet. Det långsiktiga arbetet med att stärka studieförbundens ställning gentemot kommunerna och höja kommunbidragen fortsätter.

  File Size: 92,4 KiB
  File Hits: 105
  File Last Updated: 13:56 2014-04-02

 • |Sverige
  02-04-2014

  Verksamhetsplan Folkbildningsförbundet 2014

  2014 blir ett händelserikt år; det är val till europaparlamentet och till riksdag,landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden kommer på olika sätt, genom sin ordinarie verksamhet och via särskilda aktiviteter att verka för ett ökat valdeltagande. Folkbildningsförbundet ska uppmärksamma och synliggöra detta arbete. Folkbildningsförbundet ska också öka ansträngningarna för att folkbildning och bildning diskuteras och kopplas till studieförbundens verksamhet. Det långsiktiga arbetet med att stärka studieförbundens ställning gentemot kommunerna och höja kommunbidragen fortsätter.

  File Size: unknown
  File Hits: 162
  File Last Updated: 08:11 2014-08-28

 • |Sverige
  02-04-2014

  Läge för dialog Sundsvall/Luleå 2014

  Folkbildningsförbundet i samarbete med Norrbottens Bildningsförbund, Västerbottens Läns Bildningsförbund och Bildningsförbundet Mittnorrland inbjuder till: Läge för dialog - men hur är läget?

  File Size: 231,4 KiB
  File Hits: 121
  File Last Updated: 13:49 2014-04-02

 • |Sverige
  02-04-2014

  Läge för dialog Gotland/Stockholm 2014

  Folkbildningsförbundet i samarbete med Stockholms läns Bildningsförbund och studieförbunden på Gotland inbjuder till: Läge för dialog - men hur är läget? I Stockholm, torsdag 6 mars 2014.

  File Size: 222,9 KiB
  File Hits: 110
  File Last Updated: 13:29 2014-04-02

 • |Sverige
  02-04-2014

  Läge för dialog Gotland/Stockholm 2014

  Folkbildningsförbundet i samarbete med Stockholms läns Bildningsförbund och studieförbunden på Gotland inbjuder till: Läge för dialog - men hur är läget? I Stockholm, torsdag 6 mars 2014.

  File Size: 222,9 KiB
  File Hits: 0
  File Last Updated: 13:29 2014-04-02

 • |Sverige
  02-04-2014

  Vestlunddagarna 2014

  Information om Vestlunddagarna 2014

  File Size: 130,8 KiB
  File Hits: 111
  File Last Updated: 13:15 2014-04-02

 • |Sverige
  02-04-2014

  Aktivt val, Logga

  #aktivtval2014 loggor olika format

  File Size: 1,2 MiB
  File Hits: 0
  File Last Updated: 12:52 2014-04-02

 • distansutbildning |Norge
  02-04-2014

  Webinar: Kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv

  Nordisk nettverk for voksnes læring inviterer til webinar. Dette er Webinar #3 i oppkjøringen til «Nordiske broer for livslang læring», og handler om broen mellom utdanning og arbeidsliv. Hvordan sikre framtidas konkurransekraft? Webinar: Kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv 9. April kl 14.00-15.00 CET Med Ingegerd Green      Moderator: Torhild Slåtto Varifrån ska arbetskraften när […]

 • De jobber hver dag for å utvikle nettveiledningen. Finske studentveiledere ved Otavan Opisto i Finland, fra venstre: Annukka, Riikka, Saara, Sari, Ulla, Sanna, Anna, Tiina, Eveliina og Saana.
  vägledning studieavbrott |Norden
  02-04-2014

  «The power of presence»

  Veiledning skjer på mange områder og i mange faser av livet. I denne saken får vi ta del i erfaringer og refleksjoner fra en gruppe finske veiledere som veileder studenter under utdanning. Tilstedeværelse er et mål for dem. Vi henter også noen poenger fra danske Elisabeth Højdals foredrag om karriereveiledning under konferansen «Vejledning i arbejdslivet» på Grønland i mars. Karrieren inkluderer hele mennesket, sier Højdal.

 • distansutbildning |Norden
  01-04-2014

  Webinar: Kompetensförsörjning för ett hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv

  Webinar
  9. April kl 14.00-15.00 CET
  Varifrån ska arbetskraften när antalet yrkesverksamma i de nordiska länderna sjunker? Hur utformas nödvändiga system och strukturer för att säkra kompetensförsörjningen i privat och offentligt näringsliv?

 • vuxnas lärande |Norge
  01-04-2014

  Å tenke det, ville det - og gjøre det

  Når det kompetansepolitiske Norge denne uken møtes for å diskutere OECDs Skills Strategy er VOFO der for å minne om et viktig element: Motivasjon for læring er vel så viktig som tilgang til læringsmuligheter - Og ingen motiverer flere til å lære enn de frivillige organisasjonene. Les mer på VOFOs blogg.

 • |in English
  01-04-2014

  92 % happy

  OxfordrapportA fresh research report reveals great results for Norwegian non-formal learning. Courses in NGOs provides both high learning outcomes and high social benefits. 92 % of participants would recommend the courses to others. – This level of satisfaction would be a dream scenario for many commercial providers, says project manager in Oxford Research Rune Stiberg Jamt.
  The report summarizes  research on the non-formal courses offered by Norwegian Study Associations and their NGO member organisations . The research has been carried out by Oxford Research during 2013, on demand from the Ministry of Education and Research.

 • |
  31-03-2014

  Udfordrede og udfordrende voksenpædagogiske miljøer

  ENGAGERET DEBAT OM VOKSENPÆDAGOGISKE MILJØER PÅ TRÆF I ODENSE

   
 • vuxnas lärande |Norge
  28-03-2014

  Ta en master i voksnes læring

  Hva fremmer eller hemmer voksnes læring? Hvordan lede, veilede og evaluere voksnes læringsprosesser? Er dette spørsmål du er opptatt av, så har NTNU masterprogrammet for deg. Søknadsfristen er 15. april.

  les mer

 • |Norden
  28-03-2014

  Konferens målar upp framtiden för morgondagens utbildning

  Hvordan møter nordisk utdanning samfunnsutfordringene i dag, og hvordan vil det bli i framtiden? Hvilke finansieringsmuligheter er tilgjengelige for nordisk utdanningsforskning under Horisont 2020? Dette er tema for konferansen "Shaping the future of Nordic education" i Reykjavik 19. mai 2014.

 • |in English
  27-03-2014

  Educating fathers, educating men. New approaches and needs

  Modern father - vandalay / photocase.comTwo particularly tough challenges faced by men are their role as a father, and ageing. Adult educationalists have developed new educational formats for these two life phases, to meet men's specific needs.
  Adult and family education can effectively reach out to men from a wide range of milieus via their role as fathers: a role every father wants to be good at. One good means of support, for example, is low-threshold, locally run Protestant adult educational schemes which relate to everyday life and leisure activities.

 • distansutbildning |
  26-03-2014

  Webinar: Creativity as a learning tool – an introduction to Biophilia

  The Icelandic artist Björk, is the inspiration behind a new, innovative educational Program, Biophilia. It is based on a concept of creativity as a research and learning tool.

