Author: Pirkko Sartoneva • elinkeinoelämä maahanmuuttajat |Finland
  23-12-2016

  Maahanmuuttajasta yrittäjäksi -kiertue tavoitti satoja maahanmuuttajia ympäri Suomea

  Oleskeluluvan saaneita maahanmuuttajia kannustetaan ryhtymään yrittäjiksi.

 • invandrare internationalisering näringsliv |Finland
  20-12-2016

  Upplýsingaförin um rekstur hefur náð út til mörg hundruð innflytjenda í Finnlandi

  Innflytjendur sem fengið hafa dvalarleyfi eru hvattir til þess að verða atvinnurekendur.

 • invandrare integration näringsliv |Finland
  19-12-2016

  Informationsturnén om företagande har nått hundratals invandrare i Finland

  Invandrare som fått uppehållstillstånd uppmuntras att bli företagare.

 • menntastefna |Finland
  30-11-2016

  Einhæf mynd af verkamönnum í umræðum menntun

  Þegar rætt er um menntun í Finnlandi teljast karlar sem hafa unnið verkamannavinnu og taka sjaldan þátt í menntun til áskoranna.

 • menntastefna |Finland
  30-11-2016

  Ábyrgð á árangri starfsmenntaskóla aukin

  Tillaga um nýtt líkan fyrir fjármögnun starfsmenntunar leggur aukna ábyrgð á skólana á að ná árangri í framtíðinni.

 • koulutuspolitiikka |Finland
  29-11-2016

  Koulutuspoliittinen keskustelu antaa yksipuolisen kuvan työläismiehistä

  Työläistaustaiset miehet osallistuvat heikosti koulutukseen, ja koulutuspolitiikassa heitä pidetään haasteellisena ryhmänä.

 • koulutuspolitiikka ammatillinen koulutus |Finland
  29-11-2016

  Ammattikoulujen tulosvastuu kasvaa

  Ehdotus ammatillisen koulutuksen uudeksi rahoitusmalliksi lisäisi toteutuessaan ammattikoulujen tulosvastuuta.

 • vägledning yrkesutbildning utbildningspolitik |Finland
  28-11-2016

  En ensidig bild av arbetarmän i den utbildningspolitiska debatten

  Män med arbetarbaggrund deltar lite i utbildning och anses vara en utmaning för utbildningspolitiken.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Finland
  25-11-2016

  Större resultatansvar för yrkesskolorna

  Ett förslag till en ny finansieringsmodell för yrkesutbildningen ger yrkesskolorna större resultatansvar i framtiden.

 • opitun tunnustaminen |Finland
  31-10-2016

  Vapaan sivistystyön opintotodistukset AHOT-prosessin välineenä

  Raportin ja siihen liittyvän suosituksen tavoitteena on kehittää vapaan sivistystyön dokumentointimenetelmiä Suomessa ja tukea tällä sektorilla hankitun osaamisen tunnustamista.

 • kotoutuminen maahanmuuttajat |Finland
  31-10-2016

  Kotoutusta yksityisellä pääomalla

  Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ovat käynnistäneet hankkeen, joka tarjoaa noin 3 000 maahanmuuttajalle mahdollisuuden työelämälähtöiseen kotoutumiskoulutukseen ja työllistymiseen nopeutetussa aikataulussa.

 • koulutuspolitiikka |Finland
  31-10-2016

  Opettajien osaamista tulee kehittää koko uran ajan

  Opettajankoulutuksen uudistamiseen tähtäävä kehittämisohjelma luovutettiin 13. lokakuuta opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle.

 • validering folkbildning |Finland
  31-10-2016

  Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering

  Rapporten och den medföljande rekommendationen strävar till att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet i Finland och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

 • Sanni Grahn-Laasonen
  kompetensutveckling utbildningspolitik |Finland
  31-10-2016

  Lärarnas kompetens ska utvecklas under hela karriären

  Ett utvecklingsprogram för lärarutbildningen överlämnades till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen den 13 oktober.

 • færniþróun menntastefna |Finland
  31-10-2016

  Færni kennara þarf að þróa alla starfsævina

  Þann 13 október var mennta- og menningarmálaráðherra Finna, Sanni Grahn-Laasonen afhent þróunaráætlun fyrir kennaramenntunina.

 • innflytjendur aðlögun |Finland
  31-10-2016

  Aðlögun með einkafjármögnun

  Atvinnu- og efnahagsráðuneytið og Sitra, hátíðarsjóðurinn fyrir sjálfstæði Finna hafa hrint í framkvæmd verkefni þar sem 3.000 innflytjendum er boðið um á vinnumarkaðsmiðaða menntun til aðlögunar og flýta fyrir ráðningu í vinnu.

 • validering |Finland
  31-10-2016

  Prófskýrteini gefin út af alþýðufræðsluaðilum verkfæri við raunfærnimat

  Skýrslan og tilmæli sem fylgja henni miða að því að þróa aðferðir alþýðufræðsluaðila við skjalfestingu á því námi sem fram fer á þeirra sviði í Finnlandi og styðja við þróun á raunfærnimati á færni sem einstaklingar hafa aflað sér hjá alþýðufræðsluaðilum.

