Author: Maria Marquard, NVL koordinator • kvalitetssikring erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  21-10-2016

  Stor støtte til teknologisk udvikling på erhvervsskolerne

  Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen, er enige om at afsætte 497 millioner kroner til kvalitetsudvikling, udstyr og videnscentre på erhvervsskolerne i perioden 2016–2020.

 • Malene Thøgersen
  folkeoplysning |Danmark
  21-10-2016

  Er folkeoplysningen for lukket om sig selv?

  På Dansk folkeoplysnings samråds årlige medlemsmøde blev emnet diskuteret med afsæt i oplæg fra bl.a. Kim Christoffersen Dawartz, kultur- og fritidschef i Næstved kommune og Malene Thøgersen fra Videncenter for Folkeoplysning, VIFO.

 • menntastefna |Danmark
  30-09-2016

  Nýtt rit um danska menntakerfið

  Ritið „The Danish Education System“ veitir innsýn í danska menntakerfið og er jafnframt inngangur um danska einkunnakerfið og fjármögnun menntunar.

 • símenntun |Danmark
  30-09-2016

  Sérfræðingahópur á tryggja betra skipulag og aukin gæði í fullorðinsfræðslu og símenntun

  Einn þáttur í samningaviðræðum aðila vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarinnar er ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að skipa sérfræðingahóp sem á árið 2017 að greina og leggja fram tillögur um nýjar lausnir er varða innihald og skipulag fullorðinsfræðslu og símenntunar.

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  30-09-2016

  Uusi julkaisu esittelee Tanskan koulutusjärjestelmää

  Julkaisu “The Danish Education System”toimii johdantona Tanskan koulutusjärjestelmään.

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  30-09-2016

  Asiantuntijaryhmän tehtävänä aikuiskoulutuksen rakenteen ja laadun parantaminen

  Osana kolmikantaneuvotteluja Tanskan hallitus on nimittänyt asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on analysoida ja laatia suosituksia aikuis- ja täydennyskoulutuksen sisällön ja järjestämisen uusiksi ratkaisumalleiksi.

 • folkeoplysning |Danmark
  29-09-2016

  Danske folkehøjskoler klarer sig godt

  En analyse af højskolernes regnskaber for finansåret 2015 udarbejdet af Folkehøjskolernes forening i Danmark,FFD viser et positivt resultat.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  27-09-2016

  Danmarks placering i OECD undersøgelse

  Undersøgelsen der offentliggøres i publikationen “Education at glance” viser bl.a.at Danmark er det land, der bortset fra Norge bruger størst andel af BNP på videregående uddannelse.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  26-09-2016

  Ny publication om det danske uddannelsssystem

  Publikationen “The Danish Education System” giver en introduktion til det danske uddannelsessystem samt et overblik over det danske karaktersystem og finansiering af uddannelse.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  26-09-2016

  Ekspertgruppe skal sikre bedre struktur og kvalitet på voksen og efteruddannelsesområdet

  Som et led i trepartsforhandlingerne har regeringen nu nedsat en ekspertgruppe, der skal analysere i 2017 fremlægge anbefalinger til nye løsningsmodeller for indhold i og organisering af voksen og efteruddannelse.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  01-09-2016

  Fald i antallet af voksne, der søger optagelse på en erhvervsuddannelse

  Danmarks evalueringsinstitut, EVA har analyseret, hvad der er sket med aktiviteten i voksensporet på erhvervsuddannelserne efter erhvervsuddannelsesreformen 2015.

 • kotoutuminen osaamisen kehittäminen |Danmark
  31-08-2016

  Kuntien kotouttamistoimenpiteiden tuloksissa eroja

  Tanskalainen kuntien ja alueiden tutkimuslaitos KORA on koonnut pakolaisten ja maahanmuuttajien työllistymistä käsittelevän tutkimuksen tuloksia julkaisuunsa ”Integration. Vejen til arbejdsmarkedet” (Kotouttaminen. Tie työmarkkinoille”).