 • |Sverige
  26-03-2014

  Arviointi kehityksen välineenä – koulutuspoliittisten uudistusten arvioinnista

  Arvioinnin roolia koululaitoksen uudistamisessa tulee vahvistaa. Sen lisäksi, että arviointi antaa jälkikäteen tietoa siitä, kuinka hyvi n uudistus on onnistunut, toimiva arviointi voi myös antaa tärkeää tietoa joka voi vaikuttaa uudistuksen toteuttamistapaan ja sen vaikuttavuuteen paikallistasolla. Uudistuksen arviointituloksilla voi myös olla merkitystä mahdollisten uusien uudistusten suunnitellulle. Näin todetaan tuoreessa mietinnössä, joka koskee koululaitoksen uudistusten arviointia.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Uusi ajatushautomo korottaa äänensä humanistisen osaamisen puolesta

  Ruotsissa perustettiin vastikään kansallinen humanististen tieteiden ajatushautomo Humtank. Ajatushautomon tarkoituksena on täyttää keskustelussa vallitseva tyhjiö ja edustaa humanistista näkökulmaa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, etenkin tutkimukseen ja koulutukseen liittyvässä keskustelussa. Yksi hautomon jäsenistä on Jonas Harvard, Mittuniversitetet-yliopiston humanististen tieteiden osaston dosentti.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Monet nuoret työttömät jatkavat opintojaan opiskelumotivaatiokurssin jälkeen

  Opiskelumotivaatiota lisäävälle kansanopistokurssille osallistuneista viisi kymmenestä jatkaa kurssin jälkeen opintoja tai työllistyy. Tämä käy ilmi Ruotsin työvoimaviranomaisten ja kansansivistysneuvoston Folkbildningsrådetin tilastoista. Lähes neljä kymmenestä kansanopiston opiskelumotivaatiokurssille vuonna 2012 osallistuneesta päätti jatkaa opintojaan tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

 • |Norge
  25-03-2014

  Vain mukiinmenevä innovoija

  Norja on ”kohtuullinen” innovoija. Näin kuuluu”Innovaatiounionin tulostaulu”-nimisen EU-raportin tuomio. Norja pääsi tulostaulussa sijalle 17 ja suoriutuu edelleen innovaatiorintamalla EU:n keskiarvoa heikommin.

 • |Norden
  25-03-2014

  Pohjoismainen työssäoppimishanke käynnissä

  Suuri pohjoismainen työssäoppimishanke on nyt täydessä vauhdissa. Hanke on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston toteuttamaa kestävän pohjoismaisen hyvinvoinnin ohjelmaa. Hankkeen toinen tapaaminen järjestettiin Lillestrømissä 11. - 12. maaliskuuta.

 • |Norden
  25-03-2014

  Muista ilmoittautua Pohjoismaisia siltoja -konferenssiin!

  Pohjoismaiden ministerineuvosto ja aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjestävät Islannin puheenjohtajuuden aikana Reykjavikin Harpa-keskuksessa 10. - 11. kesäkuuta 2014 pohjoismaisen konferenssin, jonka otsikkona on Pohjoismaisia siltoja aikuisten oppimiseen.

 • |Island
  25-03-2014

  Sopimus "Koulutus nyt" -pilottihankkeesta allekirjoitettiin

  "Koulutus nyt" on pilottihanke, jonka järjestäjinä ovat Islannin opetusministeriö, Reykjavikin kaupunki ja työmarkkinajärjestöt. Hankkeen päätavoite on lisätä opinto-ohjausta ja opintojen tukea Breidholtin kaupunginosassa Reykjavikissa.

 • |Island
  25-03-2014

  Toisen asteen opettajat lakossa

  Keskiyöllä 16. maaliskuuta Islannissa alkoi opettajien lakko, ja ja opetus on peruttu suurimmassa osassa toisen asteen oppilaitoksista. Neuvotteluja on käyty joulukuun alusta lähtien, mutta sopu on edelleen kaukana.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Grönlanti rakentaa arktista koulutussiltaa

  Joukko arktisen alueen korkeakouluja järjesti koulutusmessut kaikille vuoden 2014 Arctic Winter Games -kisoihin (AWG) osallistuville urheilijoille.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Vahvat pohjoismaiset voimat koolla Nuukissa

  Nuukissa 18. - 19. maaliskuuta pidettyyn aikuisten opinto- ja uraohjausta käsittelevään konferenssiin kokoontui mittava joukko pohjoismaisia tutkijoita ja ohjausalan ammattilaisia. Yli 70 ihmistä eri Pohjoismaista sekä eri puolilta Grönlantia osallistui konferenssiin, jonka otsikkona oli "Vejledning i Voksenlivet" eli ohjaus aikuisten elämässä.

 • |Finland
  25-03-2014

  Maahanmuuttostrategian toimenpideohjelma hyväksyttiin

  Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden ministeriryhmä on hyväksynyt Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian toimenpideohjelman. Toimenpideohjelmaan on koottu konkreettisia ja seurattavissa olevia toimenpiteitä strategiaan kirjattujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

 • |Finland
  25-03-2014

  Portti Pohjolaan

  Portti Pohjolaan on uusi portaali, joka portaali pyrkii lisäämään tietoisuutta siitä, millaisia monipuolisia tuki-, materiaali- ja yhteysmahdollisuuksia on tarjolla suomalaisille oppilaitoksille, jotka haluavat luoda yhteyksiä ja jakaa ideoita muiden Pohjoismaiden kanssa.

 • |Færöerne
  25-03-2014

  Yrittäjyydelle entistä suurempi rooli peruskoulussa

  Yrittäjyyskasvatus otettiin Färsaarilla mukaan peruskoulun opinto-ohjelmaan muutama vuosi sitten. Toistaiseksi kokemukset ovat olleet myönteisiä oppimistulosten kannalta. Niinpä opetusministeri Bjørn Kalsø solmi hiljattain Färsaarten Yrittäjyystalon kanssa uuden yhteistyösopimuksen.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Mat til þróunar - um mat á endurbótum á skóalmálum

  Efla þarf hlutverk mats í endurbótum á skólum. Auk þess að veita svör við því hve vel endurbætur hafa tekist eftir að þeim er lokið, getur gott áfangamat á endurbótunum um leið og þær eiga sér stað veitt mikilvæga þekkingu og haft áhrif á hvernig umbæturnar eru framkvæmdar og hvaða árangri hægt er að ná með þeim. Niðurstöður áfangamats geta jafnframt verið mikilvægar við mótun nýrra endurbóta. Þetta er meðal lokaniðurstaðna í ritinu Mat til þróunar (Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12)).

 • |Sverige
  25-03-2014

  Ný hugmyndasmiðja á sviði hugvísinda

  Nýlega var nýrri hugmyndasmiðju á sviði hugvísinda – Humtank komið á laggirnar. Henni er ætlað að fylla tómarúm í umræðum og beina sjónum að sjónarmiðum hugvísinda í samfélagsmálefnum einkum hvað varða rannsóknir og menntun. Jonas Harvard, dósent í sagnfræði við Hugvísindadeild er einn af stofnendunum

 • |Sverige
  25-03-2014

  Margir atvinnuleitendur halda áfram námi

  Fimm af tíu þátttakendum í námsörvandi lýðskólanámskeiðum halda áfram námi eða fá atvinnu að loknu námskeiðinu. Þetta kemur fram í tölum frá Vinnumálastofnuninni og Alþýðufræðsluráðinu. Og nærri fjórir af hverjum tíu þátttakendum námsörvandi námskeiðum lýðskólanna árið 2012 hafa valið að halda áfram námi innan hefðbundna skólakerfisins.

 • |Norge
  25-03-2014

  Aðeins miðlungsgóð í nýsköpun

  Norðmenn eru nýskapandi í hófi. Þetta kemur fram í skýrslu Evrópusambandsins Innovation Union Scoreboard for 2014. Norðmenn eru fyrir neðan meðallag þjóða í ESB í mælingum um nýsköpun, eru í 17 sæti.