 • validering |Finland
  20-10-2016

  Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering

  Den här rapporten och den medföljande rekommendationen strävar efter att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

 • vuxnas lärande kompetensutveckling |Finland
  30-09-2016

  Minni stuðningur við fullorðinsfræðslu

  Sænska ríkisstjórnin leggur til í frumvarpi sínu til fjárlaga 2017 að hámarkstími fyrir styrk til fullorðinsfræðslu verði styttur úr núverandi 19 mánuðum í 15 mánuði.

 • nýsköpun |Finland
  30-09-2016

  Hlutverk starfsmenntununar í nýsköpunarstarfsemi kannað

  Hlutverk starfsmenntunar er ekki greinilegt í svæðisbundinni nýsköpunar- og vöruþróunarstarfsemi.

 • koulutuspolitiikka |Finland
  30-09-2016

  Aikuiskoulutustuki laskee

  Hallitus esittää vuoden 2017 budjettiesityksessään, että aikuiskoulutustuen enimmäiskestoa lyhennetään 19 kuukaudesta 15 kuukauteen ja tuen perusosaa pienennetään 15 prosentilla.

 • ammatillinen koulutus innovaatio |Finland
  30-09-2016

  Ammatillinen koulutus hakee rooliaan innovaatiotoiminnassa

  Ammatillisen koulutuksen asema alueellisessa innovaatio- ja tuotekehitystoiminnassa ei ole selkeä.

 • kompetensutveckling vuxenutbildning |Finland
  29-09-2016

  Mindre stöd för vuxenstudier

  Regeringen föreslår i sin budgetproposition för 2017 att maximitiden för vuxenutbildningsstödet förkortas från de nuvarande 19 månaderna till 15 månader.

 • innovation yrkesutbildning |Finland
  28-09-2016

  Yrkesutbildningen söker sin roll inom innovationsverksamheten

  Yrkesutbildningen har inte en tydlig roll inom den regionala innovations- och produktutvecklingsverksamheten.

 • accreditation of prior learning |Finland
  15-09-2016

  Liberal adult education certificate as a tool for validation

  The aim of this report and the accompanying recommendations is to improve validation methods in non-formal adult education.

 • opitun tunnustaminen |Finland
  14-09-2016

  Vapaan sivistystyön opintotodistus tunnustamisen välineeksi

  Tämän selvityksen ja siihen liittyvän suosituksen tarkoituksena on edistää vapaan sivistystyön opintojen ja oppimisen dokumentointikäytäntöjä sekä tukea alan opinnoissa hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustaminen kehittämistä.

 • ammatillinen koulutus koulutuspolitiikka |Finland
  31-08-2016

  Historiallinen uudistus ammattikoulutuksen tutkintorakenteeseen

  Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmä ehdottaa ammattitutkintojen määrän vähentämistä nykyisestä 351:stä 166:een.

 • menntastefna |Finland
  31-08-2016

  Sögulegar umbætur á starfsmenntun

  Stýrihópur á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins í Finnalandi hefur lagt til að starfsmenntabrautum fækki úr 351 í 166.

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Finland
  28-08-2016

  Historisk reform av yrkesutbildningens examensstrukturer

  En styrgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att antalet yrkesexamina skulle minska från nuvarande 351 till 166.

 • osaamisen kehittäminen koulutuspolitiikka |Finland
  30-06-2016

  Tulevaisuuden opettajankoulutusta kehittämässä

  Opettajia, opiskelijoita ja eri sidosryhmiä on kutsuttu mukaan verkkoaivoriiheen esittämään ideoitaan ja ajatuksiaan suomalaisopettajien koulutuksen ja osaamisen tulevaisuudesta.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Finland
  30-06-2016

  Kennaranám framtíðarinnar í þróun

  Kennarar, stúdentar og ólíkir hagsmunaðilar hafa fengið boð um að taka þátt í hugmyndasmiðju á vefnum en þar hægt er að leggja fram hugmyndir og hugsanir um framtíðarmenntun og færni finnskra kennara.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Finland
  23-06-2016

  Framtidens lärarutbildning under utveckling

  Lärare, studerande och olika intressegrupper har inbjudits till en tankesmedja på webben för att komma med idéer och tankar om de finländska lärarnas framtida utbildning och kompetens.

 • menntastefna |Finland
  30-05-2016

  Fjármögnun háskólanna endurnýjuð

  Ráðherra hefur samþykkt endurskoðað fjármögnunarlíkan fyrir háskólana sem taka á gildi frá og með 2017.

 • aðlögun innflytjendur |Finland
  30-05-2016

  Sveigjanlegri og virkari aðlögun

  Ríkisstjórnin í Finnlandi vill að hægt verði að flytja innflytjendur sem hlotið hafa landvistarleyfi yfir til sveitarfélaganna í menntun og atvinnu.

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Finland
  27-05-2016

  Yliopistojen rahoitus uudistuu

  Valtioneuvosto on hyväksynyt uudistetun rahoitusmallin, joka astuu voimaan vuodesta 2017 alkaen.