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  31-08-2016

  Kolmikantasopimuksella lisää harjoittelupaikkoja

  Tanskan hallitus ja työelämäosapuolet ovat solmineet sopimuksen, jonka avulla on tarkoitus luoda 8000–10 000 uutta harjoittelupaikkaa vuosittain.

 • integration kompetenceudvikling |Danmark
  30-08-2016

  Forskel på resultater af integrationsindsats i kommunerne

  I en publikation om integration, ”Integration. Vejen til arbejdsmarkedet”, har KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, samlet resultater af en undersøgelse, om flygtninge og indvandreres vej til arbejde.

 • Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
  uddannelsespolitik |Danmark
  30-08-2016

  Trepartsaftale skal sikre flere praktikpladser

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en ny aftale om, hvor der arbejdes frem mod at oprette 8- 10.000 flere praktikpladser årligt.

 • voksenuddannelse |Danmark
  04-07-2016

  VUC har både fremgang og nye udfordringer

  Rapporten viser bl.a at aktiviteten er steget for 8 år i træk.

 • menntastefna raunfærnimat |Danmark
  30-06-2016

  Ný tækifæri til raunfærnimats til þess að fá inngöngu í starfsnám

  Frá 1.júlí geta fullorðnir sem óska eftir að fara í starfsnám gengið í gegnum mat á raunfærni áður en þeir fá inngöngu í námið.

 • lýðræði raunfærnimat |Danmark
  30-06-2016

  Fundur fólksins á Borgundarhólmi

  Í sjötta skipti fór fundur fólksins fram á Borgundarhólmi.

 • uddannelsespolitik realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  22-06-2016

  Ny mulighed for at blive kompetencevurderet før optagelse på en erhvervsuddannelse

  Fra 1.juli kan voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse få en kompetencevurdering, før de er optaget på en uddannelse.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  20-06-2016

  Ny gymnasiereform skærper adgangskrav

  Regeringen har indgået et bredt forlig om en ny gymnasiereform.

 • demokrati uddannelsespolitik |Danmark
  20-06-2016

  Folkemøde på Bornholm er i gang

  For sjette gang gennemføres et folkemøde på Bornholm.

 • grunnleikni |Danmark
  27-05-2016

  Undirbúningsnám fyrir fullorðna – fleiri vel læsir

  Um það bil sjötti hver Dani á erfitt með lestur og undirbúningsnám fyrir fullorðan skammstafað heiti á dönsku FVU, er ætlað þeim markhópi.

 • alþýðufræðsla |Danmark
  27-05-2016

  Hnattrænir sagnamenn – hnattræn vefsíða fyrir lýðskólanema

  Global storytellers.dk eða hnattrænir sagnamenn á íslensku, er vefsíða þar sem nemendur í dönskum lýðskólum geta deilt upplifun, þekkingu og reynslu af því að lifa og hrærast í hnattrænum heimi.

 • perustaidot |Danmark
  27-05-2016

  Valmistava aikuiskoulutus tuottaa lisää hyviä lukijoita

  Noin joka kuudennella tanskalaisella on lukemisvaikeuksia, ja valmistava aikuiskoulutus (FVU) on suunnattu tälle kohderyhmälle.

 • kansainvälistyminen monikulttuurinen |Danmark
  27-05-2016

  Global storytellers – kansanopisto-opiskelijoiden globaali verkkojulkaisu

  Global storytellers.dk on verkkolehti, jossa tanskalaiset kansanopisto-opiskelijat jakavat kokemuksiaan ja tietämystään globaalissa maailmassa elämisestä ja liikkumisesta.