 • |Norden
  25-03-2014

  Fullur gangur í LPA-verkefninu

  Nú er unnið af fullu afli við stóra norræna verkefnið LPA – um nám á vinnustað (Læring på arbeidsplassen) sem er liður í áætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um sjálfbæra norræna velferð. Annar fundur aðstandenda verkefnisins var haldinn í Lilleström í Noregi 11.-12. mars.

 • |Island
  25-03-2014

  Samningur um tilraunaverkefnið „Menntun núna“ undirritaður

  „Menntun núna“ er tilraunaverkefni mennta- og menningarmálaráðuneytisins, Reykjavíkurborgar og aðila vinnumarkaðarins sem hefur það markmið að auka ráðgjöf og stuðning við menntun í Breiðholti.

 • |Island
  25-03-2014

  Framhaldsskólakennarar í verkfalli

  Verkfall framhaldsskólakennara hófst á miðnætti 16. mars og kennsla fellur niður í flestum framhaldsskólum landsins. Viðræður hafa staðið síðan í byrjun desember en enn ber talsvert í milli.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Grænland byggir menntabrú á norðurheimskautinu

  Háskólar á Norðurheimsskautssvæðinu héldu menntasýningu fyrir allt íþróttafólkið sem tók þátt í Arctic Winter Games 2014 í Alaska

 • |Grönland
  25-03-2014

  Öflugir norrænir kraftar sameinuðust i Nuuk

  Á ráðstefnunni Ráðgjöf á fullorðinsárum sem haldin var í Nuuk dagana 18.-19. mars sl. voru samankomnir norrænir fræðimenn og starfandi ráðgjafar sem búa yfir víðtækri þekkingu á sviðinu.

 • |Færöerne
  25-03-2014

  Aukin áhersla á brautryðjandastarf í grunnskólanum

  Brautryðjandastarf var kynnt sem hluti af námi í grunnskólanum fyrir nokkrum árum síðan. Árangurinn fram til þessa hefur falið í sér jákvæð áhrif á námið og því hefur Bjørn Kalsø, menntamálaráðherra tekið frumkvæði að því að endurnýja samninginn við Framkvæmdahúsið.

 • |Finland
  25-03-2014

  Aðgerðaráætlun um aðlögun samþykkt

  Ráðherrar málefna innflytjenda og fólksflutninga hafa samþykkt aðgerðaráætlun fyrir stefnumótun sem ber heitið Framtíð aðlögunar 2020. Í aðgerðaráætluninni er samantekt áþreifanlegra aðgerða sem hægt er að fylgja eftir til þess að ná markmiðum stefnunnar.

 • |Finland
  25-03-2014

  Gátt að Norðrinu

  Gátt að Norðrinu er ný vefgátt sem á að leiða til aukinnar meðvitundar um fjölbreytt framboð stuðnings, gagna, og tækifæra til samskipta fyrir skóla og háskóla í Finnlandi sem óska eftir samstarfi við og vilja miðla hugmyndum til annarra skóla á Norðurlöndunum.

 • |Norden
  25-03-2014

  Husk registering for Nordiske Broer!

  Nordiske broer konferansen blir holdt i Harpa i Reykjavik 10 og 11 juni 2014 som Nordisk ministerråd og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring inviterer under det islandske formannskapet.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer

  Utvärderingens roll vid reformeringen av skolan behöver stärkas. Utöver att i efterhand ge svar på hur väl en reform har lyckats kan en väl fungerande reformutvärdering även ge viktig kunskap som kan påverka det sätt på vilket reformen genomförs och det genomslag den får lokalt. Resultat från reformutvärdering kan även vara betydelsefull inför att eventuella nya reformer ska utformas. Det konstateras i slutbetänkandet Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12).

 • |Sverige
  25-03-2014

  Ny tankesmedja röst för humanistisk kompetens

  En nationell tankesmedja för humaniora – Humtank – har nyligen bildats. Den ska fylla ett tomrum i debatten och företräda det humanistiska perspektivet i samhällsfrågor, särskilt kring forskning och utbildning. Jonas Harvard, docent i historia vid Avdelningen för humaniora, är en av medlemmarna.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Ny tankesmedja röst för humanistisk kompetens

  En nationell tankesmedja för humaniora – Humtank – har nyligen bildats. Den ska fylla ett tomrum i debatten och företräda det humanistiska perspektivet i samhällsfrågor, särskilt kring forskning och utbildning. Jonas Harvard, docent i historia vid Avdelningen för humaniora, är en av medlemmarna.

 • |Sverige
  25-03-2014

  Många unga arbetslösa studerar vidare

  Fem av tio deltagare på studiemotiverande folkhögskolekurser går vidare till studier eller arbete efter avslutad kurs.. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. Och nära fyra av tio deltagare som gått en studiemotiverande folkhögskolekurs 2012 har valt att studera vidare inom ordinarie utbildning.

 • |Norge
  25-03-2014

  Bare middels bra på innovasjon

  Norge er en "moderat" innovatør. Det er dommen i EU-rapporten "Innovation Union Scoreboard for 2014". Fremdeles rangerer Norge under EU-snittet på innovasjonsmålingen på 17 plass.

 • |Norden
  25-03-2014

  LPA-prosjekt i full gang

  Det store nordiske prosjektet LPA - Læring på arbeidsplassen - er en del av Nordisk Ministerråds program "holdbar nordisk velferd" er nå i full gang. Prosjektet hadde sin andre møteplass i Lillestrøm 11.-12. mars.

 • |Island
  25-03-2014

  En avtale om pilotprosjektet «Utdanning nå» undertegnet

  „«Utdanning nå» “ er et pilotprosjekt i samarbeid mellom Utdanningsdepartementet, Reykjavik kommune og arbeidslivets partnere, med det som hovedmål å øke veiledning og støtte til utdanning i bydelen Breidholt i Reykjavik.

 • |Island
  25-03-2014

  Lærere i den videregåendeskolen streiker

  Lærere i den videregående skolen ble tatt ut i streik ved midnatt den 16. mars og undervisning i de fleste av landets videregåendeskoler er avlyst. Forhandlinger har foregått siden i starten av desember men partene står fortsatt langt fra hverandre.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Stærke nordiske kræfter samlet i Nuuk

  Under konferencen ”Vejledning i Voksenlivet” var en stor vidensbank af nordiske forskere og praktikere samlet i Nuuk 18.-19. marts

 • |Grönland
  25-03-2014

  Grønland bygger arktisk uddannelsesbro

  Universiteter fra den arktiske region holdt uddannelsesmesse for alle atleter, der deltog i Arctic Winter Games 2014 i Alaska

 • |Færöerne
  25-03-2014

  Øget fokus på entreprenørskab i folkeskolen

  Intreprenørskab blev introduceret som en del af undervisningen i folkeskolen for nogle år siden. Idet erfaringerne hidtil har været gunstige for elevers læring, har undervisningsministeren, Bjørn Kalsø, taget initiativ til en ny samarbejdsaftale med Iværksætterhuset.

 • |Finland
  25-03-2014

  Åtgärdsprogrammet för migrationsstrategin godkändes

  Ministergruppen för migrations- och integrationsfrågor har godkänt åtgärdsprogrammet för strategin Migrationens framtid 2020. I åtgärdsprogrammet har man sammanfattat konkreta, uppföljbara åtgärder för att genomföra strategins mål.