 • maahanmuuttajat kotoutuminen |Finland
  27-05-2016

  Joustavampaa ja tehokkaampaa kotoutusta

  Hallitus haluaa saada oleskeluluvan saaneet nopeammin kuntiin, koulutukseen ja työhön.

 • vejledning |Danmark
  24-05-2016

  En ny oversigt over uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for voksne i Danmark

  Oversigten er udarbejdet i VEU-center Hovedstaden & Bornholm i samarbejde med en repræsentant for hver af de deltagende ordninger.

 • yrkesutbildning högre utbildning |Finland
  20-05-2016

  Universitetens finansiering förnyas

  Statsrådet har godkänt en reviderad finansieringsmodell till universiteten som träder i kraft från och med 2017.

 • integration invandrare |Finland
  20-05-2016

  Flexiblare och effektivare integration

  Regeringen vill att de nyanlända som fått uppehållstillstånd snabbare ska fås över till kommunerna, till utbildning och i arbete.

 • innovation högre utbildning näringsliv |Finland
  21-04-2016

  Innovations- och servicesedeln ska sporra till högskolesamarbete

  Regeringen vill sporra de finländska företagen till ett tätare samarbete med högskolorna genom att förverkliga ett försök med innovations- och servicesedlar.

 • yrkesutbildning |Finland
  21-04-2016

  Mera praktiska studier inom yrkesutbildningen

  En utredning om en ny modell för arbetsplatsförlagd utbildning har överlämnats till undervisningsministern.

 • færniþróun símenntun |Finland
  21-03-2016

  Vinnustaðurinn – gott námsumhverfi

  Mikill meirihluti launþega telur að þeir vinni á stað þar sem þeir geta sífellt lært eitthvað nýtt.

 • menntastefna |Finland
  21-03-2016

  Menntaútflutningi hraðað með sameiginlegu vegakorti

  Menntaútflutningi frá Finnlandi verður hraðað meðal annars með því að vöruvæða menntaþjónustu, efla samstarf og fjarlægja hindranir fyrir menntaútflutning.

 • täydennyskoulutus osaamisen kehittäminen |Finland
  21-03-2016

  Työpaikka on hyvä oppimisympäristö

  Suurin osa palkansaajista mieltää työpaikkansa sellaiseksi, että siellä voi oppia koko ajan uusia asioita.

 • koulutuspolitiikka |Finland
  21-03-2016

  Koulutusvientiin vauhtia yhteisellä tiekartalla

  Suomalaista koulutusvientiä vauhditetaan tuotteistamalla koulutuspalveluita, lisäämällä yhteistyötä sekä purkamalla koulutusviennin esteitä.

 • fortbildning kompetensutveckling |Finland
  18-03-2016

  Arbetsplatsen - en bra inlärningsmiljö

  Största delen av löntagarna anser att de har en arbetsplats där man kontinuerligt kan lära sig något nytt.

 • utbildningspolitik |Finland
  18-03-2016

  Utbildningsexporten påskyndas med en gemensam vägkarta

  Den finländska utbildningsexporten påskyndas bl.a. genom att produktifiera utbildningstjänster, öka samarbetet och avlägsna hinder för utbildningsexport.

 • menntastefna |Finland
  23-02-2016

  Umfangsmiklar fjöldauppsagnir í háskólum

  Ákvarðanir finnsku ríkisstjórnarinnar um niðurskurð bitna harkalega á finnskum háskólum.

 • upplýsingatækni símenntun |Finland
  23-02-2016

  Sí- og endurmenntun kennara afgerandi fyrir þróun upplýsingatækni í menntun

  Nemendur og námsmenn hjá kennurum sem hafa notið sí- og endurmenntunar á sviði upplýsingatækni beita henni helmingi oftar en þeir sem eru hjá kennara sem ekki hafa fengið sí- og endurmenntun á sviðinu.

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Finland
  22-02-2016

  Massiivisia irtisanomisia yliopistoilla

  Hallituksen leikkauspäätökset koettelevat raskaasti suomalaisia yliopistoja.

 • IKT kompetens osaamisen kehittäminen |Finland
  22-02-2016

  Opettajien täydennyskoulutus ratkaisevaa koulutuksen digitalisaatiolle

  Täydennyskoulutusta saaneiden opettajien oppilaissa on kaksi kertaa enemmän tieto- ja viestintätekniikan päivittäisiä käyttäjiä kuin niissä oppilaissa, joiden opettajat eivät saaneet täydennyskoulutusta.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Finland
  18-02-2016

  Massiva uppsägningar på universiteten

  De finländska universiteten drabbas hårt av regeringens beslut om nedskärningar.

 • IKT kompetens fortbildning |Finland
  18-02-2016

  Lärarnas fortbildning avgörande för digitaliseringen av utbildningen

  Elever och studerande med lärare som fått fortbildning i informations- och kommunikationsteknik använder IKT dubbelt så mycket som de som har en lärare som saknar fortbildning.

