Author: NVL Nordvux • |Sverige
  26-11-2013

  Miljoona kruunua romaninaisille suunnattuihin hankkeisiin

  Verkkokursseja, tasa-arvotyötä ja opintopiirien vetäjien koulutusta – siinä muutama esimerkki hankkeista, joiden avulla kansanopistot ja sivistysliitot pyrkivät tavoittamaan suuremman määrän romaninaisia. Vapaan sivistystyön valtionapujen jakamisesta vastaava Ruotsin kansansivistysneuvosto (Folkbildningsrådet) jakoi yhteensä miljoona kruunua kuudelle hankkeelle, joiden tavoitteena on parantaa romaninaisten mahdollisuuksia elinkeinon tai lisäkoulutuksen hankkimiseen.

 • |Sverige
  26-11-2013

  Toisen asteen oppisopimuskoulutusta varten uusi työsuhdemuoto

  Helpottaakseen siirtymää koulutuksesta työelämään Ruotsin hallitus esittää, että käyttöön otettaisiin toisen asteen oppisopimusopiskelijoita koskeva uusi työsuhdemuoto. Ajatuksena on, että kun ammattikoulutus liitetään tiiviimmin työelämään, useammat nuoret työllistyvät toisen asteen tutkinnon suoritettuaan.

 • |Norge
  26-11-2013

  Uusi hallitus tukee ja laajentaa perustaito-ohjelmaa

  Norjan uusi hallitus esittää tarkistetussa talousarviossaan, että työpaikoilla tapahtuvan perustaito-opetuksen ohjelmaa (BKA) laajennetaan ja vahvistetaan.

 • |Norge
  26-11-2013

  Opettajat tyytyväisiä täydennyskoulutukseen

  Pohjoismainen innovaation, tutkimuksen ja koulutuksen tutkimuskeskus NIFU on tutkinut täydennyskoulutukseen vuonna 2013 osallistuneiden norjalaisopettajien kokemuksia.

 • |Island
  26-11-2013

  Pelkän peruskoulun suorittaneiden määrä laskussa

  Islannin tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 vajaa 30 % 25 – 64-vuotiaista islantilaisista oli vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

 • |
  26-11-2013

  Konferens om arbetsmarknadsinsatser

  Målgruppen för konferensen är arbetsförmedlare, politiker och tjänstemän inom arbetsmarknadsfrågor i de

 • |Island
  26-11-2013

  Työelämän koulutuskeskus täytti 10 vuotta

  Työelämän koulutuskeskuksen (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) toiminnan tavoitteena on antaa työelämässä oleville henkilöille, jotka eivät ole suorittaneet toisen asteen tutkintoa, mahdollisuus hankkia koulutusta tai vahvistaa asemiaan työmarkkinoilla.

 • |Finland
  26-11-2013

  Kotoutuminen Suomessa

  Työ- ja elinkeinoministeriö on ensi kertaa julkaissut raportin, joka toimii kotoutumisen kokonaiskatsauksena. Raportissa on tarkasteltu muun muassa maahanmuuttajien työllistymistä, yhteiskunnallista osallistumista, asumisolosuhteita, tulotasoa sekä koulun keskeyttämistä.

 • |
  26-11-2013

  Innland eller utkant? - kompetanse for lokalsamfunnsutvikling i Hedmark og Oppland

  Er du opptatt av opplæring, næringsutvikling og lokalsamfunn? Bli med på en spennende regional

 • |Finland
  26-11-2013

  Lisää ulkomaalaisia opiskelijoita halutaan suomalaisiin korkeakouluihin

  Vuonna 2025 suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tulisi olla tutkintoa suorittavia ulkomaisia opiskelijoita vähintään 60 000, kun nykyisellään heitä on noin 20 000.

 • |Danmark
  26-11-2013

  Ohjaus ja aiemmin opitun tunnustaminen tanskalaisissa vankiloissa – esimerkkejä ja suosituksia

  NCK on Tanskan kriminaalihuoltoviraston toimeksiannosta kartoittanut käytänteitä ja laatinut kartoituksen perusteella malleja vankien opinto- ja ammatinvalinnanohjauksen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AOT) tueksi.

 • |Danmark
  26-11-2013

  Siirtyminen koulutuksesta työelämään

  Uusi vihkonen kertoo, miten siirtymää aikuiskoulutuksesta työelämään voidaan helpottaa.

 • |
  26-11-2013

  Sinut on tunnistettu! -koulutuspolitiikan seminaari

  Seminaarin puheenvuoroissa, paneelikeskustelussa ja workshopissa keskitytään kahteen toisiaan tukevaan

 • |Danmark
  26-11-2013

  Uusi julkisen alan innovaatiokeskus

  Tanskan hallitus on päättänyt perustaa julkisen alan innovaatiokeskuksen yhdessä ammattiliittojen keskusjärjestöjen sekä kunta- ja aluehallinnon liittojen kanssa. Keskuksen tehtävänä on kerätä tietoa kaikesta julkisella sektorilla tehtävästä innovaatiotoiminnasta ja tiedottaa siitä sekä innoittaa kuntien, aluehallinnon ja valtion työntekijöitä oppimaan toisiltaan entistä enemmän.

 • |Norden
  25-11-2013

  Biophilia - to inspire, to explore

  The Biophilia Educational Program is designed to inspire children to explore their own creativity, and to learn about music and science through new technologies.
  It is a hands-on program, groundbreaking in its highly original effort to break up conventional teaching modes by merging music and science together.

 • fängelseutbildning |Norden
  25-11-2013

  Ældre virksomhedsplaner og årsrapporter

  Verksamhetsplan 2013

 • |Sverige
  25-11-2013

  Aktualiteter v. 47  File Size: 277,1 KiB
  File Hits: 222
  File Last Updated: 13:21 2013-11-25

 • |Norden
  25-11-2013

  Nordiske broer for livslang læring

  Nordisk ministerråd og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring inviterer under det islandske formannskapet til en nordisk konferanse om Nordiske broer for livslang læring i Reykjavik 10. og 11. juni 2014 Bærekraftig nordisk velferd
  Programmet «Hållbar nordisk välfärd» handler om å finne nye og innovative løsninger. Løsninger som skal bidra til økt kvalitet og likestilling i utdanning, arbeid og helse for Nordens 25 millioner innbyggere. Konferansen skal bidra til at Ministerrådets diskusjon om bærekraftig nordisk velferd løftes frem og spres til nasjonale arenaer og miljøer innenfor voksnes læring.

 • |
  25-11-2013

  Menntun fullorðinna

  Kortlagning á samræmi milli og mismun á námstilboðum fyrir fullorðna á 3. ISCED þrepi á Norðurlöndunum og Grænlandi, Álandi og Færeyjum.

 • |Grönland
  25-11-2013

  Samfélagsábyrgð undir þróun

  Í Samtökum um samfélagsábyrgð, CSR Grænland er nú hugað að þema næsta árs sem er menntun og aðlögun á vinnumarkaði. Til undirbúnings var haldin námsstefna 5. nóvember sl. fyrir stærri fyrirtæki innan samtakanna þar sem haldnir voru fyrirlestrar og verkstæði um aðlögun á vinnumarkaði.