 • |Finland
  25-03-2014

  Porten till Norden

  Porten till Norden är en ny portal som ska bidra till en ökad medvetenhet om det mångsidiga utbud av stöd, material och kontaktmöjligheter som finns för skolor och högskolor i Finland som vill ha kontakt till och dela idéer med det övriga Norden.

 • |Sverige
  24-03-2014

  Allas kunskap, allas bildning? #FBpod avsnitt 10

  Allas kunskap, allas bildning? I mars presenterade regeringen en ny proposition för folkbildningen i Sverige. I nya propositionen ”Allas kunskap – allas bildning” föreslås nya mål och nytt fokus för vissa delar av folkbildningspolitiken. Men vad innebär den för folkbildningens verksamhet? I tionde Folkbildningspodden gör vi en djupdykning i den nya folkbildningspropositionen och diskuterar dess [...]

 • vuxnas lärande |Norge
  24-03-2014

  Studieforbundene leverer

    – Noen av oss, som har holdt på en stund, har «alltid» framhevet studieforbundenes fortreffelighet, skriver Sturla Bjerkaker. – Vi har visst (!) at de gjør en god jobb, at de har nådd ut til det ganske innland og til de ytterste skjær med et rikt fang av kurstilbud for Kari og Ola. Nå vet vi det helt sikkert. Les VOFOs blogg om forskning på studieforbund.

   

 • distansutbildning |Norge
  24-03-2014

  Nye føringer for søknad om prosjektmidler fra Norgesuniversitetet

  Norgesuniversitetet lyser hvert år ut midler til prosjekter innenfor: Utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksible studietilbud i høyere utdanning. Utdanningssamarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv gjennom bruk av læringsteknologi. Søknadsfrist er 15. mai for prekvalifisering og 1. november for endelig søknad. I år er føringene noe annerledes enn før: Tidligere har det […]

 • |Sverige
  24-03-2014

  Aktualiteter v. 12  File Size: 318,9 KiB
  File Hits: 179
  File Last Updated: 09:13 2014-03-24

 • |Sverige
  24-03-2014

  Aktualiteter v. 12  File Size: unknown
  File Hits: 245
  File Last Updated: 07:55 2014-08-26

 • |Sverige
  24-03-2014

  Aktualiteter v. 11

  Innehåll Svar till Folkbildningspropositionen Vägar till framgång Hur mår du i livet? Behrang Miri nationell samordnare för social mobilisering på ABF SV: Håll Europa öppet Folkuniversitetet: Elva sidor av Taube NBV: Musikleken avgjord Sensus: Mona Sahlin Pridetalar InfoNet Newsletter Regeringspropositionen • 11. Stipendier till fördjuanpde studier om folkbildning

  File Size: 305,0 KiB
  File Hits: 103
  File Last Updated: 09:09 2014-03-24

 • |Sverige
  24-03-2014

  Omvärldsnytt 1, 2014  File Size: 452,0 KiB
  File Hits: 167
  File Last Updated: 08:45 2014-03-24

 • |Sverige
  24-03-2014

  Omvärldsnytt 1 2014  File Size: 452,0 KiB
  File Hits: 220
  File Last Updated: 15:32 2014-10-13

 • Per Martin Skogsholm drar også fra Askim til Oslo for å undervise voksne i klasserom en kveld i uka, som et ekstra tilbud i tillegg til nettundervisningen.
  flexibelt lärande vuxnas lärande |Norge
  24-03-2014

  Viktig å skape trygghet og tillit

  - Det er viktig å bygge opp et tillitsforhold til studentene fra første dag. Når jeg ser at det er kommet inn oppgavebesvarelse fra en ny student, tar jeg alltid den først. En som leverer et arbeid for først gang er gjerne usikker på om han har løst oppgaven på riktig måte. Da er det godt å få rask respons, bli ønsket velkommen, og få tilbud om å ta kontakt når han støter på vanskeligheter. Jeg er klar til å hjelpe, og dette inspirerer nybegynneren til å stå på videre.

 • vuxnas lärande |Norge
  21-03-2014

  Fornemmelsen for nordisk samhørighed

   ”Vi mærkede virkelig de fælles nordiske værdier gennem samarbejdet.” Læs den første af fire artikler, der fortæller om nordiske samarbejdsprojekter, der har modtaget støtte fra Nordplus Voksen.

  les mer

 • |in English
  20-03-2014

  Austrian quality reference: Lessons learned from 900 certifications

  oe-certIn 2011, Austria introduced a national quality reference framework for adult education called Ö-Cert. This move was met with much attention from adult education professionals from both public and private institutions: well over 900 providers of adult education (including branches) have been certified so far, and around 200 applications are still pending.

 • distansutbildning |Norge
  20-03-2014

  Rødblyanten

  AV TORHILD SLÅTTO «Rødblyanten skulle vært kastet for evigheter siden! En lærerkommentar i rødt ødelegger motivasjonen og gir inntrykk av at her er det mye galt.» Det er Per Martin Skogsholm som sier dette. Han er ikke småskolelærer, men underviser voksne i tekniske fag på nett. Selv skriver han med blått eller grønt. Kan det […]

 • distansutbildning |Norge
  20-03-2014

  Ny konferanse 26 mai: MOOC for arbeidslivet

  I september i fjor gikk den første norske MOOC-konferansen av stabelen, og fokus var på utfordringer for høyere utdanning. I år er det følgene for utdanning og arbeidslivet som skal stå i søkelyset 26. mai på Oslo Kongressenter. Følgende tema vil bli tatt opp: • Hva er MOOC – status, trender og muligheter for arbeidslivet […]

 • |Sverige
  18-03-2014

  3 frågor #aktivtvtval2014

  Studieförbunden vill göra en gemensam insats för att uppmuntra till samtal om demokrati och valdeltagande. 3 frågor är tänkt som diskussionsunderlag för alla cirkelledare och cirkeldeltagare runt om i Sverige.

  File Size: 119,7 KiB
  File Hits: 74
  File Last Updated: 14:04 2014-03-18

 • |Sverige
  18-03-2014

  3 frågor #aktivtvtval2014

  Studieförbunden vill göra en gemensam insats för att uppmuntra till samtal om demokrati och valdeltagande. 3 frågor är tänkt som diskussionsunderlag för alla cirkelledare och cirkeldeltagare runt om i Sverige.

  File Size: unknown
  File Hits: 112
  File Last Updated: 07:54 2014-08-26

 • distansutbildning |Norge
  17-03-2014

  Refusjon for opplæring i samisk på grunnskolens nivå

  Godkjente nettskoler som har utført opplæring i samisk på grunnskolens nivå kan søke om refusjon fra Vox. Les mer her

 • vuxnas lärande |Norge
  14-03-2014

  Hvordan kan vofo.no bli bedre?

  Vi trenger dine synspunkter i vårt arbeid med å gjøre vofo.no bedre. Delta i en rask brukerundersøkelse om nettsiden og fortell oss hva du vil se mer/mindre av på nye vofo.no.

  DELTA I BRUKERUNDERSØKELSEN

  les mer

 • |in English
  14-03-2014

  Estonian lifelong learning strategy is called “Smart People”

  Estonia now has a new lifelong learning strategy, where three out of the five important points are directly related to adult education. The state means business: at the beginning of this year the Estonian Ministry of Education and Research divided the department of vocational and adult education into two independent units – the ministry now includes a department, which only deals with topics related to the education of adults.

 • vuxnas lärande |Norden
  13-03-2014

  Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden

  Läs om PIAACs (OECD:s undersökning om vuxnas lärande) resultat i fyra nordiska länder.