 • menntastefna náms- og starfsráðgjöf |Norden
  19-01-2016

  Ný útgáfa um stefnu og kerfi fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf

  Samstarfsnet um stefnumótun í ævilangri náms- og starfsráðgjöf (ELGPN) hefur gefið út nýjar leiðbeiningar fyrir þróun stefnu og kerfa fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf.

 • menntastefna |Finland
  19-01-2016

  Nýr grunnur námsskráa fyrir fullorðna á framhaldsskólastigi

  Menntamálastofnun hefur ákvarðað nýjan grunn námsskráa fyrir framhaldsskólanám fullorðinna.

 • menntastefna |Finland
  19-01-2016

  Róttækar breytingar á starsmenntun standa fyrir dyrum

  Umbætur á starfsmenntun er eitt umfangsmesta verkefni ríkisstjórnarinnar varðandi færni og menntun.

 • koulutuspolitiikka ohjaus |Norden
  19-01-2016

  Uusi julkaisu elinikäisen ohjauksen politiikasta ja järjestelmistä

  European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) on julkistanut elinikäisen ohjauksen politiikan ja järjestelmien uudet eurooppalaiset suuntaviivat.

 • aikuiskoulutus koulutuspolitiikka |Finland
  19-01-2016

  Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet uusittiin

  Opetushallitus on päättänyt aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista.

 • ammatillinen koulutus koulutuspolitiikka |Finland
  19-01-2016

  Ammattikoulutukseen tulossa isoja muutoksia

  Ammattikoulutusuudistus on yksi hallituksen suurimmista osaamiseen ja koulutukseen liittyvistä hankkeista.

 • utbildningspolitik vägledning |Norden
  15-01-2016

  En ny publikation om politik och system för livslång vägledning

  European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) har publicerat nya europeiska riktlinjer för utvecklingen av politiken och systemen för livslång vägledning.

 • utbildningspolitik vuxnas lärande |Finland
  15-01-2016

  Nya grunder för läroplanen för gymnasieutbildningen för vuxna

  Utbildningsstyrelsen har fastställt nya grunder för läroplanen för gymnasieutbildningen för vuxna.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Finland
  15-01-2016

  Yrkesutbildningen står inför stora förändringar

  Reformen av yrkesutbildningen är ett av regeringens mest omfattande projekt inom området kompetens och utbildning.

 • integration invandrare |Finland
  18-12-2015

  Uusi malli maahanmuuttajien työllistymiseen ja kotoutumiseen

  Hanke toteutetaan vaikuttavuusinvestoimisen Social Impact Bond -mallilla (SIB) eli tulosperusteisella

 • aðlögun innflytjendur |Finland
  17-12-2015

  Nýtt líkan fyrir aðlögun og þátttöku innflytjenda á vinnumarkaði

  Atvinnu- og efnahagsmálaráðuneytið og Sitra, hátíðarsjóður fyrir sjálfstæði Finna, undirbúa verkefni sem á að stuðla að aukinni atvinnuþátttöku innflytjenda með einkafjármögnun. Markmiðið er að innflytjendur fái starf eins fljótt og unnt er og auðvelda þeim að halda áfram námi í aðlögun með vinnu.

 • integration invandrare |Finland
  17-12-2015

  En ny modell för sysselsättningen och integrationen av invandrare

  Arbets- och näringsministeriet och Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra, förbereder ett projekt som ska effektivisera sysselsättningen av invandrare med hjälp av privat kapital.

 • ohjaus |Norden
  07-12-2015

  Uusi raportti: Guidance in Validation

  Raportin tavoitteena on luoda yhteispohjoismaista perustaa keskustelulle, jota käydään ohjauksen roolista aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT), sekä edistää AHOTin kehittämistä.

 • |
  07-12-2015

  Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien tilanne on hyvä

  Suurella osalla ammatillisen koulutuksen järjestäjistä (71 %) on toimiva laadunhallintajärjestelmä.

 • |
  07-12-2015

  Suomi ottaa käyttöön lukuvuosimaksut Euroopan ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille

  Suomalaiset korkeakoulut voivat vuodesta 2016 alkaen periä lukuvuosimaksuja Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta.

 • |Finland
  02-12-2015

  Läget med kvalitetsledningssystemen inom yrkesutbildningen bra

  En stor del av dem som anordnar yrkesutbildning (71 %) har ett fungerande kvalitetsledningssystem.

 • |Finland
  02-12-2015

  Finland inför studieavgifter för utomeuropeiska studenter

  De finländska högskolorna kan från och med 2016 ta ut studieavgifter för studenter som kommer utanför EU/EES-området.

 • |Finland
  03-11-2015

  Nýskapandi námstækifæri fyrir innflytjendur 

  Nú stendur yfir þróun nýrra tækifæra fyrir sjálfs-örvun og áhugamennskunám fyrir hælisleitendur og innfædda Finna í verkefninu Learning Spaces  sem Háskólinn í Austur-Finnlandi  stendur fyrir.