 • elinkeinoelämä |Danmark
  25-05-2016

  Täydennyskoulutus pysynyt samalla tasolla vuodesta 2007 kriiseistä huolimatta

  Täydennyskoulutuksen suosion tasaisuus saattaa viitata siihen, että yksityisten koulutuksen tarjoajien ja yritysten sisäisten täydennyskoulutusten käyttö on lisääntynyt

 • korkeakoulutus |Danmark
  25-05-2016

  Yliopistotutkinnon suorittaneiden työttömyys laskussa, vaikka yliopistoissa koulutetaan entistä enemmän väkeä

  Talouspoliittinen tutkimuslaitos ja ajatushautomo Arbejderbevægelsens erhvervsråd (AE) on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan yliopistotutkinnon suorittaneiden määrä työmarkkinoilla on noussut 100 000:lla vuodesta 1996 tähän vuoteen mennessä

 • basiskompetence erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  20-05-2016

  Et samarbejdsprojekt mellem VUC og en erhvervsskole fik VUC’s uddannelsespris 2016

  VUC Vestsjælland Syd og Erhvervsskolen Selandia sammen fik årets VUC Uddannelsespris for deres samarbejde om et EUD-forberedende forløb.

 • basiskompetence |Danmark
  19-05-2016

  Forberedende voksenuddannelse – flere stærke læsere

  Ca. hver sjette dansker har vanskeligheder med at læse, og forberedende voksenundervisning, FVU, er rettet mod denne målgruppe.

 • folkeoplysning |Danmark
  18-05-2016

  Global storytellers – et globalt online magasin for højskoleelever

  Global storytellers.dk er et online magasin, hvor danske højskoleelever kan dele oplevelser, viden og erfaringer om det at leve og bevæge sig i en global verden.

 • erhvervsliv |Danmark
  21-04-2016

  Niveau for efteruddannelse har trods kriser været stabilt siden 2007

  Stabilteten kan pege på, at der måske bruges flere private udbydere, interne efteruddannelseskurser samt 'labor hoarding', at arbejdsgivere i krisetider sender medarbejdere på efteruddannelse, i stedet for at fyringer.

 • højere uddannelse |Danmark
  21-04-2016

  Faldende akademikerledighed i Danmark

  En ny analyse fra Arbejderbevægelsens erhvervsråd viser, at antallet af akademikere på arbejdsmarkedet er steget med 100.000 fra 1996 til i år samtidig med at akademikerledigheden er faldet fra 8,7 pct. i 1996 til 4,2 pct. i 2016.

 • højere uddannelse kvalitetssikring |Danmark
  21-03-2016

  Inntökuviðtal og auknar aðgangskröfur draga úr brottfalli

  Árið 2012 voru aðgangskröfur í kennaranám í Danmörku hertar með það að leiðarljósi að efla gæði menntunarinnar.

 • menntastefna |Danmark
  21-03-2016

  Nýr ráðherra mennta og vísinda

  Eftir breytingar á dönsku ríkisstjórninni þann 29. febrúar 2016 er Ulla Tørnæs nýr ráðherra mennta og vísinda.

 • korkeakoulutus laadunvarmistus |Danmark
  21-03-2016

  Hakijoiden haastattelu ja korkeammat pääsyvaatimukset vähentävät keskeyttämisiä opettajankoulutuksessa

  Tanskalaisen opettajankoulutuksen pääsyvaatimuksia kiristettiin vuonna 2012, koska koulutuksen tasoa haluttiin nostaa.

 • koulutuspolitiikka |Danmark
  21-03-2016

  Uusi opetus- ja tutkimusministeri

  Ministerikierrätyksen seurauksena Ulla Tørnæs nimitettiin uudeksi opetus- ja tutkimusministeriksi 29.2.2016.

 • højere uddannelse kvalitetssikring |Danmark
  18-03-2016

  Optagelsessamtaler og højere adgangskrav på læreruddannelsen giver mindre frafald

  I 2012 blev adgangskravene til den danske læreruddannelse skærpet med det formål at øge det faglige niveau på uddannelsen.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  18-03-2016

  Ny uddannelses og forskningsminister

  Efter en ministerrokade er Ulla Tørnæs er den 29. februar 2016 udnævnt til ny uddannelses- og forskningsminister.