 • |Grönland
  25-11-2013

  Ráðleggingar um þverfaglegt samstarf á milli skóla og stofnana á sviði heilbrigðis- og félagsmála

  Dagana 8.-10. október var haldin ráðstefna um færni barna og unglinga, þróun og nám. Þar var sjónum beint að ábyrgð og hlutverki starfsmenntunar í því samhengi.

 • |Færöerne
  25-11-2013

  Umræður um menntastefnu og áskoranir sem blasa við ríkjasambandinu

  Opinber sendinefnd undir forystu grænlenska mennta- og menningarmálaráherrans Nick Nielsen, sótti færeyska menningarmálaráðuneytið heim um mánaðarmótin október/nóvember.

 • |Færöerne
  25-11-2013

  Málþing um grunnleikni fullorðinna í læsi

  Í tengslum við heimsókn norræna læsisráðsins (Alfarådet) til Færeyja þann 28. September sl. var haldið málþing um grunnleikni í læsi og aðlögun. Um 60 manns sóttu þingið.

 • |Sverige
  25-11-2013

  Einni milljón sænskra króna veitt í þróunarverkefni með rómakonum

  Vefnámskeið, jafnréttistarf og menntun leiðbeinenda í námsflokkum eru dæmi um verkefni sem lýðskólar og fræðslusambönd fá stuðning við að ná til fleiri rómakvenna. Alþýðufræðsluráðið hefur úthlutað einni milljón sænskra króna til sex verkefna sem eiga að bæta tækifæri rómakvenna til að sjá fyrir sér eða til frekari menntunar.

 • |Sverige
  25-11-2013

  Ráðning lærlinga við framhaldsskóla

  Til þess að auðvelda umskiptin frá skóla og út í atvinnulífið hefur sænska ríkisstjórnin skapað nýja ráðningarleið fyrir lærlinga á framhaldsskólastigi, framhaldsskólalærlingaráðningu. Hugmyndin er að með því að tengja starfsmenntun betur við vinnumarkaðinn fái fleiri ungmenni atvinnutækifæri að skólagöngunni lokinni.

 • |Norge
  25-11-2013

  Ný ríkisstjórn eflir og útvíkkar BKA –áætlunina

  Nýja ríkisstjórnin í Noregi leggur til í endurskoðuðu frumvarpi til fjárlaga að útvíkka og efla áætlunina um grunnleikni í atvinnulífinu (basiskompetanse i arbeidslivet, BKA).

 • |Norge
  25-11-2013

  Kennarar ánægðir með símenntun

  Norræna vísindastofnunin fyrir nýsköpun, rannsóknir og menntun (NIFU) hefur gert könnun meðal norskra kennara sem sóttu símenntun árið 2013.

 • |Island
  25-11-2013

  Fækkun í hópi þeirra sem eingöngu hafa lokið grunnmenntun

  Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands voru tæplega 30% þjóðarinnar á aldrinum 25-64 ára aðeins með grunnmenntun árið 2012.

 • |Island
  25-11-2013

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 10 ára

  Markmiðið með starfseminni er að veita fólki á vinnumarkaði, sem ekki hafa lokið prófi frá framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á vinnumarkaði.

 • |Finland
  25-11-2013

  Fleiri erlendir stúdentar í finnskum háskólum

  Stefnt er að því að minnsta kosti 60.000 stúdentar af erlendum uppruna ljúki prófum frá finnskum háskólum árið 2025. Nú eru þeir um það bil 20.000.

 • |Finland
  25-11-2013

  Aðlögun í Finnlandi

  Atvinnu- og efnahagsmálaráðuneytið í Finnlandi hefur birt skýrslu þar sem í fyrsta skipti er veitt heildaryfirlit yfir aðlögun í Finnlandi. Í skýrslunni er meðal annars umfjöllun um störf innflytjenda, þátttöku í samfélaginu, húsnæðismál þeirra og brottfall úr námi.

 • |Danmark
  25-11-2013

  Ráðgjöf og staðfesting færni í dönskum fangelsum – dæmi og ráðleggingar

  NCK hefur að beiðni dönsku fangelsismálastofnunarinnar kortlagt fræðslustarfsemi og á grundvelli þess lagt fram tillögur um hvernig rétt sé að haga ráðgjöf og mati á raunfærni fanga. Kortlagningin nær einnig til símenntunar og færniþróunar starfsfólks stofnananna.

 • |Danmark
  25-11-2013

  Yfirfærsla á milli menntunar og vinnu

  Yfirfærsla sí- og endurmenntunar – Tólf þættir sem tryggja að maður nýti það sem maður lærir er auðlesinn bæklingur um hvernig hægt er að efla yfirfærslu á milli náms og starfs.

 • |
  25-11-2013

  Latest news

  European InfoNet Adult Education is a network providing journalistic information about current developments in adult education from European countries and the EU level.

   

  LATEST NEWS

 • |
  25-11-2013

  Nordiske broer for voksnes læring

  Konferanse

  Nordiske broer for voksnes læring 

  Reykjavik


 • |Danmark
  25-11-2013

  Ný miðstöð fyrir nýsköpun í opinbera geiranum

  Danska ríkisstjórnin hefur í samstafi við bandalag háskólamanna, danska héraðssambandið, stéttarfélag opinberra starfsmanna (FTF), Samband danskra sveitarfélaga (KL) og sambandi opinberra starfsmanna (OAO) ákveðið að stofna til Miðstöðvar fyrir nýsköpun í opinbera geiranum. Miðstöðin á að safna og miðla reynslu innan opinbera geirans og veita starfsfólki sveitarfélaga og ríkisins innblástur við nýsköpunar verkefni og til þess að nýta sér reynslu annarra.

 • |
  22-11-2013

  EUCIS-LLL congratulates the European Parliament for the adoption of Erasmus+

  eucis lllAfter months of interinstitutional negotiations, the European Parliament approved the Commission's amended proposal for Erasmus+, successor of the Lifelong Learning Programme. The new programme 2014-2020 should enter into force in 2014 after a final approval of the Council. EUCIS-LLL welcomes the adoption of the report with an overwhelming majority among MEPs in Strasbourg.

 • forskning |Norden
  22-11-2013

  Forskermiljø - Danmark, Finland, Norge, Sverige

  Se en kort beskrivelse af forskermiljøet ved nationale institutioner i de nordiske lande

 • |
  22-11-2013

  Green light for Erasmus+: More than 4 million to get EU grants for skills and employability

  European ParliamentErasmus+, the new EU programme for education, training, youth and sport, due to begin in January, was approved by the European Parliament.

 • |
  22-11-2013

  Introducing InfoNet Newsletter 6/2013

  Since the last issue of InfoNet Newsletter a variety of articles has appeared at the InfoNet website. We have highlighted four in the newsletter text, but surely we recommend to our readers to have a look at the rest of the new articles:

   

 • |
  22-11-2013

  The long road to inclusion

  Barrier free adult educationThe topic of "inclusion" in adult education is dealt with in a number of ways in Europe. Germany is currently starting in the school sector with the implementation of the "Convention on the Rights of Persons with Disabilities", which was adopted by the United Nations in 2006. Only initial, tentative approaches and requirements to implement inclusion in German adult education have been observed.

 • |
  22-11-2013

  Learners are the best advocates

  Lifelong Learning Week in Slovenia 2013: Award Winners at the National Opening188 learners have received awards since 1997 during the Lifelong Learning Weeks in Slovenia. Some of them and others like them have become advocates for learning as part of the Role Models Attract campaign. With 9,400 events in 2013 LLW has paved the way to the understanding and practice of lifelong learning in Slovenia.