 • vuxnas lärande |Norge
  12-03-2014

  Bruker studieforbund som kvalitetskontroll

  Hammerfest er en av de kommunene som er ser verdien i å støtte kurs og opplæring i det lokale organisasjonslivet. For å sikre at pengene kommer til best nytte lyser de ut tilskudd eksklusivt for medlemmer av studieforbund.

  les mer

 • |in English
  10-03-2014

  Adult education boosts language knowledge in Latvia

  lead inThe Latvian Adult Education Association (LAEA) is an excellent place and site for adult education providers to inform of, pilot and disseminate LLL projects that are being developed in Latvia. Here we introduce some of them.

 • |in English
  07-03-2014

  Paulo Freire: Pedagogy between oppression and liberation

  Paulo FreirePaulo Freire was a Brazilian educator and philosopher during the last century. He becomes famous all over Europe because of his influential work about critical pedagogy. His publication „Pedagogy of the Oppressed“ is considered one of the foundational texts of the critical pedagogy movement. But in present time terms like „Oppressed“ and „Oppressors“ seem a little bit anachronistic. The question arises, if this way of thinking is still going necessary for a modern pedagogy. So what does he means with „Opresseds“ and „Oppressors“? Can we discover this people in modern pedagogical settings? Can we transfer the ideas of Paulo Freire into modern pedagogical concepts? Or is he at least only interesting for historical reason?

 • Stig Sandström handleder Lennart Werner på SeniorNet i Botkyrka. I bakgrunden syns Ann Goetzinger, Robert Öhrling och Olle Gauffin.
  IKT kompetens lika möjligheter |Sverige
  06-03-2014

  Med samarbete vågar fler använda datorn

  Boka resor och biljetter, göra bankärenden, ansöka till kurser och jobb. Allt fler varor och tjänster digitaliseras. Den som inte behärskar datorer och internet hamnar lätt utanför. I kampanjen Digidel, som pågick under tre år, samarbetade offentlig, ideell och privat sektor för att öka den digitala delaktigheten.

 • vuxnas lärande |Norge
  06-03-2014

  Læring for deltakelse og demokrati

  VOFOs årskonferanse blir i år en todagers øyeåpner om folkeopplysningens rolle i utviklingen av demokratiet. Sett av 26. og 27. mai allerede nå.

  les mer

 • |
  06-03-2014

  NVL á Íslandi

  Fundur með öllum fulltrúum Íslands í tengslanetum og vinnuhópum NVL þar sem starfsemin, niðurstöður og árangur er kynntur. Séstakur

 • |Sverige
  05-03-2014

  3 frågor #aktivtvtval2014

  Studieförbunden vill göra en gemensam insats för att uppmuntra till samtal om demokrati och valdeltagande. 3 frågor är tänkt som diskussionsunderlag för alla cirkelledare och cirkeldeltagare runt om i Sverige.

  File Size: 74,2 KiB
  File Hits: 0
  File Last Updated: 15:29 2014-03-05

 • distansutbildning |Norge
  05-03-2014

  Digital eksamen – til å bli klok av

  AV TORHILD SLÅTTO Det juridiske fakultet ved UiO har tatt i bruk digital eksamen for masterstudenter. På nettsiden er denne eksamensformen forklart slik: Penn og papir blir byttet ut med PC som skriveredskap. Mange utdanningsinstitusjoner jobber med å digitalisere eksamen, inkludert sensurering og alle rutiner omkring eksamen. Det ligger helt klart en effektiviseringsgevinst her. Men […]

 • |Sverige
  05-03-2014

  Stipendier för fördjupade studier om svenskt folkbildningsarbete

  Ansökningar om stipendium för 2014-15 skall vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 15 maj 2014. Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser härmed två stipendier för fördjupade studier som rör svenskt folkbildningsarbete. Stipendierna är på 50 000 kronor vardera.

  File Size: 455,4 KiB
  File Hits: 101
  File Last Updated: 12:30 2014-03-05

 • |Sverige
  05-03-2014

  Vägar till framgång

  Goda relationer mellan studieförbunden och kommunerna är en viktig del i ett lokalt förankrat folkbildningsarbete. Studieförbunden kommunerna har olika roller, men oftast delar vi gemensamma mål: att ge människor förutsättningar att växa och utvecklas, genom hela livet. Vägar till framgång lyfter fram några faktorer som vi tror kan bidra till utvecklat samarbete mellan studieförbunden och kommunerna. Politiker, tjänstemän och studieförbundsföreträdare ger sin syn på saken.

  File Size: 798,2 KiB
  File Hits: 79
  File Last Updated: 10:49 2014-03-05

 • flexibelt lärande lärandemål |Island
  04-03-2014

  Biophilia - prosjekt for kreativ undervisning

  Av: Eygló Harðardóttir, nordisk samarbeidsminister, Island. -

  Hvordan kan vi motivere unge i utdanning, øke deres aktivitet, vekke nysgjerrigheten og gjøre læringen mer morsom? Det er dette prosjektet Biophilia handler om, en av de store oppgavene i det islandske formannskapet i det nordiske samarbeidet. Om lag 2,8 millioner DKK går til prosjektet i 2014.

 • |in English
  04-03-2014

  Introducing InfoNet Newsletter 1-2014

  cartoon1-2014-homepageJust before publishing this first InfoNet Newsletter in 2014 we made some improving changes to the InfoNet website (http://www.infonet-ae.eu/).
  Most important are some changes to the design, including more pictures, larger pictures and two bars instead of three. There are now more cross-links and a new menu structure. It is all intended to make it easier for the user to navigate at the website.
  In addition to this we have added extended info about the authors and photos to most articles. Later we will publish a comprehensive list with presentations of InfoNet correspondents.
  We have introduced Facebook Page and responsive design which makes in possible to read the site with smartphone and tablet. Cartoon: Fresh Erasmus+ soup from the EU-cook!  (Gerhard Mester)

 • distansutbildning |Norge
  04-03-2014

  Det er for tiden ingen ledige stillinger

  Det er for tiden ingen ledige stillinger

 • |Sverige
  03-03-2014

  3 frågor A5

  - Brukar du rösta? - Känner du någon som inte röstar? Varför inte? Vad göra? - Hur ser demokratin ut i er cirkel? Studieförbunden vill göra en gemensam insats för att initiera samtal om demokrati och valdeltagande. Därför tillgängliggör vi ovanstående diskussionsfrågor för alla cirkelledare och cirkeldeltagare runt om i Sverige.

  File Size: 129,4 KiB
  File Hits: 49
  File Last Updated: 13:04 2014-03-03

 • distansutbildning |
  28-02-2014

  Webinar: Creatvity and Biophilia

  Webinar: Creatvity and Biophilia

 • |Sverige
  28-02-2014

  Aktualiteter v.9  File Size: 283,5 KiB
  File Hits: 66
  File Last Updated: 12:43 2014-02-28

 • |
  27-02-2014

  Webinar: YES!Greenland: Co-creating an education

  Welcome to webinar #4 in the preparations for "Nordiske broer for livslang læring".
  YES!Greenland: Co-creating an education  
  Presenter: Inaluk Brandt, YesGreenland http://www.linkedin.com/in/inaluk
  Moderator: Taru Kekkonen, NVL Distans member and principal at Otava Folk High School, Finland http://www.linkedin.com/in/tarukekkonen 

 • |in English
  27-02-2014

  Sweden: Working towards diversity in club activities

  Creative role playing in SwedenWhy do some people talk more than others at club meetings? Are there unseen constraints within an organisation? Is it important to wear certain clothes in order to be accepted by other people? What can be done to ensure that everyone can take part on equal terms?
  Carrying out diversity projects has become an important aspect of the work of adult education in Sweden. By charting ingrained attitudes and prejudices within the associations it is hoped to increase diversity in the members and counteract discrimination.
  Sverok is Sweden's biggest youth association with 110 000 members in 1100 associations who are involved in various types of gaming hobbies. Since 2012 the whole organisation has been involved in a wide-reaching diversity project that started with the national association sending out a questionnaire to 88 000 members. The survey was then followed up by interviews that went into the issues in more depth.