 • livslang læring |Danmark
  23-02-2016

  Aukin áhersla á hagnýta og seljanlega þekkingu við þróun fullorðinsfræðslu (VUC) í Danmörku

  Á árlegri ráðstefnu fullorðinsfræðsluaðila í Danmörku sem bar yfirskriftina VUC miðlar þekkingu, voru meginviðfangsefni VUC rædd með tilliti til þróunar og framsækni og í ljósi þeirra áskorana sem blasa við vegna efnahags-, menningar- og samfélagslega aðstæðna.

 • voksenuddannelse |Danmark
  19-02-2016

  Øget fokus på brugbar og omsættelig viden i udvikling af VUC

  På VUC’s årlige konference ”VUC deler viden” blev VUC’s kerneopgaver diskuteret i et udviklingsorienteret, fremadrettet perspektiv set i lyset af tidens udfordringer økononomisk, kulturelt og samfundsmæssigt.

 • alþýðufræðsla |Danmark
  19-01-2016

  Alþýðuháskóli – Ein stofnun fjölbreyttur raunveruleiki

  Er titill nýútkominnar skýrslu frá þekkingarsetri alþýðufræðslunnar, VIFO þar sem saga alþýðuháskólans, efnahagi, skipulagi og starfsemi er lýst.

 • grunnleikni |Danmark
  19-01-2016

  Umfangsmiklar aðgerðir geta eflt grunnmenntun fullorðinna

  Að fengnum niðurstöðum úttektar sem danska námsmatsstofnunin EVA gerði á grunnmenntun fyrir fullorðna á árunum 2013 og 2014.

 • vapaa sivistystyö |Danmark
  19-01-2016

  Folkeuniversitetet - yksi organisaatio, monta todellisuutta

  Tanskan vapaan sivistystyön tieto- ja tutkimuskeskus VIFO:n tuore raportti käsittelee vapaan sivistystyön oppilaitos Folkeuniversitetetin historiaa, taloutta, organisaatiota ja toimintaa.

 • perustaidot aikuisten oppiminen |Danmark
  19-01-2016

  Laajat panostukset voivat kehittää yleissivistävää aikuiskoulutusta

  Tanskalainen koulutuksen arviointilaitos Danmarks Evalueringsinstitut arvioi vuosina 2013 ja 2014 yleissivistävää aikuiskoulutusta.

 • folkeoplysning |Danmark
  15-01-2016

  Folkeuniversitetet – Én organisation, mange virkeligheder

  Det er titlen på en ny rapport fra VIFO, videncenter for folkeoplysning, hvor folkeuniversitetets historie, økonomi, organisering og aktiviteter belyses.

 • basiskompetence voksenuddannelse |Danmark
  15-01-2016

  Bred indsats kan styrke almen voksenuddannelse

  Evalueringen af udviklingsprojekterne peger bl.a. på, at det kræver en bredspektret indsats og et ledelsesmæssigt engagement, hvis endnu flere skal gennemføre fag på almen voksenuddannelse (avu) og fortsætte på en anden uddannelse.

 • ammatillinen koulutus |Danmark
  18-12-2015

  Ammattioppilaitosten opettajien ammattipedagogista osaamista kehitetään

  Jotta uuden ammattikoulutusuudistuksen tavoitteet saavutettaisiin, myös opettajien pedagogista osaamista on kohennettava. Tästä syystä kaikkien ammattioppilaitosten opettajien tulee vuoteen 2020 mennessä suorittaa vähintään 10 ECTS-opintopisteen laajuiset ammattipedagogiset opinnot.

 • integrering maahanmuuttajat |Danmark
  18-12-2015

  Pakolaismiesten ja -naisten työllisyydessä suuria eroja

  Viisi prosenttia naispuolisista pakolaisista on työllistynyt neljän vuoden kuluttua siitä, kun heille myönnettiin oleskelulupa Tanskassa. Pakolaisnaisten työllistymisprosentti on paljon pienempi kuin pakolaismiesten, joista vajaa 20 % työllistyy neljän vuoden sisällä.

