Author: • Overalt i Norden satses mange penge på meget forskellige projekter, med henblik på at fremme inklusion, integration og læring. Alligevel er der stadig mange åbne spørgsmål, uløste udfordringer og både gode og dårlige resultater af projekter. Nordiskt dialogseminarium 2016.
  integration indvandrere demokrati lige muligheder |Danmark
  06-03-2017

  Hvad betyder sprog for inklusion?

  Det korte svar, er at sproget er afgørende for inklusion. Sprog som italesættelse og som et redskab, der kan åbne eller lukke døre til arbejdsmarkedet, til deltagelse, og til fællesskab.

 • bæredygtig udvikling folkeoplysning demokrati |Norden
  06-02-2017

  Uddannelse i bæredygtig udvikling

  Gode eksempler inspirerer med konkrete redskaber og nye synsvinkler i nordisk uddannelse i bæredygtig udvikling.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse højere uddannelse |Danmark
  03-11-2016

  Nyskabende beskæftigelsesindsats styrker innovationen

  Tværfaglighed, medansvar og mulighed for at bringe egne erfaringer og kompetencer i spil, er nogle af nøglerne til at få akademikere i arbejde og på samme tid øge innovationen.

 • folkeoplysning demokrati lige muligheder |Danmark
  01-08-2016

  Aftenskoler kan hjælpe psykisk sårbare

  Aftenskolerne kan spille en vigtig rolle for psykisk sårbare og være med til at styrke den mentale sundhed og trivsel.

 • Margrethe Vogt Thuesen er socialchef på Samsø.
  yderområder indvandrere integration |
  30-05-2016

  Flygtninge bidrager til positiv udvikling på Samsø

  De 244 flygtninge, der bor på Samsøs asylcenter, er mere end velkomne. Flygtningene bidrager positivt til øsamfundets arbejdspladser, økonomi og lokale institutioner – men det handler først og fremmest om mennesker, understreger socialchef Margrethe Vogt Thuesen.

 • yderområder |Danmark
  11-04-2016

  En insisterende ildsjæl giver Bornholm stemme

  I 2010 blev Winni Grosbøll socialdemokratisk borgmester i Bornholms Kommune. Hun er i årene siden blevet kendt som ”Bornholms stemme” takket være sit store fokus på at styrke opfattelsen af øen; en af hendes meget synlige bedrifter er etableringen af Folkemødet på Bornholm.

 • Randi Jensen
  folkeoplysning realkompetence realkompetencevurdering (RKV) |Norden
  11-01-2016

  Folkeoplysning – kompetencer og validering

  En arbejdsgruppe under NVL har siden 2013 undersøgt, hvilke kompetencer, nonformel voksenuddannelse særligt kan understøtte og hvordan disse kompetencer kan valideres.

 • Bertil berättar om ekologisk odling i ett socialt företag.
  hållbar utveckling |Norden
  28-09-2015

  Udvikling af ø-samfund via bæredygtig turisme?

  Et netværk under Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) har siden 2012 arbejdet med ø-samarbejde i Østersøen.

 • kompetensutveckling forskning |Norden
  14-04-2015

  Uddannelse, forskning og innovation dansk formandskabs fokusområder

  Der er udpeget fire fokusområder for arbejdet under det danske formandskab: vækst, velfærd, værdier og Det Blå Arktis.

 • forskning |Danmark
  30-01-2015

  Maahanmuuttajagetot voivat edistää kotoutumista

  Taloustieteen lehtorina Aarhusin yliopistossa toimiva Anna Piil Damm on tutkinut Tanskaan vuosina 1986 – 1998 länsimaiden ulkopuolelta tulleiden pakolaisten työllistymistä.

 • forskning |Danmark
  30-01-2015

  Yritysryppäisiin ja verkostoihin osallistuminen luo yhteistyötä, joka synnyttää arvonmuodostusta ja innovatiivisia ratkaisuja

  Tanskan opetusministeriön alainen tutkimus- ja innovaatiovirasto on laatinut analyysin, jonka mukaan yritysryppäät ja verkostot edistävät huomattavasti yritysten innovaatiotoimintaa ja osaamisen kehittämistä.