 • |Sverige
  27-02-2014

  logotyp #aktivtval 2014

  Logotyper för webb & tryck. Folkbildningsförbundet.

  File Size: 1,2 MiB
  File Hits: 0
  File Last Updated: 10:44 2014-02-27

 • |in English
  27-02-2014

  An online course gives Estonians the necessary skills for job seeking

  “Welcome to an online course on job seeking and career advice!” the webpage www.karjaarinou.ee greets. All you need to do is insert your e-mail and get a password, and you have about three hours’ worth of free lectures and exercises at your disposal. All this should help the job seeker to gain insight and make an important decision – would it be sensible to look for a job in their former field or should they try somewhere else? How? Where to get information?

 • distansutbildning |
  26-02-2014

  Participation live

  Can we improve democracy through live participation online? February 26th 2014 NVL Distans hosted a webinar on this subject.

 • |Norden
  26-02-2014

  Norrænar brýr um nám fullorðinna

  Norræna ráðherranefndin og Norræna tengslanetið um nám fullorðinna bjóða til formennskuráðsstefnu Íslendinga Norrænar brýr um nám fullorðinna, í Reykjavík 10. og 11. júní 2014.

 • |Norge
  26-02-2014

  Mikil áhersla lögð á sí- og endurmenntun kennara

  Allir kennarar í opinberum og einkareknum skólum í Noregi – grunnskólum, framhaldsskólum og í fullorðinsfræðslu geta sótt um endurmenntun fyrir 15.mars. Nýungar á skólaárinu 2014/2015 er kerfi námsstyrkja fyrir kennara og að ríkið greiðir 75 % af kostnaði vegna afleysingakennara í náttúrugreinum og stærðfræði.

 • |Norge
  26-02-2014

  OECD hefur greint færnikerfið

  Norðmenn er fyrsta þjóðin sem í samstarfi við OECD hefur innleitt stefnu stofnunarinnar fyrir færni Skills strategy. Að loknum fjórum yfirgripsmiklum vinnustofum á árinu 2013 með umræðum fulltrúa margskonar hagsmunaaðila, hefur greiningin verið birt í skýrslunni: OECD skills strategy diagnostic report Norway, þar er lýsing á 12 áskorunum sem blasa við í færniþróunarkerfi Norðmanna í náinni framtíð.

 • |Færöerne
  26-02-2014

  Sköpun og nýsköpun leiðarstef í nýrri starfsmenntaleið

  Boðið verður upp á nýja námsleið við Tækniskólann í Þórshöfn fyrir handverksfólk sem aðstoðar við framleiðslu í fataiðnaði frá ágúst 2014.

 • |Sverige
  26-02-2014

  Ráðagerðir um stafræna tölvuvæðingu í alþýðufræðslunni

  Um þessar mundir er unnið að þróun tölvuvæðingar innan alþýðufræðslunnar. Á árinu 2014 eru starfsmenn fræðslusambanda og lýðskóla hvattir til þess að fjalla um hana. Þeim til stuðning eru lykilpersónur í fræðslusamböndum og lýðskólum.

 • |Sverige
  26-02-2014

  Færsla skólans til sveitarfélaganna misheppnaðist

  Þetta kemur fram í greinargerð Leif Lewin sérstaks matsmanns sænsku ríkisstjórnarinnar sem ber titilinn, Skólinn getur ekki sagt af sér – færsla skóla í Svíþjóð til sveitarfélaga. (SOU 2014:5) sem Jan Björklund menntamálaráðherra var nýlega afhent. Yfirfærsla skólanna árið 1991 var gerð í því skini að auka hagkvæmni og bæta gæði skólastarfs. Ná átti fram umbótum með því að færa ákvarðanatöku um daglegan rekstur skólanna til sveitarfélaga, skólastjóra og kennara.

 • |Sverige
  26-02-2014

  Háskólinn í Uppsölum hefur samstarf við Bergmangården á Fårö

  Gotlandskampus háskólans í Uppsölum hefur hafið fræðslu- og rannsóknasamstarf við Stofnunina Bergmangården á Fårö. Markmiðið er að þróa nýjar námsleiðir og efla rannsóknir á sviðum fagurfræða, kvikmynda, lista, bókmennta og túlkunarfræða.

 • |Grönland
  26-02-2014

  ESB styður menntun á Grænlandi

  Menntamál á Grænlandi hafa fengið fjárhagsstuðning eftir að ESB ákvað að hækka styrki til Grænlands.

 • |Grönland
  26-02-2014

  Námusjóður getur hækkað menntunarstig

  Niðurstöður nýrrar skýrslu benda til þess að Grænlendingar eigi að stofna námusjóð og verja tekjum framtíðarinnar til fjárfestinga. Samkvæmt skýrslunni gæti sjóðurinn meðal annars nýst til þess að tryggja bætta menntun.

 • |Finland
  26-02-2014

  Umbætur á skipulagi og fjármögnun alþýðufræðslunnar

  Með umbótunum er ætlunin að afmarka betur og uppfæra grundvöll fyrir fjárframlög til alþýðufræðslunnar. Markmiðið er einnig að tryggja gæði og hagkvæmni með því að koma á hæfilega stórum einingum.

 • |Finland
  26-02-2014

  Yfir 20 miljónum evra veitt til náms ungs fólks í atvinnulífinu og menntun lærlinga

  Með fjárframlaginu er áætluninni um nám ungs fólks í atvinnulífinu og menntun lærlinga hrint í framkvæmd. Markhópurinn er ungt fólk undir 25 ára aldri sem ekki hefur lokið prófi úr framhaldsskóla.

 • |
  26-02-2014

  Webinar: Ingegerd Green

  $(document).ready(function(){ var maxLength = 240; $(".show-read-more14360").each(function(){ var myStr = $(this).text(); if($.trim(myStr).length > maxLength){ var newStr = myStr.substring(0, maxLength); var removedStr = myStr.substring(maxLength, $.trim(myStr).length); $(this).empty().html(newStr); $(this).append(' ...'); } }); });
 • |
  26-02-2014

  Webinar: Creativity as a learning tool – an introduction to Biophilia

  As a part of the preparations for the big Nordic conference “Nordiske broer for livslang læring” in Reykjavik in June, NVL now invites you to the webinar
  “Creativity as a learning tool – an introduction to Biophilia” on Friday March 14th at 13.00-14.00 CET. 

 • |Island
  26-02-2014

  Tilraunaverkefni um menntun í Norðvesturkjördæmi

  Háskólinn á Bifröst hefur umsjón með framkvæmd tilraunaverkefnis um hækkað menntunarstig í Norðvesturkjördæmi. Verkefni þetta er liður í átaki til þess að hækka menntunarstig í íslensku atvinnulífi og er fjármagnað af aðilum vinnumarkaðarins.