 • |
  22-11-2013

  Intergenerational learning memorandum

  ENILThe final event of the European Network for Intergenerational Learning (ENIL) aimed at exploring benefits of intergenerational learning to different aspects of life in a city: from social cohesion to employment. It included a stimulating programme of talks, workshops and activities.

 • |
  22-11-2013

  Kings of validation: Austria, Finland, the Netherlands

  Winners 2013 Validation PrizesHow to show a potential employer your know-how without a degree? The Validation Prize is an attempt to tackle this challenge by awarding the best initiatives for validation of non-formal and informal learning (VNIL).

 • |
  22-11-2013

  Description of teachers’ competence in initial and functional literacy for adults with non-Nordic mother tongues

  Description of teachers’ competenceThrough pooling of resources, access to expertise, collective knowledge and broad dissemination networks can respond to arising national or regional challenges in a fast and efficient way. Results can then be used to make a call for a political and/or structural change as well as serve as guidelines for next generation of projects and new initiatives. The Nordic Literacy Network has worked this way for several years and developed the “Description of teachers’ competence in initial and functional literacy for adults with non-Nordic mother tongues”, published in 2013.

 • |
  22-11-2013

  Educational background, preferences and needs

  Nordic report about prisoners with migrant / non-Nordic backgroundNordic report about prisoners with migrant / non-Nordic background: The report is a qualitative study on education background, needs and wishes among foreign inmates in the Nordic prisons. The investigated nations include inmates with background from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia.

 • |
  22-11-2013

  Doris Pack: A fighter for European adult education

  Doris PackDoris Pack, Chair of the European Committee on Culture and Education, is a tireless fighter for adult education in the European Parliament. A portrait.

 • |Norden
  22-11-2013

  Verksamhetsplan 2014 - Folkbildning - validering

  Här kan du läsa om gruppens verksamhetsmål, uppföljning samt mötesplan för 2014.

 • |
  22-11-2013

  Arbetsgrupp för Validering inom folkbildningen

  De erfarenheter, den kunskap och kompetens som utvecklas inom civila sektorn, t.ex. inom folkbildningens verksamheter kan i många sammanhang synliggöras inom utbildningssektorn eller i form av olika yrkeskompetenser.

 • VUC:s nybyggda studiehus har såväl öppna ytor som mer stillsamma utrymmen där de studenter som behöver kan dra sig tillbaka och koncentrera sig.
  flexibelt lärande innovation |Danmark
  22-11-2013

  I moderna klassrum är kommunikationen tredimensionell

  En lärare står vid sin kateder och eleverna sitter på rad, vända mot läraren men med ryggarna mot varandra. Så har den traditionella klassrumssituationen sett ut under de senaste seklen. Problemet med detta är att kommunikationen blir tvådimensionell och bara sker mellan läraren och den elev som för tillfället räcker upp handen. De andra eleverna blir inte delaktiga i samtalet.

 • forskning |
  21-11-2013

  Tematiske forskernetværk - verksamhetsplan 2013

  Tematiske forskernetværk - verksamhetsplan 2013

 • vägledning |Grønland
  21-11-2013

  Kort beskrivelse af vejledningssystemet på Grønland

  Vejledning i Grønland startede i år 2000 og er i de forløbende år revideret løbende. Det er vores mål i Grønland at alle uddannelses- og vejledningstiltag kan nås ét sted i lokalsamfundet.

 • vuxnas lärande |Norden
  21-11-2013

  Utmaningar och möjligheter med den demografiska utvecklingen

  Text: Ingegerd Green

 • |Sverige
  21-11-2013

  Bestämmelser forskarstipendium  File Size: 29,5 KiB
  File Hits: 31
  File Last Updated: 15:36 2013-11-21

 • vuxnas lärande |
  21-11-2013

  INTERNATIONELLT - institutioner

  The OECD groups 30 member countries sharing a commitment to democratic government and the market economy. With active relationships with some 70 other countries,

 • vuxnas lärande |Europa
  21-11-2013

  EUROPA - institutioner

  Different European institutions - ACC, CEDEFOP, EAEA, EFQUEL, ERDI, ESREA, NEA Nordic-European Academy ...

 • vuxnas lärande |Norden
  21-11-2013

  NORDEN - institutioner

  Baltic Network for Adult Learning (BNAL), NEA Nordisk-Europæisk Akademi, NordLearn – Nordic Centre for Research on Learning and Media, Utbildning Nord

 • vuxnas lärande |
  21-11-2013

  LITHUANIA / LITAUEN - institutioner

  LITHUANIA / LITAUEN - institutioner

 • vuxnas lärande |
  21-11-2013

  LATVIA / LETTLAND - institutioner

  LATVIA / LETTLAND - institutioner

 • vuxnas lärande |
  21-11-2013

  ESTONIA / ESTLAND - institutioner

  ESTONIA / ESTLAND - institutioner

 • vuxnas lärande |Sverige
  21-11-2013

  SVERIGE - institutioner

  SVERIGE - institutioner

 • vuxnas lärande |Norge
  21-11-2013

  NORGE - institutioner

  NORGE - institutioner

 • vuxnas lärande |Island
  21-11-2013

  ISLAND - institutioner

  ISLAND - institutioner

 • vuxnas lärande |Finland
  21-11-2013

  FINLAND - institutioner

  FINLAND - institutioner

 • |Sverige
  21-11-2013

  Ekonomiskt stöd till skrifter om folkbildning  File Size: 423,4 KiB
  File Hits: 40
  File Last Updated: 14:36 2013-11-21

 • vuxnas lärande |Danmark
  21-11-2013

  DANMARK - institutioner

  DANMARK - institutioner

 • Ingibjörg Hafstað underviser udenlandske ansatte i en af Reykjavíks svømmehalle.
  språk integration |Island
  20-11-2013

  Sprogundervisning på arbejdspladsen

  Ingibjörg Hafstað indførte begrebet islandsk på arbejdspladsen og har undervist immigranter af over 100 nationaliteter i islandsk.

 • |in English
  20-11-2013

  Webinar on open democracy

  NVL Distans is about to explore the topic “Social and digital media, democracy and learning”. You are now invited to join us in this webinar on “Open democracy” with Antti Poikola. At: Wednesday December 4th at 14.00 – 15.00 CET.

 • |
  20-11-2013

  Uddannelse for voksne

  Kortlægning af ligheder og forskelle i ordninger på ISCED 3-niveau for voksne i de nordiske lande, Grønland og Åland samt på Færøerne.

 • |in English
  20-11-2013

  Exchanging Practices on RPL – Learning from Nordic-Baltic Experiences

  16th to 17th December, Tallinn, Estonia

 • |Grönland
  20-11-2013

  CSR i udvikling

  CSR-organisationen CSR Greenland er begyndt på at arbejde med næste års fokus, som er uddannelse og inklusion i arbejdsmarkedet. Som forberedelse til emnet afholdtes den 5. november et netværksmøde for de større virksomheder der er medlemmer af organisationen, med flere oplæg og en workshop om inklusion på arbejdsmarkedet.