 • |Danmark
  29-01-2015

  Hagkvæmt að búa í hverfum innflytjenda

  ​Lektor í hagfræði við Árósarháskóla, Anna Piil Damm, hefur rannsakað hve hve margir flóttamenn, sem komu til Danmerkur frá löndum sem ekki teljast til Vesturlanda á árunum 1986 til 1998, hafa fengið vinnu í Danmörku.

 • kompetensutveckling |Danmark
  29-01-2015

  Þátttaka í klösum og netum felur í sér samstarf sem leiðir til virðisauka og nýskapandi lausna

  Stjórn rannsókna og nýsköpunar hefur framkvæmt greiningu sem leiðir í ljós að klasar og net eiga ríkan þátt í nýsköpun og færniþróun innan fyrirtækja.

 • |Danmark
  29-01-2015

  Indvandrerghettoer kan gavne integrationen

  Lektor i økonomi ved Aarhus Universitet, Anna Piil Damm, har undersøgt hvor mange flygtninge fra ikke-vestlige lande, der kom til Danmark mellem 1986 og 1998, der har fundet arbejde i landet.

 • kompetensutveckling |Danmark
  29-01-2015

  Deltagelse i klynger og netværk ger værdiskabelse og innovative løsninger

  Styrelsen for Forskning og Innovation har udarbejdet en analyse der viser, at klynger og netværk bidrager markant til virksomheders innovation og kompetenceudvikling.

 • |Danmark
  22-12-2014

  National vision for folkeoplysningen

  I slutningen af november 2014 offentliggjorde kulturminister Marianne Jelved en vision for folkeoplysningen.

 • Rie Thomsen föreläser
  fängelseutbildning |Danmark
  18-12-2014

  Vejledning og undervisning i fængsler skal give mening både i og uden for fængslet

  Fængselskonteksten kan ifølge Charlotte Mathiassen virke både begrænsende og befordrende for vejledning og uddannelse.

 • |Danmark
  01-12-2014

  Debatkaravanen vil oplyse danskerne om udviklingsbistand

  65 % af danskerne synes, det er en god idé at hjælpe mennesker i verdens fattigste lande.

 • |Danmark
  01-12-2014

  Regeringen har indgået aftale om rød finanslov med SF og Enhedslisten

  Regeringen indgik den 13. november 2014 aftale med SF og Enhedslisten om næste års finanslov.

 • |Danmark
  01-12-2014

  Enighed om brugen af millioner til praktikpladser

  Regeringen har indgået aftale med DA og LO om udmøntningen af de 95 millioner kr. der med Vækstpakken 2014 blev afsat til initiativer, der skulle skabe flere praktikpladser.

 • |Danmark
  01-12-2014

  Kommunal støtte til folkeoplysningen falder fortsat

  Et nyt notat fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) viser, at kommunernes tilskud til folkeoplysningen er faldet med 47,7 % siden 2002.

 • |Danmark
  01-12-2014

  Sopu miljoonien kruunujen käyttämisestä työssäoppimiseen

  Tanskan hallitus on sopinut työnantajien keskusliitto DA:n ja ammattiliittojen keskusjärjestö LO:n kanssa siitä, miten vuoden 2014 kasvupaketissa työssäoppimispaikkojen lisäämiseen varatut 95 miljoonaa kruunua käytetään.

 • |Danmark
  01-12-2014

  Kuntien tuki vapaalle sivistystyölle kutistuu edelleen

  Tanskan kansansivistysalan kattojärjestö Dansk folkeoplysnings samråd (DFS) kertoo tuoreessa muistiossaan, että kuntien kansansivistystyöhön myöntämä tuki on vähentynyt 47,7 % vuodesta 2002.

 • |Danmark
  01-12-2014

  Hallitus sopi punaisesta budjetista sosialistisen kansanpuolueen ja yhtenäisyyslistan kanssa

  13. marraskuuta 2014 Tanskan hallitus sopi sosialistisen kansanpuolueen sekä punavihreän yhtenäisyyslista-puolueen kanssa ensi vuoden valtionbudjetista, jonka valtiovarainministeri Bjarne Corydon nimesi ”yhteisön budjetiksi”.

 • |Danmark
  01-12-2014

  Keskustelukaravaani valistaa tanskalaisia kehitysavusta

  65 % tanskalaisista on sitä mieltä, että maailman köyhimmissä maissa asuvia ihmisiä tulee auttaa.