 • |Færöerne
  26-02-2014

  Uusi ammattikoulutusohjelma innostaa luovuuteen ja innovaatioihin

  Käsityöalan uusi koulutus alkaa Torshavnin teknillisessä oppilaitoksessa elokuussa 2014.

 • |Norge
  26-02-2014

  Suuri panostus opettajien täydennyskoulutukseen

  Kaikki norjalaisten koulujen opettajat voivat hakeutua täydennyskoulutukseen 15. maaliskuuta saakka.

 • |Norge
  26-02-2014

  OECD sai valmiiksi Norjan osaamisjärjestelmän diagnoosin

  Norja on ensimmäisenä maana saattanut loppuun OECD:n kanssa toteutetun suuren yhteishankkeen, jonka tarkoituksena oli laatia taitostrategia. Vuonna 2013 aiheesta järjestettiin neljä kattavaa työpajaa, joissa keskusteluihin osallistui laaja joukko eri intressitahoja. Nyt diagnoosi on valmis: raportissa "OECD skills strategy diagnostic report Norway" määritellään 12 Norjan osaamisjärjestelmää koskevaa haastetta.

 • |
  25-02-2014

  Innleder

  Innleder

 • vuxnas lärande |Norge
  25-02-2014

  Nordiske broer for livslang læring

  Nordisk Ministerråd og Nordisk nettverk for voksnes læring inviterer til konferansen Nordiske broer for livslang læring, 10.-11. juni i Reykjavik. - Konferansen skal utfordre til tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging mellom interessenter på alle nivåer og skape dialog mellom forskjellige sektorer innenfor voksnes læring, sier NVLs hovedkoordinator Antra Carlsen.

  les mer

 • |Danmark
  25-02-2014

  Ambitiøs erhvervs­uddannelsesreform på plads

  Med en ny aftale, ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, er der et stort kvalitetsløft på vej til erhvervsskolerne. Danmark har brug for, at mange flere unge tager en erhvervsuddannelse for at dække behovet for dygtige faglærte i fremtiden. Reformen baner vejen for attraktive erhvervsuddannelser for unge, og voksne får langt bedre muligheder for at uddanne sig fra ufaglært til faglært.

 • |Sverige
  25-02-2014

  Neuvonpitoja vapaan sivistystyön digitaalisesta kehityksestä

  Vapaan sivistystyön sektorin digitaalinen kehitystyö jatkuu. Vuoden 2014 aikana aihetta käsitellään sivistysliitoissa ja kansanopistoissa järjestettävissä neuvonpidoissa. Prosessin tukena sivistysliitoissa ja kansanopistoissa on tukihenkilöitä.

 • |Sverige
  25-02-2014

  Koulujen kunnallistaminen oli epäonnistunut päätös

  Näin toteaa hallituksen erityisselvitysmies Leif Lewin ruotsalaisen koulun kunnallistamista koskevassa mietinnössään, joka luovutettiin hiljattain opetusministeri Jan Björklundille. Vuonna 1991 toteutetun kunnallistamisen tavoittena oli tehostaminen ja koululaitoksen laadun parantaminen. Parannuksia oli määrä saada aikaan sillä, että monet koulun arkea koskevat päätökset hajautettiin kunnille, rehtoreille ja opettajille.

 • |Sverige
  25-02-2014

  Uppsalan yliopisto yhteistyöhön Bergmangårdarna-säätiön kanssa

  Uppsalan yliopiston Gotlannin-campus ryhtyy koulutus- ja tutkimusyhteistyöhän Fårön saarella toimivan Bergmangårdarna-säätiön kanssa. Tavoitteena on kehittää uusia koulutusohjelmia ja stimuloida tutkimusyhteistyötä estetiikan, elokuvan, taiteen, kirjallisuuden ja tulkintateorioiden aloilla.

 • |Norden
  25-02-2014

  Pohjoismaisia siltoja aikuisten oppimiseen

  Pohjoismaiden ministerineuvosto ja aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL järjestävät Islannin puheenjohtajuuden aikana Reykjavikissa 10. - 11. kesäkuuta 2014 pohjoismaisen konferenssin, jonka otsikkona on "Pohjoismaisia siltoja aikuisten oppimiseen".

 • |Island
  25-02-2014

  Koulutukseen liittyvä kokeiluhanke meneillään Islannin lounaisosassa

  Bifröstin korkeakoulu johtaa hanketta, jonka tarkoituksena on parantaa väestön koulutustasoa Islannin lounaisosassa. Hanke on osa työmarkkinakeskusjärjestöjen rahoittamaa kampanjaa, jolla pyritään nostamaan islantilaisen työvoiman koulutustasoa.

 • |Grönland
  25-02-2014

  EU tukee koulutusta Grönlannissa

  Grönlannin koulutussektorille on luvassa taloudellinen piristysruiske, sillä EU päätti nostaa Grönlannille maksamansa koulutustuen määrää.

 • |Grönland
  25-02-2014

  Raaka-ainerahasto voi nostaa koulutustasoa

  Tuoreen raportin mukaan Grönlantiin tulisi perustaa raaka-ainerahasto ja raaka-aineteollisuuden tulevat tuotot tulisi sijoittaa. Raportin mukaan rahaston avulla voitaisiin muun muassa parantaa väestön koulutustasoa.

 • |Grönland
  25-02-2014

  Raaka-ainerahasto voi nostaa koulutustasoa

  Tuoreen raportin mukaan Grönlantiin tulisi perustaa raaka-ainerahasto ja raaka-aineteollisuuden tulevat tuotot tulisi sijoittaa. Raportin mukaan rahaston avulla voitaisiin muun muassa parantaa väestön koulutustasoa.

 • |Finland
  25-02-2014

  Vapaan sivistystyön rakenteita ja rahoitusta uudistetaan

  Uudistuksella selkeytetään ja ajantasaistetaan rahoituksen määräytymisperusteet sekä varmistetaan toiminnan laatu ja vaikuttavuus muodostamalla riittävän suuria yksikköjä.

 • |Finland
  25-02-2014

  Nuorten työssäoppimista ja oppisopimuskoulutusta tuetaan yli 20 miljoonalla

  Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen toimenpideohjelma käynnistyy. Toimenpideohjelman kohderyhmänä ovat ne alle 25-vuotiaat nuoret, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa.

 • |Sverige
  25-02-2014

  Existentiell hälsa #FBpod avsnitt 9

  #fbpod avsnitt 9 – Existentiell hälsa och folkbildning Hur mår du i livet? I Folkbildningspoddens nionde avsnitt pratar vi om existentiell hälsa och hur folkbildningen kan bidra till att människor att mår bättre. Existentiell hälsa handlar bland annat om hur du ser på dina möjligheter i livet och på vilket sätt du hanterar kriser. Vissa [...]

 • vägledning |Norden
  24-02-2014

  Nordiskt nätverk för Vägledning: Mötesplan 2014

  Fyra möten är planerade för år 2014.

 • vägledning |Norden
  24-02-2014

  Nordiskt nätverk för Vägledning: Verksamhetsplan 2014

  Verksamhetsmål, prioriterade insatser och mötesplan för 2014.

 • vägledning |Norden
  24-02-2014

  Validering inom folkbildning: Mötesplan 2014

  Arbetsgruppen möts 2 gånger under året, förslagsvis ett möte/halvår, med visst mått av enskilt arbetet mellan mötena.

 • |Norden
  24-02-2014

  Validering inom folkbildning: Mötesplan 2014

  Arbetsgruppen möts 2 gånger under året, förslagsvis ett möte/halvår, med visst mått av enskilt arbetet mellan mötena.