 • |Grönland
  20-11-2013

  Anbefaling til tværfagligt samarbejde mellem skolen, sundhedsvæsenet og socialvæsenet

  Fra den 8.-10. oktober blev der afholdt en videnkonference om børn og unges kompetencer, udvikling og læring og fokuserede endvidere på professionsuddannelsernes ansvar og rolle i den sammenhæng.

 • |Færöerne
  20-11-2013

  Diskussion om uddannelsespolitik og fælles udfordringer indenfor rigsfællesskabet

  En delegation fra Grønland med undervisnings- og kulturminister, Nick Nielsen, i spidsen var på besøg i Kulturministeriet på Færøerne ved månedsskiftet oktober/november.

 • |Færöerne
  20-11-2013

  Symposium om grundlæggende literacitet for voksne

  I forbindelse med Alfarådets besøg på Færøerne 28. oktober blev der afholdt et symposium om grundlæggende literacitet og integrationsspørgsmål. Omkring 60 deltagere fra diverse sektorer var til arrangementet.

 • |Sverige
  20-11-2013

  En miljon till utvecklingsprojekt med romska kvinnor

  Internetkurser, jämställdhetsarbete och utbildning av cirkelledare är exempel på projekt som nu får stöd när folkhögskolor och studieförbund ska nå fler romska kvinnor. Folkbildningsrådets styrelse har fördelat en miljon kronor till sex projekt som ska förbättra romska kvinnors möjligheter till egen försörjning eller vidareutbildning.

 • |Sverige
  20-11-2013

  Lärlingsanställning i gymnasieskolan

  För att underlätta övergången från skola till arbetsliv föreslår Regeringen en ny anställningsform för elever i gymnasial lärlingsutbildning, gymnasielärlingsanställning. Tanken är att genom att knyta yrkesutbildningen närmare arbetsmarknaden kommer fler ungdomar att få chansen till jobb när de lämnar gymnasiet.

 • |Norge
  20-11-2013

  Ny regjering styrker og utvider BKA-programmet

  Den nye regjeringen i Norge foreslår i sitt reviderte statsbudsjett å utvide og styrke program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

 • |Norge
  20-11-2013

  Lærere fornøyde med videreutdanning

  Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har gjennomført en undersøkelse blant norske lærere som har deltatt på videreutdanning i 2013.

 • |Island
  20-11-2013

  Antall kortutdannete går ned

  Nye tall fra Islands statistikk sentralbyrå viser at i 2012 hadde i underkant av 30 % av folket i aldersgruppen 25 – 64 år kort utdannelse.

 • |Island
  20-11-2013

  Arbeidslivets opplæringssenter 10 år

  Målet med virksomheten er å gi folk på arbeidsmarkedet, som ikke har fullført utdanning på videregående skoles nivå, mulighet til å skaffe seg utdanning eller å styrke sin posisjon på arbeidsmarkedet.

 • |Finland
  20-11-2013

  Flera utländska studenter till finska högskolor

  Det skall finnas minst 60 000 studeranden av utländskt ursprung som avlägger examen vid finländska universitet och yrkeshögskolor år 2025. I dag finns det ca 20 000.

 • |Finland
  20-11-2013

  Integration i Finland

  Arbets- och näringsministeriet har publicerat en rapport som för första gången ger en helhetsöversikt över integrationen i Finland. I rapporten granskas bland annat de inflyttades sysselsättning, delaktighet i samhället, boendeförhållanden, inkomstnivå samt skolavhopp.

 • |Danmark
  20-11-2013

  Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler – eksempler og anbefalinger

  NCK har som opgave for Kriminalforsorgen kortlagt praksis og på den baggrund opstillet modeller for, hvordan vejledning og kompetenceafklaring af indsatte kan foregå. Kortlægningen og analyserne omfatter også efteruddannelse og kompetenceudvikling af ansatte i institutionerne.

 • |Danmark
  20-11-2013

  Transfer mellem uddannelse og arbejde

  "Transfer i VEU – Tolv faktorer der sikrer, at man anvender det, man lærer", letlæst og anvendeligt hæfte om at fremme transfer mellem uddannelse og praksis.

 • |Norge
  19-11-2013

  Dette er KUF-komiteen

  Hvem bestemmer over voksenopplæringspolitikken? I tillegg til Kunnskapsministeren og resten av regjeringen er det femten stortingsrepresentanter som i stor grad legger føringene for vårt felt. Møt medlemmene i den nye Kirke- utdannings- og forskningskomiteen (KUF) på Stortinget.

  les mer

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Þróun á námi í náttúruvísindum á Grænlandi

  Innan tíðar verður í fyrsta skipti hægt að leggja stund á nám í líffræði á háskólastigi á Grænlandi. Þetta verður gert í samstarfi Náttúrustofnunar, Háskólans í Árósum og Manitoba háskóla í Kanada, en þar er samstarf eftir Artek-líkaninu þegar hafið.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Hlynnt að dreifbýlinu með góðum árangri

  Markmið dreifbýlisverkefnisins Nuiki sem hófst á síðasta ári, er að veita íbúum tækifæri til þess að sækja sér menntun. Góður árangur náðist af verkefninu á fyrsta árinu en þá luku 43 af 45 þátttakendum á ólíkum aldri námsferlinu.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Udvikling af naturvidenskabelig studie i Grønland

  For første gang i Grønland kan man om et par år tage en biologistudie på universitetsniveau. Det sker på et samarbejde med Naturinstituttet, Århus Universitet og University of Manitoba i Canada, hvor der allerede er partnerskab efter Artek-modellen.

 • vägledning |Grønland
  19-11-2013

  Bygderne bliver løftet med succes

  Bygde-projektet Nuiki, som hjælper folk fra bygderne med at få en uddannelse, startede sidste år. Projektet har haft stor succes i det første år, hvor 43 ud af 45 deltagere i forskellige aldersgrupper gennemførte forløbet.

 • forskning |Grønland
  19-11-2013

  Luonnontieteellinen koulutusohjelma kehitteillä Grönlannissa

  Parin vuoden kuluttua Grönlannissa käynnistyy ensi kertaa yliopistotasoinen biologian koulutusohjelma. Koulutus toteutetaan yhteistyönä, johon osallistuvat Grönlannin luontoinstituutti, tanskalainen Århusin yliopisto ja kanadalainen Manitoban yliopisto. Organisaatioilla on entisestään kumppanuussuhde, joka on solmittu arktisen teknologiakeskus Artekin puitteissa.