 • Stemning på pladsen.
  demokrati |Danmark
  14-11-2014

  Ø-samfundenes muligheder og udfordringer til debat på Folkemødet

  På årets folkemøde i Allinge, var de udfordringer og de muligheder, ø-samfundene står over for et, af de emner der var på dagsordenen.

 • |Danmark
  15-09-2014

  Kaksikielisille suunnitellut ammattikoulutukset hyödyllisiä mutta alihyödynnettyjä

  Lyhyitä AMU-ammattikoulutuksia on jo vuosien ajan ollut mahdollista suorittaa myös erityisesti kaksikielisille opiskelijoille suunnitelluilla kursseilla.

 • |Danmark
  15-09-2014

  Sérstök aðlögun á framvindu AMU námskeiða fyrir tvítengda er árangursrík en ekki notuð

  Um árabil hefur verið mögulegt fyrir tvítyngda þátttakendur að fylgja sérstaklega aðlagaðri framvindu í námskeiðum.

 • |Danmark
  01-09-2014

  Jobrotation hjælper ledige hurtigere i job

  Ledige der ansættes i jobrotation kommer i beskæftigelse to-tre uger hurtigere takket være ansættelsen.

 • |Danmark
  01-09-2014

  Særlige AMU-forløb for tosprogede giver stort udbytte, men anvendes ikke

  Der har i en årrække været mulighed for at tosprogede kursister kan følge særligt tilrettelagte kursusforløb. Til trods for gode erfaringer, blev tilbuddet i 2013 kun anvendt af 4 % af kursisterne.

 • |Danmark
  26-06-2014

  Endurmenntun ber ávinning fyrir faglærða og samfélagið

  Í greiningu sem Rannsóknastofnum sambands héraðs- og sveitarfélaga í Danmörku (KORA) gerði fyrir Mennta- og vísindaráðuneytið benda niðurstöður til þess að endurmenntun skili árvinningi bæði til einstaklinganna og samfélagsins.

 • |Danmark
  26-06-2014

  Dönsk fyrirtæki skara framúr fyrirtækjum á Norðurlöndunum við að nýta fjárfestingar til rannsókna og þróunar

  Niðurstöður nýrrar greiningar sýna að dönsk fyrirtæki fá meira út úr þeim fjárfestingum sem varið er til rannsókna þróunar en fyrirtæki annarsstaðar á Norðurlöndunum.

 • |Danmark
  26-06-2014

  „Þjóðfundurinn“ á Borgundarhólmi eflir lýðræði

  Þjóðfundurinn 2014 sem var haldinn dagana 12.-15. júní var árangursríkur. Fram til þessa hefur oft verið rætt um þjóðfundinn sem lokaða veislu stjórnmálamann og talsmanna þrýstihópa en samkvæmt nýrri greiningu telja íbúarnir nú að Þjóðfundurinn sé skemmtilegur, alþýðlegur og lýðræðislegur. Meira en helmingur íbúa telur að Þjóðfundurinn styrki samræðu stjórnmálamanna og íbúa og að það sé liður í að efla lýðræði.

 • |Danmark
  25-06-2014

  Täydennyskoulutus kannattavaa niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta

  Tanskalainen kuntien ja alueiden tutkimuslaitos KORA on tehnyt Tanskan opetus- ja tutkimusministeriön toimeksiannosta tutkimuksen, joka osoittaa, että täydennyskoulutus on kannattava investointi sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

 • |Danmark
  25-06-2014

  Tanskalaisyritykset Pohjoismaiden parhaita hyödyntämään tutkimus- ja kehityspanostuksia

  Tuoreen tutkimuksen mukaan tanskalaiset yritykset saavat paremman tuoton tutkimukseen ja kehitykseen suunnatuista panostuksista kuin muissa Pohjoismaissa toimivat yritykset.

 • |Danmark
  25-06-2014

  Bornholmin Folkemødet-politiikkatapahtuma vahvistaa demokratiaa

  12. - 15. kesäkuuta järjestetty vuoden 2014 Folkemødet oli suuri menestys. Aiemmin tapahtumalla on ollut vain poliitikoille ja lobbaajille suunnatun juhlan maine, mutta nykyisin ihmiset pitävät tutkimusten mukaan Folkmødetiä juhlavana, kansanomaisena ja demokraattisena tapahtumana. Yli puolet väestöstä on sitä mieltä, että tapahtuma edistää poliitikkojen ja väestön välistä vuoropuhelua ja vahvistaa siten demokratiaa.

