Author: Agnetha Kronqvist • Kristian Pohl/Regeringskansliet
  utbildningspolitik validering |Sverige
  21-01-2022

  Ökad validering inom komvux ska stärka kompetensförsörjningen

  Regeringen föreslår att kraftigt öka antalet valideringar i Sverige.

 • Foto: Adam Winger
  vägledning validering |Norden
  05-10-2021

  Vägledning/kartläggning och validering inom komvux

  Välkommen till aktuell information och erfarenhetsutbyte om vägledning/kartläggning och validering inom komvux.

 • Mynd : Anthony Fomin
  símenntun háskólamenntun færniþróun |Sverige
  24-09-2021

  Frumvarp um nýja námsstyrki frá hinu opinbera vegna umbreytinga

  Sænska ríkisstjórnin lagði í sumar fram frumvarp um innleiðingu nýrra námsstyrkja vegna umbreytinga, sem hluta aðgerða við endurbætur á vinnumarkaði. Markmið nýju styrkjanna er að styrkja stöðu launþega á vinnumarkaði.

 • Foto: Anthony Fomin
  fortbildning högre utbildning kompetensutveckling |Sverige
  07-09-2021

  Förslag om ett nytt offentligt omställnings-studiestöd

  Regeringen har under sommaren föreslagit att ett nytt offentligt omställnings¬studiestöd ska införas, som en del i att reformera arbetsmarknaden. Syftet med det nya studiestödet är att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden.

 • Foto: NeONBRAND
  fortbildning validering vuxenutbildning vuxnas lärande |Sverige
  17-05-2021

  Många ville lära om validering inom kommunal vuxenutbildning

  Som en del av Skolverkets uppdrag att främja utvecklingen och användningen av validering i kommunal vuxenutbildning genomförde Skolverket den 13 april ett inspirationsseminarium med extra fokus på vägledning i samband med validering.

 • Foto: RODNAE Productions
  kompetensutveckling utbildningspolitik |Sverige
  20-03-2021

  Så ska vuxenutbildningen stärka kompetensförsörjningen

  Förslag till ny lagstiftning för att stärka kompetensförsörjningen, snabba på integrationen och öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden.

 • Mynd: Christina Morillo
  færniþróun atvinnulíf |Sverige
  25-11-2020

  Mikilvægt fyrir atvinnurekendur að finna nauðsynlega hæfni til þess að koma efnahagslífinu í gang að loknum faraldrinum

  Gera á fleiri atvinnuleitendum kleift að leggja stund á nám á atvinnuleysisbótum.

 • Kuva: Christina Morillo
  osaamisen kehittäminen elinkeinoelämä |Sverige
  25-11-2020

  Työnantajien tärkeää löytää tarvittavaa osaamista, jotta talous saadaan uudelleen käyntiin kriisin jälkeen

  Entistä useammille työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuuden turvin

 • Foto: Christina Morillo
  kompetensutveckling näringsliv |Sverige
  29-10-2020

  Viktigt för arbetsgivare att hitta nödvändig kompetens för att återstarta ekonomin efter krisen

  Fler arbetslösa ska kunna studera med bibehållen ersättning

 • Foto: Tania Rodriguez
  kompetensutveckling utbildningspolitik vuxenutbildning |Sverige
  16-09-2020

  Bredare utbud av gymnasial utbildning

  Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

 • Foto: Pexels
  kompetensutveckling utbildningspolitik |Sverige
  20-05-2020

  Utökade möjligheter till uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan

  Nya omställningsbehov på arbetsmarknaden har uppstått till följd av coronakrisen.

 • sustainable development equal opportunities motivation |Norden
  17-04-2020

  Agenda 2030 and SDGs at the local level - a brief start-up guide

  In the Nordic countries, municipalities are the most local form of official public authority with elected politicians.

 • Photo af Helloquenc, Unsplash
  vuxenutbildning yrkesutbildning |Sverige
  20-02-2020

  Utvecklat komvux ska stärka kompetensförsörjningen

  Regeringen har fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen (komvux) i Sverige.

 • Foto: www.pixabay.com
  kompetensutveckling validering vuxenutbildning |Sverige
  23-01-2020

  Valideringsdelegationen lämnar sitt betänkande

  Den 13 januari lämnade Valideringsdelegationen sitt slutbetänkande till utbildningsminister Anna Ekström.

 • Foto: www.pixabay.com
  kompetensutveckling utbildningspolitik vuxenutbildning |Sverige
  22-01-2020

  Brister inom kommunal vuxenutbildning

  I december 2019 publicerade Skolinspektionen en granskning av huvudmännens uppföljning av vuxenutbildning på entreprenad.

 • Foto: www.pixabay.com
  utbildningspolitik validering vuxnas lärande |Sverige
  21-01-2020

  Myndigheten för yrkeshögskolan får uppdrag om validering

  Regeringen har från januari 2020 gett Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) uppdraget att följa och stödja utvecklingsarbetet kring validering nationellt och regionalt.