 • |Finland
  03-11-2015

  CIMO og menntamálastofnun verða sameinaðar

  Nýrri stofnun verður komið á laggirnar með sameiningu Alþjóðaskriftofunnar, CIMO, og menntamálastofnunarinnar þann 1. janúar 2017.

 • |Finland
  03-11-2015

  Aukið samstarf um betri ráðgjafaþjónustu

  Erfiðlega hefur gengið að breiða út árangurinn af þróun um náms- og starfsráðgjafar um allt Finnland.

 • vägledning validering |Norden
  31-10-2015

  Guidance in validation within the Nordic region

  The purpose of the report is to establish a common ground for discussing and developing guidance in validation.

 • |Finland
  30-10-2015

  CIMO ja Opetushallitus yhdistyvät

  Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Opetushallitus yhdistyvät 1. tammikuuta 2017 uudeksi virastoksi.

 • vägledning |Finland
  30-10-2015

  Lisää yhteistyötä tarvitaan ohjauspalveluiden parantamiseksi

  Ohjauspalveluiden maanlaajuisen kehittämistyön tulosten levittäminen on ollut hidasta, ja ne ovat usein jääneet paikallisiksi erillisratkaisuiksi.

 • |Finland
  30-10-2015

  Innovative learning opportunities for immigrants

  New opportunities for self-motivated and hobby-based learning are being developed for asylum seekers and native Finns in the Learning Spaces project launched by University of Eastern Finland.

 • |Finland
  30-10-2015

  CIMO och Utbildningsstyrelsen slås ihop

  Det bildas ett nytt ämbetsverk genom sammanslagningen av Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete, CIMO, och Utbildningsstyrelsen den 1 januari 2017.

 • vägledning |Finland
  30-10-2015

  Ökat samarbete för bättre vägledningstjänster

  Det har gått trögt att sprida resultaten av det riksomfattande utvecklingsarbetet inom vägledningstjänsterna.

 • |Finland
  23-09-2015

  Samtök innflytjenda mikilvæg fyrir aðlögun

  Samtök innflytjenda gegna mikilvægu hlutverki í aðlögun og þau ætti að nýta betur en fram til þessa.

 • |Finland
  23-09-2015

  Fjárframlög til menntunar aukin

  Finnska ríkisstjórnin hefur ákveðið að verja samtals 300 milljóna evra til sex verkefna á sviðið menntunar og færniþróunar sem hún telur brýnust á árunum 2016-2018.

 • |Finland
  22-09-2015

  Maahanmuuttajajärjestöt tärkeitä kotoutumiselle

  Maahanmuuttajien omat järjestöt ovat tärkeä kotoutumisen voimavara, jota tulisi hyödyntää entistä paremmin.

 • |Finland
  22-09-2015

  Koulutukselle lisärahoitusta

  Hallitus osoittaa koulutuksen ja osaamisen kuuden kärkihankkeen toteutukseen yhteensä 300 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

 • |Finland
  22-09-2015

  Invandrarorganisationerna viktiga för integrationen

  Invandrarnas egna organisationer är en viktig resurs för integrationen och de borde utnyttjas bättre än förr.

 • |Finland
  22-09-2015

  Utbildning får extra finansiering

  Regeringen anslår totalt 300 miljoner euro till sex spetsprojekt för utbildning och kompetens under åren 2016-2018.

 • |Finland
  01-09-2015

  Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista

  Julkaisussa esitellään tulevaisuuden visio, jota kohti suomalaista koulutusta tulisi Uusi koulutus -foorumin mielestä kehittää.

 • |Finland
  31-08-2015

  Landet där alla älskar att lära sig

  Detta är framtidsvisionen som forumet Ny utbildning vill att den finländska utbildningen utvecklas mot.

 • forskning |Finland
  12-06-2015

  Yliopistoille tukea profiloitumiseen

  Suomen Akatemia on myöntänyt 50 miljoonaa euroa kymmenelle suomalaisyliopistolle tukeakseen niiden profiloitumista tiettyihin vahvuusalueisiin.

 • hållbar utveckling |Finland
  12-06-2015

  Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta hyötyä organisaatioille

  Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kestävän kehityksen sitoumuksen tehneet tahot ovat hyvin tyytyväisiä sitoumuksen vaikutuksiin.

 • forskning |Finland
  12-06-2015

  Háskólarnir nutu stuðnings við mörkun

  Finnska Akademían hefur veitt 50 milljónum evra í styrk til tíu háskóla til þeir geti markaðsfært ákveðin fagsvið.

 • hållbar utveckling |Finland
  12-06-2015

  Stofnanir notfæra sér samfélagslega skuldbindingu um sjálfbæra þróun

  Í nýlegri viðhorfskönnun kemur fram að þeir aðilar sem hafa skuldbundist samfélagslega sjálfbærri þróun eru afar ánægðir með áhrif skuldbindingarinnar.

 • hållbar utveckling |Finland
  11-06-2015

  Organisationer drar nytta av det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling

  En färsk enkätundersökning visar att de aktörer som gått med i det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är mycket nöjda med åtagandets effekter.