 • utbildningspolitik |Danmark
  18-12-2015

  Uusi budjetti sisältää koulutusleikkauksia

  Lisää rahaa luvassa mm. terveydenhuoltoon ja poliisille.
  Tanskan hallitus on sopinut vuoden 2016 budjetista Tanskan kansanpuolueen, liberaalin allianssin ja konservatiivisen kansanpuolueen kanssa. Uuden budjetin myötä autojen rekisteröintimaksu halpenee, kiinteistövero jäädytetään nimellisesti vuodeksi 2016, terveydenhuoltoa ja vanhustenhoitoa kehitetään, kiinteistönomistajille suunnataan veronkevennyksiä ja poliisi saa lisää varoja.

 • kompetenceudvikling erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  17-12-2015

  Kennarar við starfsmenntaskóla fá tækifæri til þess að efla færni sína í kennslufræði

  Til þess að unnt verði að hrinda úrbótum á iðnmenntun í framkvæmd þarf að efla kennslufræði færni kennaranna. Þess vegna verða allir starfsmenntakennarar fyrir 2020 að hafa lokið að minnsta kosti 10 ECTS einingum af diplómanámi á sviði kennslufræði starfsmennta. Námið fer fram við fagháskóla og í mörgum þeirra miðar skipulagningu námsins vel.

 • aðlögun innflytjendur |Danmark
  17-12-2015

  Mikill munur á þátttöku innflytjenda, karla og kvenna á vinnumarkaði

  Að fjórum árum liðnum eftir að hafa fengið dvalarleyfi í Danmörku hafa aðeins 5 prósent kvenna fengið vinnu. Það er umtalsvert lægra en hlutfall karlkyns innflytjenda.

 • menntastefna |Danmark
  17-12-2015

  Ný fjárlög – sparnaður á sviði menntunar og aukning til m.a. heilbrigði og lögreglu

  Í tengslum við samningu fjárlaga ársins 2016 á milli ríkisstjórnarinnar, Danska þjóðarflokksins, Samtaka frjálshyggju og Íhaldsflokksins verða aðflutningsgjöld á bílum lækkuð, nafnverð lóðagjalda verða fryst 2016, og það á að efla heilbrigðisþjónustuna, leggja tryggari grunn að öldrunarþjónustu, lækka skatta íbúðaeigenda og hækka framlög til lögreglunnar.

 • efter- og videreudddannelse kompetenceudvikling erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  17-12-2015

  Løft af de erhvervspædagogiske kompetencer for lærerne på erhvervsskolerne

  For at nå målene i den nye erhvervsuddannelsesreform, skal også lærernes pædagogiske kompetencer løftes.

 • integration indvandrere |Danmark
  16-12-2015

  Stor forskel blandt flygtninge på mænds og kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet

  Fire år efter kvindelige flygtninge har fået opholdstilladelse i Danmark, er 5 pct. i beskæftigelse. Det er en meget lavere beskæftigelse end blandt mandlige flygtninge: Her er knap 20 pct. i job efter fire år. Den kønsmæssige forskel adskiller sig fra kvinder og mænd med dansk baggrund, hvor beskæftigelsesgraden er sammenfaldende og høj for begge køn

 • uddannelsespolitik |Danmark
  16-12-2015

  Den nye finanslov – besparelser på uddannelse og styrkelse af bl.a. sundhed og politi

  I forbindelse med finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti bliver registreringsafgift på biler billigere, den nominelle grundskyld fastfryses i 2016, og der skal ske et løft på sundhedsområdet samt skabes bedre ældrepleje, der kommer skattelettelser til boligejere og politiet tildeles flere penge.