 • |Danmark
  18-06-2014

  Efteruddannelse en gevinst for faglærte og for samfundet

  En analyse foretaget af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) fore Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at faglærtes efteruddannelse betaler sig både for den enkelte og for samfundet.

 • |Danmark
  18-06-2014

  Danske virksomheder bedst i Norden til at få udbytte af investeringer i forskning og udvikling

  En ny analyse viser, at danske virksomheder får mere ud af deres investeringer i forskning og udvikling end virksomheder i de øvrige nordiske lande.

 • |Danmark
  18-06-2014

  Folkemødet på Bornholm styrker demokratiet

  Folkemødet 2014 blev afholdt den 12.-15. juni med stor succes. Hvor Folkemødet tidligere har haft ry for at være en lukket fest for politikere og lobbyister, viser en ny analyse, at befolkningen i dag betragter Folkemødet som festligt, folkeligt og demokratisk. Mere end halvdelen af befolkningen mener således, at Folkemødet er med til at styrke dialogen mellem politikere og befolkningen og at det bidrager til at styrke demokratiet.

 • Sankt Hans i en middelalderby på Bornholm.
  innovation motivation |Norden
  03-06-2014

  Kan nordisk ø-samarbejde fremme lokal udvikling?

  NVL deltager i år på Folkemødet på Bornholm i samarbejde med Norden i Fokus og inviterer til debat om øernes muligheder for udnytte deres særlige vilkår som grundlag for eksperimenterende kompetenceudvikling, der på én gang kan dække lokale behov og tiltrække folk udefra.

 • |Danmark
  28-05-2014

  Þekkingarsetur alþýðufræðslunnar fær föst framlög

  Þekkingarsetur alþýðufræðslunnar (Vifo) var komið á laggirnar árið 2013 með þriggja ára verkefnasamningi.

 • |Danmark
  28-05-2014

  Dvöl á lýðskóla gagnast þeim best sem eru ekki námsvanir

  Samband lýðskóla í Danmörku (FFD) hefur með styrk frá menningarmálaráðuneytinu greint áhrif dvalar í lýðskóla á brottfall nemenda úr námi við framhaldsskóla sem og framvindu náms.

 • |Danmark
  28-05-2014

  Áhersla á framleiðslu og störf við úthlutun eins milljarðs danskra króna til fullorðinsfræðslu

  Á síðasta ári var einn milljarður danskra króna lagður til hliðar til þess að efla fullorðins- og endurmenntun í Danmörku. Danska ríkisstjórnin, danska alþýðusambandið (LO) og samtök atvinnurekenda (DA) í Danmörku hafa nú komist að samkomulagi um hvernig verja beri fénu.

 • |Danmark
  28-05-2014

  Ástríða, praxís og tilraunir í menntun – svar við frumlegri færniþróun?

  Fjórða árið í röð verður „þjóðfundurinn“ í Allinge á Borgundarhólmi haldinn dagana 12. til 15. júní 2014. NVL verður með í bás Norrænu ráðherranefndarinnar sem í ár ber yfirskriftina: Norden i Fokus, og mun þar standa fyrir umræðum um eyjasamstarfið um fullorðinsfræðslu. Þátttakendur í umræðunum eru allir með í tengslanetinu um eyjasamstarf, en það er á milli Borgundarhólms, Gotlands og Álands. Fundurinn verður haldinn laugardaginn 14. júní kl. 10- 11 á Sirkustorginu, tjaldi Norðurlandanna, C17.

 • |Danmark
  26-05-2014

  Kansansovistyksen tietokeskukselle myönnettiin jatkuva rahoitus

  Kansansivistyksen tietokeskus Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) perustettiin vuonna 2013 kolmivuotisella hankerahoituksella.

 • |Danmark
  26-05-2014

  Kansanopistossa opiskelu tukee nuorten ammatti- ja korkeakouluopintoja

  Tanskan kansanopistoyhdistys Folkehøjskolernes Forening (FFD) on kulttuuriministeriön tuella tutkinut kansanopistossa opiskelun vaikutuksia nuorten ammattiopintojen keskeyttämiseen ja korkea-asteen opintojen loppuun suorittamiseen.