 • vägledning |Grønland
  19-11-2013

  Hankkeesta koulutusnostetta Grönlannin maaseudulle

  Viime vuonna Grönlannissa alkoi Nuiki-hanke, joka auttaa maaseututaajamissa asuvia hankkimaan koulutusta. Hankkeen ensimmäinen vuosi on ollut menestyksekäs, sillä 45:stä osallistujasta 43 suoritti koulutusohjelman loppuun saakka.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Färsaarten yliopistoon ulkoinen arviointi

  Opetusministeri Bjørn Kalsø on nimittänyt kolmesta ulkomaisesta asiantuntijasta koostuvan paneelin suorittamaan arvioinnin Färsaarten yliopistosta. Arvioinnin odotetaan valmistuvan syksyllä 2014.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Korkeakoulutus, kansainvälistyminen ja tutkimus polttopisteessä

  Syyskuussa Torshavnissa järjestettiin kaksi suurta koulutustapahtumaa, joista kummassakin oli paljon kävijöitä. Ensimmäisenä vuorossa oli ”Rajatonta koulutusta” -nimiset koulutusmessut, toisena eurooppalaiseen Tutkijoiden yö -tapahtumasarjaan kuuluva tutkimusaiheinen tilaisuus.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Ekstern evaluering af Færøernes Universitet

  Undervisningsminister, Bjørn Kalsø, har udnævnt et panel med tre udenlandske eksperter, som skal udføre en evaluering af Færøernes Universiet. Rapporten forventes færdig i efteråret 2014.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Videregående uddannelse, internationalisering og forskning i fokus

  I september var Tórshavn ramme omkring to store uddannelsesarrangementer, som hver især havde et stort antal besøgende. Det første var uddannlesesmessen ‘Uddannelse uden grænser’, og det andet var et arrangement omkring forskning, som var en del af ‘European Researchers’ Night’.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Ytri úttekt á Háskólanum á Færeyjum

  Færeyski menntamálaráðherrann, Bjørn Kalsø, hefur tilnefnt þrjá erlenda sérfræðinga í nefnd sem á að gera ytri úttekt á háskólanum á Færeyjum. Skýrsla með úttektinni er væntanleg haustið 2014.

 • forskning |Færöerne
  19-11-2013

  Háskólamenntun, alþjóðavæðing og áhersla á rannsóknir

  Í september voru haldnar tveir stórir viðburðir um menntun í Þórshöfn og báðir voru vel sóttir. Fyrri viðburðurinn var menntamessan Menntun án landamæra og sá síðari snerist um rannsóknir og var hluti af European Researchers’ Night’.

 • |Norge
  19-11-2013

  Ný ríkisstjórn – nýr menntamálaráðherra

  Þann 16. október sl. tók nýríkisstjórn við völdum í Noregi. Leiðtogi nýrra ríkisstjórnar er Erna Solberg forsætisráðherra úr Hægri flokknum og hún leiðir minnihlutastjórn sem í sitja fulltrúar frá Hægri flokknum og framfaraflokknum. Nýr ráðherra menntamála, sem einnig ber ábyrgð á fullorðinsfræðslu er Torbjørn Røe Isaksen (35 ára) einnig úr Hægri flokknum. Hann sat í atvinnu- og félagsmálanefnd Stórþingsins á síðasta kjörtímabili.

 • |Norge
  19-11-2013

  Uusi hallitus – uusi opetusministeri

  Norja sai 16. lokakuuta uuden hallituksen, jota johtaa konservatiivisen Høyre-puolueen Erna Solberg. Hallitus on vähemmistöhallitus, johon kuuluu Høyren lisäksi oikeistopopulistinen edistyspuolue (Fremskrittspartiet). Uusi opetusministeri on Høyren Torbjørn Roe Isaksen, 35. Roe Isaksen oli edellisellä hallituskaudella mukana suurkäräjien työ- ja sosiaalivaliokunnassa.

 • |Norge
  19-11-2013

  Ny regjering – ny kunnskapsminister

  16. oktober fikk Norge ny regjering. Den nye regjeringen ledes av statsminister Erna Solberg fra Høyre, og er en mindretallsregjering bestående av partiene Høyre og Fremskrittspartiet. Ny kunnskapsminister, med ansvar for voksenopplæring, er Torbjørn Røe Isaksen (35) fra Høyre. Han har sittet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget den siste perioen.

 • kompetensutveckling |Sverige
  19-11-2013

  Uusi raportti urakehitysasioista

  Tärkeitä, mielekkäitä ja hauskoja työtehtäviä. Hyvät työolot ja tulevaisuudennäkymät. Mutta huonot uramahdollisuudet.

 • forskning |Sverige
  19-11-2013

  Tutkimusta ruotsalaisesta kansalaisyhteiskunnasta

  Ruotsin tiedeneuvosto on käynnistänyt tutkimuksen puiteohjelman, jonka aiheena on kansalaisyhteiskunnan kehitys Ruotsissa ja kansainvälisesti. Ohjelman kesto on 1. tammikuuta 2011 – 31. joulukuuta 2015.

 • |Island
  19-11-2013

  Yhä useammat islantilaiset osallistuvat täydennyskoulutukseen

  Vuonna 2012 yhteensä 71 900 islantilaista ikäryhmässä 16-74 (eli 32,1 % väestöstä) osallistui koulutukseen joko jossain oppilaitoksessa tai muuten ohjatussa opetuksessa.

 • |Island
  19-11-2013

  Flere islendinger tar etter- og videreutdanning

  I 2012 deltok 71.900 islendinger i alderen 16-74 i utdanning, enten i skole eller i opplæring med veileder. Dette utgjør 32,1 % av befolkningen.

 • |Island
  19-11-2013

  Fleiri íslendingar sækja símenntun

  Árið 2012 sóttu 71.900 manns á aldrinum 16-74 sér fræðslu, annað hvort í skóla eða aðra fræðslu með leiðbeinanda, 32,1% landsmanna.

 • |Finland
  19-11-2013

  Sparnaðartillögur gætu orðið til þess að tugir alþýðufræðslumiðstöðva verði lagðar niður

  Sparnaðaraðgerðir ríkisins og sveitarfélaganna gætu bitnað á alþýðufræðslumiðstöðvunum. Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur lagt til við fjármálaráðuneytið að framlög til miðstöðvanna verði lækkuð um 20 milljónir evra. Það ætti að leiða til 15 milljón evra sparnaðar fyrir sveitarfélögin.

 • |Finland
  19-11-2013

  Nám með stuðningi frá atvinnuleysistryggingasjóði auðveldar ráðningu

  Valfrjálst nám með stuðningi frá atvinnuleysistryggingasjóði auðveldar ráðningu. Hálfu ári eftir að námi lauk hafa rúmlega 60 prósent þeirra sem lögðu stund á nám fengið atvinnu. Valfrjálst nám leiðir til betri árangurs en til dæmis vinnumarkaðsmenntun.

 • |Finland
  19-11-2013

  Säästöesitykset voivat sulkea kymmeniä kansalaisopistoja

  Valtion ja kuntien säästötoimet saattavat kohdistua rajuina kansalaisopistoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää valtiovarainministeriölle 20 miljoonan euron leikkausta kansalaisopistojen valtionosuuksiin. Kunnille tämä merkitsisi 15 miljoonan euron säästöjä.

 • kompetensutveckling |Finland
  19-11-2013

  Työttömyysetuudella tuettu opiskelu edistää työllistymistä

  Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu parantaa merkittävästi työllistymistä. Kun opiskelujaksosta on kulunut puoli vuotta, reilut 60 prosenttia työttömyysetuuksilla opiskelleista on saanut työpaikan. Tulokset ovat paremmat kuin esimerkiksi työvoimakoulutuksessa.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Uusi raportti Tanskan ammatillisten korkeakoulujen uraohjauksesta

  Koulutuksen ja ammatillisen ohjauksen tutkimuskeskus VUE on julkistanut uuden raportin uraohjauksesta. Tutkimuksen taustalla on keskustelu ohjaustoiminnan ammatillistumisesta.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Ný skýrsla um náms- og starfsráðgjöf í fagháskólum

  Þekkingarmiðstöð fyrir náms- og starfsráðgjöf, VUE hefur gefið út nýja skýrslu um náms- og starfsráðgjöf. Skýrslan er gerð vegna þess að unnið er að þróun fagmennsku náms- og starfsráðgjafa.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Ny rapport om karrierevejledning på University Colleges

  Videncenter for uddannelse og erhvervsvejledning, VUE ,har udgivet en ny rapport om karrierevejledning. Baggrunden er at der er fokus på at professionalisere vejledning og rapportens formål.