 • |Norden
  24-02-2014

  Arbetsgrupp för Validering inom folkbildningen

  Verksamhetsplan 2014

 • |Norge
  24-02-2014

  Stor satsing på videreutdanning for lærere

  Alle lærere i offentlige og private skoler I Norge - i grunnskole, videregående og voksenopplæring kan søke etterutdanning innen 15.mars. Nytt fra skoleåret 2014/2015 er en stipendordning for lærere og at staten betaler 75 % av utgiftene som skolen har til vikar for etterutdanning i naturfag og matematikk.

 • |Norge
  24-02-2014

  OECD har stilt diagnosen på kompetansesystemet

  Norge er første land som har gjennomført et stort fellesprosjekt med OECD for å implementere "Skills strategy". Etter fire omfattende workshops i 2013 med diskusjoner blant et stort mangfold av interessenter, er nå diagnosen stilt: I "OECD skills strategy diagnostic report Norway", er det identifisert 12 utfordinger for norsk kompetansesystem framover.

 • |Island
  24-02-2014

  Forsøksprosjekt om utdanning i Nordvest valgkrets

  Bifröst Høyskolen leder ett forsøksprosjekt for å heve utdanningsnivået på nordvest Island. Prosjektet er en del av en kampanje for å heve utdanningsnivået på det islandske arbeidsmarkedet og er finansiert av arbeidslivets parter.

 • vuxnas lärande |Norge
  21-02-2014

  Bidro til forskning – fikk 10.000 kr til laget

  Steinkjer hundeklubb er én av ti organisasjoner som fikk den gledelige beskjeden av Vox og Oxford Research tidligere i år. De får alle sammen ti tusen kroner for sin deltakelse i forskningsarbeidet som ble gjort i 2013. I Steinkjer skal pengene gå til nytt utstyr for kurshungrige trøndelagshunder.

  les mer

 • |in English
  21-02-2014

  Barriers, drivers and strategic priorities for lifelong learning

  Lifelong Learning in Greece sharpens inequalities. Adults refer to family obligations, time and costs as causes for not participating. Linking formal, non-formal and informal learning is part of the solution.

  The General Secretariat for Lifelong Learning/Adult Education of the Ministry of Education published recently the so called “National Program for Lifelong Learning: Strategic Framework”. Based on this document, we focus on key LLL issues and priorities for the new programmatic period (2014-2020).

 • |Norden
  21-02-2014

  Sesjon 4B: Policy - praksis

  Kompetansereformer som flere land i Norden har gjennomført, har klart vært påvirket av den internasjonale utdanningspolitiske tenkningen om læring på mange læringsarenaer og med varierte læringsformer i både utdanningssystemet og arbeidslivet.

 • |Norden
  20-02-2014

  Valideringsnätverket - Mötesplan 2014

  I mötesplanen för 2014 ingår bl.a. nätverksmöten, konferanser och ett forskarmöte.

 • fängelseutbildning |Norden
  20-02-2014

  Ny virksomhedsplan og årsrapport

  Nordisk nettverk for opplæring i fengsel skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen. Kunnskap om voksenpedagogikk og undervisning er avgjørende for å tilrettelegge opplæringen for innsatte. Nordisk nettverk skal også formidle denne kunnskapen videre til aktuelle parter og aktører.

 • |
  20-02-2014

  Tre nya Nordic Masters-utbildningar startar

  Tre nya Nordic Master Program har tilldelats cirka en miljon danska kronor var – Nordic Master in Cold Climate Engineering, Glass Design och Joint Nordic Master in Cultural Leadership.

 • |
  20-02-2014

  21st Annual Conference 2014: “Language, Learning and the Brain”

  Lessons from the neurosciences and neurolinguistics for language learning and teaching
  at Erbacher Hof, Mainz (Germany) 26th – 27th April 2014

  More information, programme: www.icc-languages.eu/

 • |Norden
  19-02-2014

  Nordiske broer for livslang læring

  Nordisk ministerråd og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring inviterer under det islandske formannskapet til konferansen "Nordiske broer for livslang læring" i Reykjavik 10. og 11. juni 2014.

 • |Sverige
  19-02-2014

  Uppsala universitet och Bergmangårdarna på Fårö inleder samarbete

  Uppsala universitet Campus Gotland inleder ett utbildnings- och forskningssamarbete med Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö. Målet är att utveckla nya utbildningar och stimulera nya forskningssamarbeten relaterade till estetik, film, konst, litteratur och tolkningsteorier.

 • |Sverige
  19-02-2014

  Kommunaliseringen av skolan blev ett misslyckande

  Det skriver regeringens särskilde utredare Leif Lewin i sitt betänkande Staten får inte abdikera - om kommunaliseringen av den svenska skolan (SOU 2014:5) som nyligen överlämnats till utbildningsminister Jan Björklund. Syftet med kommunaliseringen 1991 var att effektivisera och höja kvaliteten i skolan. Förbättringar skulle åstadkommas genom att många beslut om skolans vardagsarbete decentraliserades till kommuner, rektorer och lärare.

 • |Sverige
  19-02-2014

  Rådslag om folkbildningens digitala utveckling

  Nu fortsätter arbetet med den digitala utvecklingen inom folkbildningen. Under 2014 genomförs rådslag i studieförbund och folkhögskolor för att lyfta frågan. Till stöd finns resurspersoner i studieförbund och folkhögskolor.

 • |Finland
  19-02-2014

  Över 20 miljoner euro till arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning för unga

  Med satsningen kör programmet för arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning för unga igång. Målgruppen är unga under 25 år som inte avlagt examen efter grundstadiet.

 • |Finland
  19-02-2014

  Strukturer och finansiering inom folkbildningen förnyas

  Med reformen vill man tydliggöra och uppdatera grunderna för finansieringen av folkbildningen. Syftet är också att garantera verksamhetens kvalitet och verkningsfullhet genom att bilda tillräckligt stora enheter.

 • Der stor vægt på viden og indblik i selve håndværket, samt håndværket som kunstnerisk udtryk.
  |Færöerne
  19-02-2014

  Kreativitet og innovation i centrum i ny erhvervsuddannelse

  Ny håndværkeruddannelse som tilvirkerassistent indenfor beklædningsindustrien starter op på Teknisk Skole i Torshavn i august 2014.

 • |Grönland
  19-02-2014

  Råstoffond kan hæve uddannelsesniveauet

  Ny rapport peger på, at Grønland bør etablere en råstoffond og investere fremtidige indtægter fra råstofindustrien. Ifølge rapporten kan fonden bl.a. sikre bedre uddannelser.

 • |Grönland
  19-02-2014

  EU støtter grønlandske uddannelser

  Uddannelsesområdet i Grønland får en økonomisk indsprøjtning, da EU har besluttet at hæve støtten til Grønland.

 • |in English
  19-02-2014

  Volunteers: added value to counselling in adult education

  Older volunteers“I helped someone to take a life-changing decision.” These words of a Slovenian guidance volunteer express the added value that the work of volunteers can bring to guidance of adults. The importance of this has been increasingly recognized in the past years.

  Volunteers can share their knowledge and experience with counsellors and motivate specific target groups for the lifelong learning. In 2013 12 volunteers started to work in 7 of 14 Slovenian adult education guidance centres.

 • |Sverige
  18-02-2014

  Knappar # Aktivt val 2014  File Size: 1,2 MiB
  File Hits: 71
  File Last Updated: 14:52 2014-02-18