 • |Danmark
  26-05-2014

  Tuottavuus ja työpaikat painopisteinä miljardin kruunun aikuiskoulutuspotin jaossa

  Viime vuonna aikuis- ja täydennyskoulutukseen päätettiin Tanskassa suunnata miljoonan kruunun verran lisärahoitusta. Hallitus ja työmarkkinajärjestöjen keskusliitot ovat nyt päässeet sopimukseen rahoituksen käytöstä.

 • |Danmark
  26-05-2014

  Intohimo, käytänteet ja kokeilut koulutuksessa – vastaus innovatiiviseen osaamisen kehittämiseen?

  Bornholmin saarella sijaitsevassa Allingessa järjestetään 12. - 15. kesäkuuta 2014 politiikkaan keskittyvä Folkemødet-tapahtuma nyt jo neljättä kertaa. NVL järjestää Norden i Fokus -osastolla paneelikeskustelun, jonka teemana on saarten välinen yhteistyö aikuisten oppimisessa. Keskustelun osallistujat ovat kaikki mukana NVL:n saariyhteistyössä, johon kuuluvat Bornholmin, Gotlannin ja Ahvenanmaan saaret. Keskustelu järjestetään 14. kesäkuuta klo 10 – 11 Cirkuspladsenilla, Norden-teltassa, jonka numero on C17.

 • |Danmark
  19-05-2014

  Videncenter for Folkeoplysning får fast bevilling

  Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) blev i 2013 oprettet med en tre-årig projektbevilling.

 • |Danmark
  19-05-2014

  Højskoleophold hjælper ikke-uddannelsesvante unge til uddannelse

  Folkehøjskolernes Forening (FFD) har med støtte fra Kulturministeriet analyseret effekterne af højskoleophold i forhold til frafald på ungdomsuddannelser og gennemførsel af videregående uddannelse.

 • |Danmark
  19-05-2014

  Fokus på produktion og arbejdspladser i udmøntning af 1 milliard til voksen- og efteruddannelse

  Der blev sidste år afsat en milliard ekstra til at løfte voksen- og efteruddannelse i Danmark. Regeringen, LO og DA er nu blevet enige om, hvordan midlerne skal anvendes.

 • |Danmark
  19-05-2014

  Passion, praksis og eksperimenter i uddannelse – et svar på innovativ kompetenceudvikling?

  For fjerde år løber Folkemødet af stablen i Allinge på Bornholm den 12-15. juni 2014. NVL deltager i Norden i Fokus’ stand på Folkemødet med debat om ’ø-samarbejde om voksenlæring’. Deltagerne i debatten er alle med i NVL’s ø-samarbejde mellem Bornholm, Gotland og Åland. Arrangementet finder sted lørdag den 14. juni kl. 10- 11 på Cirkuspladsen, NORDENs telt C17.

 • integration invandrare |Norden
  14-05-2014

  Immigrants provide a necessary contribution to modern, rich societies

  According to professor Alejandro Portes and associate professor Shahamak Rezaei, most modern and wealthy societies need immigration for both economic and social reasons. Due to low fertility rate the societies do not reproduce themselves, which challenges the welfare state’s taxation fundament;

 • |Danmark
  30-04-2014

  Námskeið fyrir atvinnuleitendur og greiningartími geta leitt til áframhaldandi atvinnuleysis

  KORA hefur fyrir tekið saman yfirlit yfir útgáfu, erlendra og danskra aðila á greiningum á áhrifum ráðgjafar og stuttra námskeiða fyrir atvinnuleitendur

 • |Danmark
  30-04-2014

  Sjónum beint að þróun færni kennara til þess að vinna með mismunandi einstaklinga

  Danska ríkisstjórnin hefur ákveðið að verja 64 milljónum DKR til endurmenntunar kennara ungs fólks og fullorðinna veturinn 2014-2015. Fagfélagsnefndin sem kemur að færniþróun þeirra sem starfa á þessu sviði hefur afmarkað fimm vegvísa sem eiga að mynda ramma fyrir skiptingu styrkjanna.

 • |Danmark
  29-04-2014

  Opettajille täydennyskoulutusta heterogeenisten opiskelijaryhmien opettamiseen

  Hallitus on myöntänyt 64 miljoonaa Tanskan kruunua nuoriso- ja aikuiskoulutussektorin opettajien täydennyskoulutukseen vuosiksi 2014 – 2015. Nuoriso- ja aikuiskoulutusalan osaamisen kehittämistyöryhmä on määritellyt viisi suuntaviivaa varojen jakamista ohjaamaan.