 • forskning |Finland
  11-06-2015

  Universiteten fick stöd för profileringen

  Finlands Akademi har beviljat 50 miljoner euro åt tio finländska universitet för att stödja deras profilering inom vissa fokusområden.

 • |Finland
  20-05-2015

  Ny läroplan för grundskoleutbildningen för vuxna

  I de vuxnas läroplan beaktas den vuxenpedagogiska synen på inlärningen och metoderna.

 • |Finland
  20-05-2015

  Aikuisten perusopetukselle opetussuunnitelman perusteet

  Aikuisten opetussuunnitelmassa huomioidaan aikuispedagoginen oppimiskäsitys ja työtavat.

 • kompetensutveckling |Finland
  28-04-2015

  Opettajien tietotekniikkataidoissa suuria eroja

  Opettajien tietoteknisissä taidoissa on hälyttävän suuria eroja.

 • kompetensutveckling |Finland
  28-04-2015

  Näyttötutkintojen vaikuttavuutta tutkittu

  Suomalainen näyttötutkinto lisää suorittajansa ammatillista osaamista ja vahvistaa hänen työmarkkina-asemaansa taloudellisesti huonoinakin aikoina.

 • kompetensutveckling |Finland
  27-04-2015

  Mikill munur á færni kennara við beitingu upplýsingatækni

  Það er gríðarlega mikill munur á þekkingu kennara hvað varðar upplýsingatækni.

 • kompetensutveckling |Finland
  27-04-2015

  Stora skillnader i lärarnas digitala kompetenser

  Det finns alarmerande stora skillnader mellan lärarnas kunskaper i informationsteknik.

 • kompetensutveckling |Finland
  27-04-2015

  Áhrif sjálfstæðra prófa

  Finnska kerfið fyrir sjálfstæð próf eflir starfsfærni próftakans og styrkir stöðu á vinnumarkaði einnig á tímum niðursveiflu í hagkerfinu.

 • kompetensutveckling |Finland
  27-04-2015

  Effekten av fristående examina

  Det finländska systemet med fristående yrkesexamina höjer examinandens yrkeskompetens och stärker ställningen på arbetsmarknaden också i ekonomiskt svåra tider.

 • |Finland
  23-03-2015

  Tillögur um niðurskurð til skóla felldar

  Frumvarp finnsku ríkisstjórnarinnar um breytingar á fjárveitingum til mennta- og iðnskóla og fullorðinsfræðslu var fellt á finnska þinginu.

 • kompetensutveckling |Finland
  23-03-2015

  Nýjum námsbrautum með sérhæfingu komið á

  Langar námsleiðir með sérhæfingu eru ætlaðar háskólamenntuðum með reynslu af vinnumarkaði.

 • |Finland
  23-03-2015

  Koulutussäästöt hylättiin

  Hallituksen esitys lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamisesta on rauennut eduskunnassa.

 • kompetensutveckling |Finland
  23-03-2015

  Uudet erikoistumiskoulutukset käynnistyvät

  Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoista koulutusta, joka on suunnattu työkokemusta jo hankkineille korkeakoulutetuille henkilöille.

 • kompetensutveckling |Finland
  20-03-2015

  Nya specialiseringsutbildningar kör igång

  Specialiseringsutbildningar är långvariga utbildningar som riktar sig till högskoleutbildade med erfarenhet inom arbetslivet.

 • |Finland
  20-03-2015

  Skolbesparingar förkastades

  Regeringens proposition om att förnya finansieringen av gymnasie-, yrkes- och vuxenutbildningen har fallit i riksdagen.

 • |Finland
  20-02-2015

  Sífellt fjölbreyttari upplýsingar um nám

  Vefgáttin Studieinfo.fi inniheldur meðal annars upplýsingar um tækifæri til náms að loknum grunnskóla, fjármögnun náms, náms- og starfsráðgjöf og menntun fyrir innflytjendur.

 • |Finland
  20-02-2015

  Félagsmiðlar eru orðnir hluti af starfinu

  Fimmtungur finnskra launþega nota félagsmiðla við vinnu sína.

 • |Finland
  20-02-2015

  Sociala medier har blivit en del av arbetet

  En femtedel av arbetstagarna i Finland använder sociala medier i sitt arbete.

 • |Finland
  20-02-2015

  Allt mångsidigare information om studier

  Portalen Studieinfo.fi innehåller information bl. a. om studiemöjligheter efter grundskolan, finansiering av studierna, vägledningstjänster och invandrarutbildningar.

 • |Finland
  20-02-2015

  Sosiaalisesta mediasta on tullut osa työtä

  Viidesosa suomalaisista palkansaajista käyttää sosiaalista mediaa työssään.

 • vägledning |Finland
  20-02-2015

  Entistä monipuolisempaa koulutustietoa

  Opintopolku.fi-portaalissa on tietoa mm. peruskoulun jälkeisistä opintomahdollisuuksista, opintojen rahoituksesta, ohjauspalveluista ja maahanmuuttajien koulutuksesta.