 • |
  07-12-2015

  Useasta palasta koostuvat AMU-koulutukset voivat parantaa osaamista

  Tutkimuslaitos KORAn tekemä analyysi viittaa siihen, että kahdesta tai useammasta eri kurssista koostuvat lyhyet AMU-työmarkkinakoulutukset voivat kehittää työntekijän ammatillista osaamista huomattavasti.

 • |
  07-12-2015

  ”Autotalliopisto”, Tanskan pienin kansanopisto, sai vuoden 2015 N.F.S. Grundtvig -palkinnon

  Autotalliopisto on johtaja Frode Muldkjærin luoma yksinkertainen idea, joka voi toimia innoituksena muille.

 • |Danmark
  02-12-2015

  Sammensatte forløb på AMU uddannelser kan løfte kompetencer

  En analyse fra KORA peger på at sammensatte AMU forløb, hvori der indgår to eller flere uddannelser kan give et bredt løft i faglige kompetencer inden for et arbejdsområde, fx for ansatte i Social og sundhedsområdet.

 • |Danmark
  02-12-2015

  ”Garagehøjskolen” Danmarks mindste højskole fik N.F.S. Grundtvigs Pris 2015

  ”Garagehøjskolen” er en enkel god ide, skabt af bestyrer Frode Muldkjær, der kan inspirere andre.

 • |Danmark
  03-11-2015

  Fækkun nemenda sem komast að í hönnunar- og arkitektanámi

  Ríkisstjórnin í Danmörku óskar eftir betri tengslum á milli vals á námi og vinnumarkaðar.

 • |Danmark
  03-11-2015

  Námsráðgjöf fyrir fullorðna

  Í nýrri skýrslu frá dönsku matsstofnuninni EVA er varpað ljósi á þverfaglega námsráðgjöf fyrir fullorðna.

 • |Danmark
  03-11-2015

  Störf í opinbera geiranum flutt frá höfuðborginni út á land

  Umfangsmesti flutningur opinberra starfa í Danmörku nokkru sinni.

 • |Danmark
  30-10-2015

  Taiteiden ja suunnittelun sekä arkkitehtikoulutuksen aloituspaikkoja vähennetään

  Hallitus haluaa parantaa opiskelupaikkavalintojen ja työmarkkinoiden välistä yhteensopivuutta.

 • vägledning |Danmark
  30-10-2015

  Aikuisten opinto-ohjauksesta uusi raportti

  Arviointilaitos EVA:n tuore raportti luo poikittaiskatsauksen aikuisten opinto-ohjauksen kenttään.

 • |Danmark
  30-10-2015

  Valtion työpaikkoja siirretään pääkaupunkiseudulta muualle maahan

  Kyseessä on laajin yksittäinen valtion työpaikkojen hajauttamispäätös Tanskan historiassa.

 • |Danmark
  30-10-2015

  Optaget på design- og arkitektuddannelserne reduceres

  Regeringen ønsker en bedre sammenhæng mellem studievalg og arbejdsmarked.

 • vägledning |Danmark
  30-10-2015

  Uddannelsesvejledning for voksne

  En ny rapport fra EVA giver et tværgående billede af uddannelsesvejledning for voksne.

 • |Danmark
  30-10-2015

  Statslige arbejdspladser flyttes fra hovedstadsområder og ud i landet

  Det er den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde i Danmark.

 • kompetensutveckling |Danmark
  23-09-2015

  Fjöldi ófaglærðra vinna sem ofur ófaglærðir

  Niðurstöður nýlegrar greiningar sem þankabankinn DEA sýna meðal annars að nálægt 60% ófaglærðra sinna verkefnum sem krefjast meiri færni enn felst í menntun þeirra.

 • |Danmark
  23-09-2015

  Styrkir til þróunarverkefna á sviði vinnumarkaðsmenntunar, AMU námskeiða

  Ráðuneyti, barna, menntunar og jafnréttis hefur ákveðið að verja 12,2 milljónum danskra króna úr þverfaglegum þróunarsjóði til sjö marvissra þróunarverkefna símenntunarmiðstöðva á sviði vinnumarkaðsmenntunar eða AMU námskeiða.  