 • vägledning |
  19-11-2013

  Vejledning af etniske iværksættere hos Etnisk Erhvervsfremme har skabt gode resultater

  Iværksætterindeks for nydanskere 2013, fremlægger de gode eksempler og resultater, som det nationale videncenter for Etnisk Erhvervsfremme har skabt i løbet af projektperioden 2010-2013.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Maahanmuuttajayrittäjien ohjauksesta hyviä tuloksia

  Vuoden 2013 maahanmuuttajayrittäjyysindeksissä esitellään hyviä esimerkkejä ja tuloksia, joita Tanskan kansallinen maahanmuuttajayrittäjyyden edistämiskeskus on saavuttanut hankekaudella 2010 - 2013.

 • vägledning |Danmark
  19-11-2013

  Ráðgjöf fyrir frumkvöðla af erlendu bergi brotnu á vegum Eflingar atvinnusköpunar ber ríkan árangur

  Stofnun um eflingu atvinnusköpunar fyrir innflytjendur í Danmörku hefur gefið út yfirlit yfir árangurrík og góð dæmi um fyrirtæki frumkvöðla sem stofnunin hefur átt þátt í að koma á laggirnar á árabilinu 2010-2013.

 • vuxnas lärande |Danmark
  19-11-2013

  Niðurstöður PIAAC könnunarinnar fela í sér áskorun fyrir Dani

  Samkvæmt niðurstöðum í PIAAC könnunarinnar, sem OECD stendur fyrir, er árangur Dana ásættanlegur. Danir eru nokkuð yfir meðallagi í reikningi en undir því í lestri og tölvuleikni. Um það bil 600.000 Danir á aldrinum 16-65 ára eru samkvæmt niðurstöðunum slakir í lestri og það er undir meðallagi og afturför frá fyrri könnun OECD frá árinu 1998. Hvað tölvuleikni Dana varðar er frammistaða þeirra á svipuðu róli og meðaltalið í könnun OECD.

 • vuxnas lärande |Danmark
  19-11-2013

  PIAAC-tulos on Tanskalle osaamishaaste

  Tanska pärjäsi mukavasti OECD:n kansainvälisessä aikuistutkimuksessa (PIAAC). Tanskalaisten laskutaito on hieman keskiarvoa parempi, sen sijaan lukutaito ja tietotekniset taidot ovat keskiarvoa huonommat.

 • vuxnas lärande |Danmark
  19-11-2013

  PIAAC resultater giver Danmark en kompetencemæssige udfordring

  I OECD undersøgelsen PIAAC har Danmark en pæn placering. Danskerne ligger et stykke over gennemsnittet i regning, men derimod undergennemsnittet, når det gælder læsning og IT færdigheder.

 • |
  19-11-2013

  Verksamhetsplan 2013

  Verksamhetsplan 2013

 • |Norge
  18-11-2013

  Bli generalsekretær i ICAE

  Vil du bli "sjefen over alle sjefer"? VOFOs internasjonale paraplyorganisasjon "International Council of Adult Education" (ICAE) skal ansette ny generalsekretær. De søker en erfaren leder med engasjement for voksnes læring, gode språkkunnskaper og organisasjonserfaring.

  les mer

 • |Norden
  15-11-2013

  Webinar on open democracy

  NVL Distans is about to explore the topic “Social and digital media, democracy and learning”. You are now invited to join us in this webinar on “Open democracy” with Antti Poikola. At: Wednesday December 4th at 14.00 – 15.00 CET

 • - Vi har sett mange gode eksempler på bruk av BKA-midler i virksomhetene. Spesielt de som retter det inn mot videre fagbrevopplæring, sier seniorrådgiver Anne K. Eggen Lervik i Hovedorganisasjonen Virke i dette intervjuet.
  baskunskaper läs- och skrivkunnighet |Norge
  15-11-2013

  Med arbeidsplassen som læringsarena

  En halv milliard kroner har den norske staten brukt for å styrke lesing, skriving, regning og digital kompetanse hos voksne de siste sju årene. I 2014-budsjettet er det foreslått nye millioner. Tiltaket er kjent under tre bokstaver, BKA, som betyr «basiskompetanse i arbeidslivet». Det overordnede formålet med programmet er å hindre at de med svake ferdigheter skal falle ut av arbeidslivet. Med bedre basiskompetanse kan de også få tilgang til mer opplæring og utdanning.

 • |Norden
  14-11-2013

  Aktivitets og tidsplan

  Aktivitets og tidsplan for nordisk arbejde med voksenpædagogik 2013 -2014

 • |
  14-11-2013

  Deltagare

  Deltagare

 • |
  14-11-2013

  Verksamhetsplan 2013

  Verksamhetsplan 2013

 • |
  14-11-2013

  NVL arbejdsgrupper om voksenpædagogik

  NVL arbejdsgrupper om voksenpædagogik

 • kompetensutveckling |
  14-11-2013

  Verksamhetsplan 2013

  Verksamhetsplan 2013

 • kompetensutveckling |
  14-11-2013

  Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2013

  Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2013

 • kompetensutveckling |
  14-11-2013

  Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2013

  Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam - Aktuelt 2013

 • |in English
  14-11-2013

  Social media and continuing training within the company

  Given that it is impossible to deny the influence of social media in today\'s society, what can be said about its future impact on training? We present a few thoughts on this matter based on the concrete example of Swiss Railways – Chemins de Fer Féderaux (CFF) – whose official presence on the social networks is relatively recent (2009), although it has now come to be regarded as a permanent and essential fixture. The January 2013 issue of the Bilanz [1] magazine judged CFF to be the company which had made the best progress in this field.

 • |in English
  13-11-2013

  Exchanging Practices on RPL – Learning from Nordic-Baltic Experiences

  16th to 17th December, Tallinn, Estonia

 • |
  13-11-2013

  Exchanging Practices on RPL – Learning from Nordic-Baltic Experiences

  16th to 17th December, Tallinn, Estonia

  Nordic-Baltic region is one that has emerged recently as one of the

 • |Færöerne
  12-11-2013

  Kristianna Winther Poulsen

  Färöingsredaktör

 • |Åland
  12-11-2013

  Helena Flöjt-Josefsson

  Ålandsredaktör ->januari 2017

 • |Sverige
  12-11-2013

  Marja Beckman

  Sverigeredaktör

 • |Norge
  12-11-2013

  Torhild Slåtto

  Norgeredaktör

 • uddannelsespolitik |Island
  12-11-2013

  Þröstur Haraldsson

  Jeg har arbejdet som all-round journalist i 40 år indenfor islandsk dags- og fagpresse, samt radio. I dette århundrede har jeg været ansat på Lægernes tidskrift og som chefredaktør for Bondebladet. Jeg har også arbejdet for fagblade ...