 • forskning |Finland
  30-01-2015

  Valtaosa suomenkielisistä vastustaa kouluruotsia

  Kolme neljäsosaa suomenkielisistä haluaisi lakkauttaa pakollisen ruotsin opiskelun ja tehdä ruotsista valinnaisen aineen.

 • |Finland
  30-01-2015

  Suomeen uusi vapaan sivistystyön rahoitusmalli

  Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on laatinut ehdotuksen uudeksi vapaan sivistystyön rahoitusmalliksi.

 • kompetensutveckling |Norden
  30-01-2015

  Uusi julkaisu: urataidot ja ohjaus pohjoismaisesta näkökulmasta

  Julkaisussa käsitellään ”urataitojen” käsitettä pohjoismaisessa konteksissa ja osana elinikäistä ohjausta.

 • forskning |Finland
  29-01-2015

  Meirihluti finnskumælandi eru andsnúnir skólasænsku

  Þrír af hverjum fjórum finnskumælandi vilja fella niður skyldunám í sænsku og telja að það ætti að vera valfrjálst.

 • |Finland
  29-01-2015

  Nýtt líkan fyrir fjárveitingar til alþýðufræðslunnar í Finnlandi

  Vinnuhópur á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins hefur lagt fram tillögur um nýtt líkan fyrir fjárveitingar til alþýðufræðslunnar.

 • |Finland
  29-01-2015

  En ny modell för finansieringen av folkbildningen i Finland

  En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet har kommit med ett förslag till en ny modell för finansieringen av folkbildningen.

 • kompetensutveckling |Norden
  29-01-2015

  Karriärkompetenser och vägledning i ett nordiskt perspektiv

  I publikationen diskuteras begreppet "karriärkompetenser" i nordisk kontext och som en del av livslång vägledning.

 • forskning |Finland
  29-01-2015

  Majoriteten av de finskspråkiga emot skolsvenskan

  Tre fjärdedelar av de finskspråkiga vill slippa de obligatoriska studierna i svenska och tycker att studierna borde vara frivilliga.

 • vägledning |Norden
  29-01-2015

  Færni við þróun starfsferils og ráðgjöf frá norrænu sjónarhorni

  Í skýrslunni er fjallað um færni í þróun starfsferils í norrænu samhengi og sem hluta af ævilangri náms- og starfsráðgjöf.

 • |Finland
  22-12-2014

  Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2013

  Osallistujia oli eniten vapaana sivistystyönä järjestetyssä aikuiskoulutuksessa, jossa brutto-opiskelijamäärä oli lähes 1,7 miljoonaa ja netto-opiskelijamäärä lähes 950 000.

 • |Finland
  22-12-2014

  2,2 milljónir fullorðinna tóku þátt í óformlegu námi í Finnlandi árið 2013

  Flestir þátttakendanna sóttu alþýðufræðslu, en þar var brúttófjöldi námsmanna um það bil 1,7 milljónir og nettófjöldi um 950 000 árið 2013.

 • kompetensutveckling |Finland
  22-12-2014

  2,2 miljoner vuxna deltog i icke-formella studier i Finland år 2013

  De flesta deltagarna inom den icke-formella utbildningen deltog i folkbildningen, där bruttoantalet studerande var ca. 1,7 miljoner och nettoantalet studerande ca. 950 000 år 2013.

 • |Finland
  01-12-2014

  Systemet med fristående examen förnyas

  En arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet har kommit med förslag hur systemet med fristående examina borde utvecklas.

 • |Finland
  01-12-2014

  Näyttötutkintojärjestelmää uudistetaan

  Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on valmistellut joukon ehdotuksia näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseksi.

 • |Finland
  01-12-2014

  Ammattikorkeakouluille uusi laki

  Uusi laki antaa ammattikorkeakouluille taloudellisen ja hallinnollisen autonomian.

 • |Finland
  27-10-2014

  Yleiset kielitutkinnot käytössä jo 20 vuotta

  Yleisten kielitutkintojen avulla vieraita kieliä osaavat aikuiset voivat osoittaa osaamistaan jossakin sen nykyisestä yhdeksästä tutkintokielestä ja saada kielitaidostaan virallisen todistuksen.

 • |Finland
  27-10-2014

  Parannuksia aikuisten maahanmuuttajien mahdollisuuksiin suorittaa peruskoulu

  Aikuisia maahanmuuttajia varten luodaan uusi koulutusrakenne, joka parantaa heidän mahdollisuuksiaan suorittaa peruskoulun oppimäärä.

 • |Finland
  20-10-2014

  Bättre möjligheter för vuxna invandrare att ta grundskoleexamen

  Det ska skapas en ny struktur för grundläggande utbildning för vuxna invandrade, som ska förbättra de vuxna invandrarnas möjligheter att ta grundskoleexamen.

 • |Finland
  20-10-2014

  Språkexamina fyller 20 år

  Med hjälp av de allmänna språkexamina kan vuxna visa sina språkkunskaper i något av de nio examensspråken och få ett officiellt intyg.