 • |Danmark
  23-09-2015

  Þverfaglegt samstarf meðal alþýðufræðsluaðila

  Er titill nýrrar skýrslu sem VIFO, þekkingarmiðstöð um alþýðufræðslu vann fyrir danska menntamálaráðuneytið.

 • kompetensutveckling |Danmark
  22-09-2015

  Tutkintoa vailla olevat toimivat usein koulutustasoaan vaativammissa tehtävissä

  Ajatushautomo DEA:n tuoreen tutkimuksen mukaan peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevista työllisisistä 60 % toimii tehtävissä, jotka ovat vaativampia kuin heidän koulutustaustansa perusteella voisi olettaa.  

 • |Danmark
  22-09-2015

  AMU-työmarkkinakoulutuksen kehityshankkeille tukea

  Lapsi-, opetus- ja tasa-arvoministeriö suuntaa 12,2 Tanskan kruunua monialaisen kehitysrahaston varoja seitsemään kehityshankkeeseen, jotka on suunniteltu lyhyitä AMU-työmarkkinakoulutuksia tarjoaville oppilaitoksille.

 • forskning |Danmark
  22-09-2015

  Vapaan sivistystyön toimijoiden välinen monialainen yhteistyö

  Tanskan vapaan sivistystyön tietokeskus VIFO on kulttuuriministeriön toimeksiannosta laatinut uuden raportin vapaan sivistystyön toimijoiden välisestä monialaisesta yhteistyöstä.

 • kompetensutveckling |Danmark
  22-09-2015

  Mange ufaglærte arbejder som super ufaglærte

  En ny analyse fra tænketanken DEA viser bl.a. at op til 60% af de ufaglærte på arbejdsmarkedet  arbejder med opgaver på et højere niveau end deres uddannelse afslører.

 • |Danmark
  22-09-2015

  Støtte til udviklingsprojekter indenfor arbejdsmarkedsuddannelser, AMU

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling giver 12,2 millioner kroner fra den Tværgående Udviklingspulje til syv udviklingsprojekter der er målrettet udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), herunder VEU-centrene. 

 • |Danmark
  22-09-2015

  Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører

  Der er en tendens til oftere at indgå samarbejde om enkelt arrangementer end fortløbende samarbejder.

 • |Danmark
  01-09-2015

  Kansanopistojen ja ammattikoulujen välisellä yhteistyöllä myönteinen vaikutus nuoriin koulupudokkaisiin

  Hiljattain arvioitu ”yhdistelmähanke” on kokeilu- ja kehityshanke, jonka tavoitteena oli saada opintonsa keskeyttäneet 16–25-vuotiaat nuoret takaisin koulunpenkille.

 • |Danmark
  01-09-2015

  Uusi ammattikoulutusuudistus voimaan

  Ammattikoulutusuudistuksen myötä ammattiin opiskelevat saavat enemmän ja parempaa opetusta.

 • |Danmark
  01-09-2015

  Uudet ministerit vastuuseen koulutusasioista

  Tanskassa on pidetty vaalit, ja maassa on nyt uusi, liberaalin Venstre-puolueen johtama vähemmistöhallitus.

 • |Danmark
  31-08-2015

  Nye ministre på uddannelsesområdet

  Danmark har haft valg og har fået en ny venstre (V) mindretalsregering, og dermed nye ministre på uddannelses og forskningsområdet.

 • |Danmark
  31-08-2015

  Flere studerende er i 2015 optaget på uddannelser med gode jobmuligheder

  Det samlede søgningstal på de videregående uddannelser var i år 93.924 ansøgere.

 • |Danmark
  31-08-2015

  Ny erhvervsuddannelsesreform i kraft

  Reformen af erhvervsuddannelserne indebærer bl.a. mere og bedre undervisning, oprettelse af et særligt voksenspor nye, så uddannelsesforløb rettes mod henholdsvis unge og voksne samt bedre muligheder for at tage en gymnasial eksamen sammen med sin erhvervsuddannelse.

