Author: Marika Kvarnström • Thomas Mattsson och Camilla Ernkrans brinner för lärandecirklar som metod och hoppas det ska bli allt vanligare på Åland.
  folkbildning näringsliv |Åland
  21-12-2022

  Seminarium med temat kompetensutveckling i arbetslivet

  Lärandecirkel och kompetenssäkring genom validering var i fokus under ett seminarium i oktober som arrangerades av utbildningsbyrån på Åland tillsammans med NVL.

 • Grit:lab-koulutuksen osallistujia.
  monimuoto-opetus innovaatio elinkeinoelämä aikuiskoulutus |Åland
  26-10-2022

  Ahvenanmaalle uudenlainen koulutus

  Grit:lab on syntynyt yhteistyönä, johon osallistuvat ahvenanmaalainen peliyhtiö Paf, Ålands yrkesgymnasium ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Se on kokonaan projektiperustainen koodarikoulutus, jossa on osallistujia yli 20 maasta.

 • Här är flera av deltagarna i grit:lab.
  flexibelt lärande innovation näringsliv vuxenutbildning |Åland
  06-10-2022

  Ny form av utbildning på Åland

  Grit:lab är ett resultat av samarbete mellan det åländska spelbolaget Paf, Ålands yrkesgymnasium och Ålands landskapsregering. En kodarskola som är helt projektbaserad med deltagare från över 20 olika länder.

 • Personal vid Ålands yrkesgymnasium deltog i framtidsdagen. Från vänster Gitte Holmström, Gabriella Nordlund, Sofie Norrlund, Daja Rothberg, Jennika Kullman, Diana Lundqvist, Penilla Eriksson och Susanne Åvik.
  lärandemål livslångt lärande utbildningspolitik |Åland
  29-06-2022

  Utbildning och arbete i framtiden

  Seminarium om framtidens utbildningsbehov på Åland arrangerades i mitten av maj. Syftet var att diskutera hur framtidens utbildning ska utformas för att möta efterfrågan och behov.

 • I framtiden vill Kristine tillsammans med sin familj bygga ett hus på Åland. Foto: Hulya Ehres
  integration internationalisering vuxnas lärande |Åland
  16-02-2022

  Så firar Kristine Åland 100 år

  Tryggheten, möjligheten att påverka och upplevelser. Det är några av orsakerna till varför Kristine Dzene från Lettland valt att stanna på Åland. Hon ska fira att Åland fyller 100 år under hela 2022.

 • Eva Ekström-Andersen on linjajohtaja ja opettaa ruotsia sekä englantia Hasnalle ja Salahille. Hän korostaa, että yhteiskunnan jäseneksi opetteleminen on valtavan tärkeää samoin kuin digitaitojen opettelu.
  perustaidot maahanmuuttajat aikuiskoulutus |Åland
  26-01-2022

  ”Opimme niin paljon uutta joka päivä”

  Syyrialaispariskunta Hasna Naasan ja Salah Moussa ovat ensimmäisiä, jotka opiskelevat Ahvenanmaalla aikuisten perusopetuksessa. He viihtyvät Ahvenanmaan maaseudulla.

 • Eva Ekström Andersen er fagstjóri og kennir sænsku og ensku. Hún leggur áherslu á hve mikilvægt það er að verða virkur samfélagsþegn og að Hansna og Salah tileinki sér upplýsingatækni.
  grunnleikni innflytjendur |Åland
  26-01-2022

  „Við lærum svo margt nýtt á hverjum degi“

  Hjónin Hasna Naasan og Salah Moussa frá Sýrlandi eru í hópi þeirra fyrstu sem leggja stund á Grunnmennt á Álandseyjum. Þeim fellur vel vistin á landsbyggðinni á Álandseyjum.

 • Eva Ekström Andersen är linjeledare och lärare i svenska och engelska. Hon betonar hur viktigt det är att lära sig att bli en samhällsmedborgare och att Hansna och Salah jobbar med de digitala färdigheterna.
  baskunskaper invandrare vuxenutbildning |Åland
  21-12-2021

  ”Vi lär oss så mycket nya saker varje dag”

  Paret Hasna Naasan och Salah Moussa från Syrien är de första som går utbildningen Grundvux på Åland. Här ute på den åländska landsbygden trivs de.

 • Stjórnandi vinnumarkaðs- og námsþjónustustofnun Álandseyja, (AMS) Thomas Lundberg og Bodil Regårdh
  menntastefna náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Åland
  01-11-2021

  Rafræn ráðgjöf – framtíðin fyrir sjálfstjórnarsvæðin

  Fulltrúar Grænlands, Færeyja og Álandseyja hittust á samráðsfundi í lok september til þess að ræða ráðgjöf framtíðar og hvernig áframhaldið ætti að verða. Samantekt fundarins gæti hljóðað eitthvað í þessa veru: Rafræn ráðgjöf, fá stjórnmálamenn og yfirvöld með og auk þess að safna saman öllum þeim sem koma að ráðgjöf.