 • vägledning |Finland
  15-09-2014

  Suositus hyvän ohjauksen laatukriteereiksi

  Elinikäistä oppimimsta tukeva elinikäinen ohjaus nähdään välineenä osaamisen kehittämisessä, työllisyyden parantamisessa ja ylläpitämisessä, ammatillisen liikkuvuuden tukemisessa ja aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä.

 • |Finland
  15-09-2014

  Henkilöstökoulutukseen panostetaan aiempaa vähemmän

  Aikuiskoulutukseen osallistui vuonna 2012 joka toinen 18–64-vuotias.

 • |Finland
  20-08-2014

  Markmið fyrir góða námsleiðsögn

  Finnland - Ævilöng leiðsögn sem stuðningur við símenntun er talin vera mikilvæg leið til þróunar á færni, til þess að auka og viðhalda atvinnustigi, til að styðja við hreyfanleika fólks

 • |Finland
  20-08-2014

  Mindre satsningar på personalutbildning

  Varannan 18–64-åring deltog i vuxenutbildning år 2012. Antalet deltagare och andelen av vuxenbefolkningen har i stort sett varit på samma nivå sedan år 2000, men antalet utbildningsdagar per person har minskat ...

 • |Finland
  20-08-2014

  Minni áhersla á menntun starfsfólks

  Finnland - Annarhver einstaklingur á aldrinum 18 - 64 ára tók þátt í fullorðinsfræðslu á árinu 2012. Fjöldi þátttakanda og hlutfall af fullorðnum meðal finsku þjóðarinnar hefur haldið sér á svipuðum nótum frá árinu 2000

 • |Finland
  26-06-2014

  Styrkja ætti uppfræðslu um lýðræði í kennaramenntun

  Þróa ætti kennaramenntun til þess að allir sem leggja stund á námið geti dýpkað skilning sinn í grundvallarlögmálum lýðræðisins og öðlast þekkingu á mikilvægum atriðum mannréttinda og skjölum um mannréttindi.

 • |Finland
  26-06-2014

  Viðhorf ungafólksins gagnvart ungmennatryggingu

  Jákvæðar hliðar ungmennatryggingarinnar að mati unga fólksins felast í fjölgun valmöguleika og bættrar stöðu ungs fólks. Unga fólkið er jákvætt gagnvart hugmyndinni en telur jafnframt að það sé þörf á að þróa betur hvernig henni er hrint í framkvæmd.

 • |Finland
  25-06-2014

  Demokratiakasvatuksen roolia opettajankoulutuksessa tulee vahvistaa

  Opettajankoulutusta tulee kehittää siten, että kaikki opiskelijat voivat perehtyä demokratiakasvatuksen periaatteisiin ja saada perusosaamista ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeusasiakirjoihin liittyvissä keskeisissä asioissa.

 • |Finland
  25-06-2014

  Nuorten näkemykset nuorisotakuusta

  Nuorten mielestä nuorisotakuussa on myönteistä se, että se lisää valinnan mahdollisuuksia ja parantaa nuorten asemaa. Takuun ideaan he suhtautuvat positiivisesti, mutta näkevät käytännön toimissa kehitettävää.
  Näin todetaan Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin toteuttaman hankkeen loppuraportissa.

 • |Finland
  18-06-2014

  Demokratifostran bör förstärkas i lärarutbildningen

  Lärarutbildningen bör utvecklas så att alla studeranden kan fördjupa sig i demokratifostrans principer och få baskunskaper i centrala frågor om mänskliga rättigheter och dokumenten för de mänskliga rättigheterna.

 • |Finland
  18-06-2014

  De ungas syn på ungdomsgarantin

  Det positiva med ungdomsgarantin är att den ökar valmöjligheter och förbättrar de ungas ställning, tycker ungdomarna. De ställer sig också positivt till själva idén, men anser att det finns utvecklingsbehov i hur ungdomsgarantin förverkligas i praktiken.
  Detta framgår i slutrapporten av projektet "En lyckad ungdomsgaranti" som är publicerad av Finlands Ungdomssamarbete – Allians.

 • |Finland
  27-05-2014

  Korkeakouluihin 3000 uutta aloituspaikkaa opiskelijoille

  Aloituspaikkojen lisäämisellä halutaan vauhdittaa opiskelijoiden siirtymistä korkeakouluopintoihin. Vuosina 2014 – 2015 yliopistoihin tulee yhteensä 1 507 ja ammattikorkeakouluihin 1 493 uutta aloituspaikkaa.

 • Helsingfors Universitet
  |Finland
  21-05-2014

  Högskolorna får 3000 nybörjarplatser till

  Genom att öka antalet nybörjarplatser vill man påskynda de studerandes övergång till högskolestudier. Under 2014-2015 får universiteten totalt 1 507 och yrkeshögskolorna 1 493 nya nybörjarplatser.

 • |Finland
  29-04-2014

  Suomalaiskouluissa päteviä opettajia

  Yli 95 % perusopetuksen luokanopettajista ja 97 % lukion lehtoreista oli muodollisesti kelpoisia tehtäväänsä kevätlukukaudella 2013. Ammattikoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä kelpoisten osuus oli jonkin verran pienempi.