 • |Finland
  12-11-2013

  Clara Henriksdotter Puranen

  Finlandsredaktör

 • |Danmark
  12-11-2013

  Tinne Geiger

  Danmarksredaktör -> jan. 2017

 • |Norge
  12-11-2013

  Mannsterke på budsjetthøring

  I tillegg til Voksenopplæringsforbundet møtte flere medlemsorganisasjoner opp på stortinget for å tale studieforbundenes sak.

  les mer

 • Ane-Sara Eliassen var ufaglært i 14 år. Til sommer bliver hun færdiguddannet lærer.
  utbildningspolitik vuxenutbildning |Grønland
  12-11-2013

  Ufaglært brød 14 års uddannelsespause

  Et radioprogram, en jernvilje og et studieforberedende kursus ændrede 33-årige Ane-Sara Eliassens liv fra ufaglært til lærerstuderende.

 • |
  12-11-2013

  Literacy in adult education - Grundtvig Workshop

  The Grundtvig workshops aim at giving present and future teachers and staff the opportunity to gain a better understanding of the European dimension in teaching adults with literacy problems, to enhance their knowledge of adult literacy and to improve the specific skills to teach literacy skills to adults. 

 • |
  10-11-2013

  En vellykket Innovasjonskonferanse – dokumentasjon

  I forkant av konferansen ble de medvirkende grundig presentert på NVLs hjemmeside. Nå i etterkant av konferansen legger vi til en grundig dokumentasjon i form av rapporter, intervjuer, presentasjoner og videopresentasjoner og alle spørsmål og kommentarer som ble til under konferansen og som kan skape et grunnlag for en videre diskusjon om temaet Innovasjon i voksnes læring.

 • |
  10-11-2013

  En vellykket Innovasjonskonferanse – dokumentasjon

  Takket være entusiastiske deltakere, høy kvalitet på innledninger og presentasjoner, et meget bra kulturelt innslag og et godt gjennomført arrangement, ble Innovasjonskonferansen 2012 en stor suksess.

 • |Norge
  08-11-2013

  Mer penger til kunnskap

  Den nye mindretallsregjeringen viderefører støtten til studieforbundene på samme nivå som de rødgrønne. Samtidig økes satsningen på basiskompetanse i arbeidslivet.

  les mer

 • |Norge
  07-11-2013

  Venstre styrker studieforbundene

  Dagen før den nye regjeringen legger frem sitt statsbudsjett viser Venstre at de har ambisjoner for studieforbundene. I deres alternative budsjett legges det opp til økt tilskudd.

  les mer

 • |Sverige
  07-11-2013

  Folkbildningsförbundets remissvar på Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas fördelning av det statliga verksamhetsstödet för idrottens studie- bildnings- och utbildningsverksamhet 131008  File Size: 49,9 KiB
  File Hits: 44
  File Last Updated: 11:27 2013-11-07

 • |Sverige
  07-11-2013

  Folkbildningsförbundets remissvar på Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas fördelning av det statliga verksamhetsstödet för idrottens studie- bildnings- och utbildningsverksamhet 131008  File Size: unknown
  File Hits: 0
  File Last Updated: 11:22 2013-11-07

 • |Sverige
  07-11-2013

  Folkbildningsförbundets yttrande över remissen ”Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet” SOU 2013:20  File Size: 176,7 KiB
  File Hits: 43
  File Last Updated: 11:18 2013-11-07

 • |Sverige
  07-11-2013

  ”Främlingsfientligheten inom oss” Folkbildningsförbundets remissvar på SOU 2012: 74  File Size: 120,1 KiB
  File Hits: 40
  File Last Updated: 11:17 2013-11-07

 • |Sverige
  07-11-2013

  Aktualiteter v. 45  File Size: 294,7 KiB
  File Hits: 58
  File Last Updated: 09:53 2013-11-07

 • fängelseutbildning flexibelt lärande |Norge
  06-11-2013

  Noen – en sosial entreprenør.

  «Personer med de rette holdninger kombinert med påfyll av ny kunnskap opplever vekst og blomstring hos oss».

 • |Sverige
  31-10-2013

  Södermanland och studieförbunden FBF rapport 2013  File Size: 602,0 KiB
  File Hits: 51
  File Last Updated: 12:04 2013-10-31

 • |Sverige
  31-10-2013

  Västernorrland och studieförbunden FBF rapport 2013  File Size: 534,0 KiB
  File Hits: 56
  File Last Updated: 11:47 2013-10-31

 • |Sverige
  31-10-2013

  Aktualiteter v. 44  File Size: 291,6 KiB
  File Hits: 57
  File Last Updated: 11:04 2013-10-31

 • |Norden
  28-10-2013

  Nordiske broer for livslang læring

  Reykjavik 10. - 11 juni 2014

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Matematiknetværket

  MatematiknetværketMatematiknetværket mødtes i juni 2008 på Statsfængslet på Søbysøgård. En af programpunkterne var elektroniske tavler og matematikundervisning.Mads Rahbæk fra Dansk...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Ny Bog

  Indsatte i nordiske fængsler I denne rapport præsenterer resultaterne fra den første fælles nordiske kortlægningen af uddannelsesniveauet, deltagelse i undervisning...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Ett annat liv! - med framtiden som bakgrund

  Ett annat liv! - med framtiden som bakgrund 30 sept-3 okt 2010 Den 14:e nordiska konferensen om klientutbildning/fengselsutdanning Preliminär inbjudan...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Spørgsmål til ministeren

  Spørgsmål nr. 392 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: ”Ministeren bedes redegøre for, hvor mange indsatte der efter endt afsoning kommer i beskæftigelse,...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Ny rapport

  Ny rapport fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole sætter fokus på uddannelse af indsatte i fængsel Som opfølgning på en stor spørgeskemaundersøgelse...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Utenlandske innsatt

  Utenlandske innsatte i nordiske fengsler - utdanningsbakgrunn, ønsker og behov | Publicerat 28.1.2013 | En kvalitativ studie av innsatte fra Irak,...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Interviewundersøgelse

  Vedrørende ny undersøgelse ved Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitets-skole Som opfølgning på spørgeskemaundersøgelse fra april 2007 har Direktoratet for Kriminalforsorgen...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  FLF Nyt 38

  FLF har udsendt FLF Nyt nr 38.


  Har du ikke modtaget bladet kan du skrive til formanden.


  Skriv til formanden: formand@flf.dk...

 • fängelseutbildning |
  25-10-2013

  Lockout

  LOCKOUT


  Opråb  Giv din mening til kende


  Gør FLF's hjemmeside til et debatforum


  Lad os holde hinanden orienteret om stort og småt


  Send dit...

 • |
  25-10-2013

  Symposium om grundlæggende literaciet for voksne

  Symposium i Torshavn om Integration og grundlæggende literacitet for voksne. Målgruppen er voksenundervisere, lærere, forskere, studerende, myndigheder, og alle, som interesserer sig for dette emne. Alle oplæg er på skandinaviske sprog og på engelsk. Ved samme lejlighed lanceres Alfarådets nye publikation: “Kompetencebeskrivelse av lærere”, som beskriver de færdigheder, som en professionel lærer i grundlæggende literacitet må kunne.

 • |Norge
  24-10-2013

  Slagrammet ble årets læringshelt

  Ragnhild Bye Lütken er barnebarnet til folkekjære Erik Bye. Hun er slagrammet. Hun er en dyktig sanger. Og hun er kåret til årets læringshelt i Oslo. Onsdag fikk hun overrakt prisen av Hermann Smith-Sivertsen (H), medlem i Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo.