 • Åland behöver satsa mer digitalt framöver när det gäller vägledning konstaterar chefen för Ålands arbetsmarknad-och studieservicemyndighet (AMS) Thomas Lundberg och Bodil Regårdh vid utbildningsavdelningen hos landskapsregeringen.
  utbildningspolitik vägledning vuxnas lärande |Åland
  19-10-2021

  E-vägledning - en framtid för självstyrande områden

  De tre självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland samlades under ett Dialogmöte i slutet av september för att diskutera framtidens vägledning och hur man nu ska ta sig vidare. Det kan sammanfattas med e-vägledning, få med politikerna och de styrande samt samla alla som sysslar med vägledning.

 • Kuva: Tamarcus Brown
  perustaidot etäopetus ihmiset joilla on matala koulutustaso aikuiskoulutus |Åland
  30-08-2021

  Ahvenanmaalaiset opettajat etäopetushankkeessa

  IFOUS-hanke on tiiviisti ajan hermolla. Aikuisten etäopetus on jatkunut lähes kaksi vuotta, ja opettajat tarvitsevat tietoa digiosaamisesta ja sen kehittämisestä kohderyhmässä.

 • Foto: Tamarcus Brown
  etäopetus baskunskaper distansutbildning kortutbildade vuxenutbildning |Åland
  23-08-2021

  Åländska lärare i projekt om distansundervisning

  Projektet IFOUS är helt rätt i tiden. Efter snart två år med distansundervisning för vuxna så behöver lärarna kunskap om digitala färdigheter och hur man utvecklar den hos målgruppen.

 • Foto: Johannes Jansson/norden.org.
  livslångt lärande vägledning vuxnas lärande |Åland
  11-05-2021

  Den åländska fortbildningen i karriärvägledning

  Just nu pågår en fortbildning i karriärvägledning på Åland. Monica Dolke är en av deltagarna i kursen. "Jag möter vuxna som funderar på vidarestudier. De uttrycker att de vill vidare men vet inte hur de ska tänka eller var de ens ska börja. Arbetslösheten som vuxit ger fler sökande och vilsna vuxna", säger Monica Dolke.

 • Bodil, Regårdh, Monika Sundqvist, Jennika Kullman och Peter Strandvik ingår i ett nationellt valideringsnätverk sedan 2019 och har använt verktyget Road-map 2018 för att få en bild av det åländska valideringssytemet och var det borde utvecklas.
  livslångt lärande validering vuxenutbildning |Åland
  09-12-2020

  Det tror Åland om framtidens validering

  Validering av kompetens och kunskaper pågår i samtliga nordiska länder. I framtiden kan det bli möjligt att validera små delar av erfarenhet till exempel kurser och praktik.

 • Idrott och hälsa ligger Stefan Öfverström varmt om hjärtat. Han drev en sportbutik i flera år innan han tog klivet tillbaka till vårdbranschen.
  flexibelt lärande fortbildning kompetensutveckling |Åland
  19-10-2020

  Stefan byter sportskorna mot blodtrycksmätare

  Stefan Öfverström, Åland bytte bransch mitt i livet. Från egenföretagare och att driva en sportbutik till blivande sjuksköterska.

 • Hållbarhet både när det gäller miljön och det sociala är viktigt påpekar Camilla Karlsson. Sune Gustafsson tar hand om gamla böcker som kommit in.
  hållbar utveckling lika möjligheter motivation |Åland
  26-05-2020

  Emmaus hjälper långtidsarbetslösa

  Genom Emmaus i Mariehamn på Åland får personer som är långtidsarbetslösa en chans att ta ett kliv in på arbetsmarknaden.

 • Opiskelijat harjoittelevat ruuan valmistusta ja kaunista esillepanoa lähes päivittäin.
  kotoutuminen aikuiskoulutus |Åland
  25-03-2020

  Ruotsi haltuun keittiössä

  Keittiöalan kotoutumiskoulutuksen ryhmässä on 13 henkilöä ja kahdeksan eri äidinkieltä. Koulussa kaikki kuitenkin puhuvat vain ruotsia keskenään. Tulevaisuuden haaveena on oman ravintolan avaaminen Ahvenanmaalla.

 • Í skólanum fá nemarnir nánast daglega æfingu í matreiðslu og að koma matnum fallega fyrir á fötum.
  aðlögun nám fullorðinna |Åland
  25-03-2020

  Læra sænsku í eldhúsinu

  Í hópi innflytjendamenntunar í matreiðslu eru 13 einstaklingar með átta ólík móðurmál. En í skólanum tala þeir aðeins saman á sænsku. Framtíðardraumurinn er að opna veitingastað á Álandseyjum.

 • :Nästan varje dag i skolan får de studerande öva på matlagning och snygga uppläggningar på fat.
  integration vuxenutbildning |Åland
  07-03-2020

  De lär sig svenska i köket

  I gruppen integrationsutbildning inom kök finns det 13 personer med åtta olika modersmål. Men i skolan pratar de bara svenska med varandra. Framtidsdrömmen är att öppna en egen restaurang på Åland.