 • |Danmark
  31-08-2015

  Samarbejde mellem højskoler og erhvervsuddannelser har en positiv virkning på unges frafald

  ”Kombinationsprojektet ” er et nyligt evalueret forsøgs og udviklingsprojekt med det formål at få unge  frafaldne mellem 16 og 25 år til at vende tilbage til uddannelse.

 • |Danmark
  12-06-2015

  VUC-keskuksissa kehitystä ja kasvua

  VUC-aikuiskoulutuskeskukset ovat edelleen merkittävä toimija aikuiskasvatussektorilla.

 • |Danmark
  12-06-2015

  Folkemøde-tapahtuma järjestetään Bornholmissa 11.–14.6.2015

  Poliittisessa Folkemøde-kesätapahtumassa on tänä vuonna mukana 750 eri järjestäjäorganisaatiota.

 • |Danmark
  12-06-2015

  Þróun og aukin virkni í fullorðinsfræðslumiðstöðvum (VUC) í Danmörku

  Fullorðinsfræðslumiðstöðvarnar eru sem fyrr umsvifamiklar í fræðslu fullorðinna í Danmörku.

 • |Danmark
  12-06-2015

  Fundur fólksins á Borgundarhólmi dagana 11.-14. júní 2015

  Fundur fólksins á Borgundarhólmi dagana 11.-14. júní 2015

 • |Danmark
  11-06-2015

  Folkemøde på Bornholm 11.-14. juni 2015

  På årets danske folkemøde inviterer over 750 arrangører til over 2600 programevents, hvor Danmarks fremtid og udfordringer bliver diskuteret.

 • |Danmark
  11-06-2015

  Udvikling og stigende aktivitet på VUC

  VUC er stadig en markant aktør på det voksenpædagogiske område.

 • kompetensutveckling |Danmark
  21-05-2015

  Læring mellem uddannelse og arbejdsliv, Odense 5 maj 2015

  På konferencen blev der diskuteret, hvordan man kan skabe større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv

 • |Danmark
  20-05-2015

  Spil til at afklare realkompetencer i 3.sektor – sjov, let og samtidig seriøs måde at arbejde på.

  Dansk Folkeoplysnings Samråd har i samarbejde med Daghøjskoleforeningen og NVR - Program for Realkompetence - udviklet et analogt spil, der kan bruges til at afklare realkompetencer.

 • |Danmark
  20-05-2015

  Työnhakupeli kolmannen sektorin AHOT-toiminnan apuna – hauska, helppo mutta vakavasti otettava työtapa

  Tanskan vapaan sivistystyön kattojärjestö Dansk Folkeoplysnings Samråd on yhdessä kahden muun toimijan kanssa kehittänyt analogisen pelin, jota voidaan käyttää aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT)

 • forskning |Danmark
  20-05-2015

  Større krav øger lærernes behov for fælles didaktisk refleksion

  Lærerne oplever dilemmaer og paradokser, der kan manifestere sig som afmagtsfølelser og uforløste spændinger i et klasserum med unge- og voksne.

 • |Danmark
  20-05-2015

  Opettajiin kohdistuvat kasvavat vaatimukset lisäävät yhteisen didaktisen pohdinnan tarvetta

  Opettajat kokevat ristiriitoja ja paradokseja, jotka voivat ilmetä voimattomuuden tunteina ja purkautumattomina jännitteinä nuorten ja aikuisten opiskeluryhmissä.

 • kompetensutveckling |Danmark
  20-05-2015

  Arbejdsmarkedsuddannelserne er bedre end sit rygte

  En ny analyse fra tænketanken DEA viser, at den teknologiske udvikling og internationalisering fordrer, at arbejdsstyrken især de ufaglærte og faglærte skal kunne omstille sig.