   

  les mer

 • fængselsundervisning uddannelsespolitik |Norden
  24-10-2013

  Educational background, preferences and needs

  A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published by Fylkesmannen i Hordaland, 2013

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  Iluatsitsilluarnermut pissutsit arfineq-pingasut

  Nunat Avannarliinit ilinniartitsinermut suliniutit inuiaqatigiinni unammillernartunik naapitsisut (NVL 2013)

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 árangursþættir

  í norrænum menntaverkefnum hönnuðum til að mæta samfélagsáskorunum (NVL 2013)

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 framgångsfaktorer

  - för att möta utmaningar, ta vara på möjligheter och bidra till konstruktiv förändring i samhälle och arbetsliv.

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 Success Factors

  - from Nordic educational projects designed to meet challenges in society. Published by NVL in 2013

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  24-10-2013

  8 succesfaktorer

  Fra nordiske uddannelsesprojekter som møder udfordringerne i samfundet (NVL 2013)

 • |Norge
  22-10-2013

  VOFOs brev til kunnskapsministeren

  Den nye regjeringen arbeider nå med å sette sitt preg på statsbudsjettet for 2014. VOFO har i samråd med studieforbundene sendt et brev til kunnskapsministeren der vi kommer med våre innspill til budsjettarbeidet. Les brevet på bloggen VOFO mener.

  les mer

 • |
  22-10-2013

  Månadens artiklar...

  ...handlar om nya möjligheter för unga och inflyttade.

 • |NVL
  22-10-2013

  Educational background, preferences and needs

  A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published 2013

 • |Norden
  22-10-2013

  Lovregulerede erhverv og velfærdsprofessioner

  Tværgående analyse

 • |Grönland
  22-10-2013

  Udvikling af naturvidenskabelig studie i Grønland

  For første gang i Grønland kan man om et par år tage en biologistudie på universitetsniveau. Det sker på et samarbejde med Naturinstituttet, Århus Universitet og University of Manitoba i Canada, hvor der allerede er partnerskab efter Artek-modellen.

 • |Grönland
  22-10-2013

  Bygderne bliver løftet med succes

  Bygde-projektet Nuiki, som hjælper folk fra bygderne med at få en uddannelse, startede sidste år. Projektet har haft stor succes i det første år, hvor 43 ud af 45 deltagere i forskellige aldersgrupper gennemførte forløbet.

 • |Færöerne
  22-10-2013

  Ekstern evaluering af Færøernes Universitet

  Undervisningsminister, Bjørn Kalsø, har udnævnt et panel med tre udenlandske eksperter, som skal udføre en evaluering af Færøernes Universiet. Rapporten forventes færdig i efteråret 2014.

 • |Færöerne
  22-10-2013

  Videregående uddannelse, internationalisering og forskning i fokus

  I september var Tórshavn ramme omkring to store uddannelsesarrangementer, som hver især havde et stort antal besøgende. Det første var uddannlesesmessen ‘Uddannelse uden grænser’, og det andet var et arrangement omkring forskning, som var en del af ‘European Researchers’ Night’.

 • |Sverige
  22-10-2013

  Karriär i fokus för ny rapport

  Viktiga, meningsfulla och roliga arbeten. Schyssta arbetsvillkor och goda framtidsutsikter. Men dåliga karriärmöjligheter. Så ser unga på välfärdssektorns jobb. Varför? Och vad kan göras åt det? Rapporten "Jobbet och karriären – hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?" är en djupdykning i ämnet och ett försök att vägleda arbetsgivarna för att förändra bilden.

 • |Sverige
  22-10-2013

  Forskning om svenska civilsamhället

  Vetenskapsrådet har inlett ett ramforskningsprogram om civila samhällets utveckling i Sverige och internationellt. Programmet pågår från 1 januari 2011 till 31 december 2015.

 • |Norge
  22-10-2013

  Ny regjering – ny kunnskapsminister

  16. oktober fikk Norge ny regjering. Den nye regjeringen ledes av statsminister Erna Solberg fra Høyre, og er en mindretallsregjering bestående av partiene Høyre og Fremskrittspartiet. Ny kunnskapsminister, med ansvar for voksenopplæring, er Torbjørn Røe Isaksen (35) fra Høyre. Han har sittet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget den siste perioden.

 • |Island
  22-10-2013

  Flere islendinger tar etter- og videreutdanning

  I 2012 deltok 71.900 islendinger i alderen 16-74 i utdanning, enten i skole eller i opplæring med veileder. Dette utgjør 32,1 % av befolkningen.

 • |Finland
  22-10-2013

  Sparförslag kan stänga tiotals medborgarinstitut

  De statliga och kommunala sparåtgärderna kan slå hårt mot medborgarinstituten. Undervisnings-och kulturministeriet föreslår för finansministeriet att statsandelarna till instituten skärs ned med 20 miljoner euro. Det här skulle leda till att kommunerna i sin tur kan spara 15 miljoner euro.

 • |Finland
  22-10-2013

  Studier med arbetslöshetsförmån bidrar till att få arbete

  Frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån förbättrar sysselsättningen markant. Om ett halvt år efter studieperioden har drygt 60 procent av dem som studerat med arbetslöshetsstöd fått ett jobb. Frivilliga studier ger bättre resultat än till exempel arbetsmarknadsutbildningen.

 • |Danmark
  22-10-2013

  Ny rapport om karrierevejledning på University Colleges

  Videncenter for uddannelse og erhvervsvejledning, VUE, har udgivet en ny rapport om karrierevejledning. Baggrunden er at der er fokus på at professionalisere vejledning og rapportens formål.

 • |Danmark
  22-10-2013

  Vejledning af etniske iværksættere hos Etnisk Erhvervsfremme har skabt gode resultater

  Iværksætterindeks for nydanskere 2013, fremlægger de gode eksempler og resultater, som det nationale videncenter for Etnisk Erhvervsfremme har skabt i løbet af projektperioden 2010-2013. Med tal fra Danmarks Statistik og Etnisk Erhvervsfremmes egen dataopsamling, dokumenterer iværksætterindekset hvordan Etnisk Erhvervsfremmes vejledning virker.

 • |Danmark
  22-10-2013

  PIAAC resultater giver Danmark en kompetencemæssige udfordring

  I OECD undersøgelsen PIAAC har Danmark en pæn placering. Danskerne ligger et stykke over gennemsnittet i regning, men derimod undergennemsnittet, når det gælder læsning og IT færdigheder. Omkring 600 000 danskere i alderen 16-65 år har ifølge undersøgelsen mindre gode læsefærdigheder, hvilket ligger under gennemsnittet og er et tilbagefald i.f.t. en tidligere OECD undersøgelse i 1998. I forhold til IT færdigheder er Danmark placeret svarende til OECD gennemsnittet.

 • |Sverige
  21-10-2013

  Aktualiteter v. 43  File Size: 166,1 KiB
  File Hits: 40
  File Last Updated: 13:54 2013-10-21

 • |Norden
  17-10-2013

  Dagfinn Høybråten ny generalsekretær i Nordisk ministerråd

  Dagfinn Høybråten ny generalsekretær i Nordisk ministerråd