 • |Danmark
  29-04-2014

  Työnhakukurssit ja työmarkkinakoulutus voivat pidentää työttömyyttä

  Tutkimuslaitos KORA on laatinut Tanskan työmarkkina- ja rekrytointiviraston toimeksiannosta kirjallisuuskatsauksen, jossa tarkastellaan tanskalaista ja ulkomaista ohjauspalveluiden ja lyhytkurssien vaikutuksista tehtyä tutkimusta.

 • |Danmark
  25-04-2014

  Jobsøgningskurser og afklaringsforløb kan fastholde ledige i ledighed

  KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har udarbejdet en litteraturoversigt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Fastholdelse, der giver et overblik over, danske og udenlandske analyser af effekten af at give ledige vejledning og korte kurser.

 • |Danmark
  25-04-2014

  Fokus på udvikling af lærernes kompetencer til at arbejde med differentieret kursistgruppe

  Regeringen har afsat 64 millioner kroner til efteruddannelse af lærerne på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet i 2014-2015. Partsudvalget for kompetenceudvikling på området har identificeret fem pejlemærker, som skal danne ramme for fordelingen af midlerne.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Aikuisopiskelijoiden osuus ammattiin opiskelevista on kasvanut

  Ajatushautomo DEA on tutkinut, millaisia opiskelijoita ammattioppilaitoksissa on. Tilastojen mukaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden keski-ikä on noussut huomattavasti: vuonna 1991 se oli 19 vuotta, vuonna 2011 jo 24 vuotta. Keski-ikää nostaa muun muassa se, että yli 25-vuotiaiden aikuisten osuus opiskelijoista on kasvanut huomattavasti. Vuonna 2011 tuohon ryhmään kuului 30 % ammattikoulutuksen aloittavista opiskelijoista.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Aarhus-hanke on nuorten uuden yhdistelmäkoulutuksen esikuva

  Helmikuiseen ammattikoulutusuudistukseen sisältyvä yhdistelmäkoulutus on saanut paljon vaikutteita Aarhus Flex -pilottihankkeesta. Hankkeessa on saatu hyviä kokemuksia järjestelmien ja laitosten rajat ylittävillä työtavoilla ja räätälöimällä jokaiselle nuorelle täysin yksilöllinen koulutusohjelma.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Koulutusuudistus tuo ammattikouluihin pääsyvaatimukset ja uusia koulutusmuotoja

  24. helmikuuta 2014 Tanskan hallitus sopivat yhdessä parlamentin laajan enemmistön kanssa ammattikoulutusuudistuksesta. Kansankäräjien puolueista vain Yhtenäisyyslista jättäytyi sopimuksen ulkopuolelle. Uudistus on osa hallituksen pyrkimystä lisätä ammattikoulutukseen hakeutuvien nuorten osuutta 25 %:lla vuoteen 2020 mennessä.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Fjölga á fullorðum í starfsnámi

  Þankabankinn DEA hefur greint hvaða nemar sækja starfsnám. Tölurnar sýna að meðalaldur þeirra sem hefja starfsnám hefur hækkað umtalsvert eða úr 19 árum í 24 ár, á milli áranna 1991 til 2011. Hækkunin skýrist meðal annars á því að í hópi fullorðinna eldri en 25 ára hefur fjölgað mikið. Árið 2011 tilheyrðu um 30 % nemenda sem hófu nám í starfsmenntaskólum þeim hópi.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Verkefni í Árósum er fyrirmynd að nýju samhæfðu námi á framhaldsskólastigi

  Nýtt samhæft nám á framhaldsskólastigi sem komið verður á laggirnar í kjölfar umbótanna í febrúar 2014 er að miklu leiti sniðið eftir fyrirmynd frá tilraunaverkefninu Árósar Flex. Þar fékkst góð reynsla af því að vinna þvert á kerfi og stofnanir og skapa algerlega einstaklingsmiðað tilboð fyrir hvern hinna ungu þátttakenda.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Umbótum á starfsmenntanámi fylgja aðgangsskilyrði og nýjar námsbrautir

  Þann 24. febrúar 2014 samþykkti danska ríkisstjórnin með breiðum meirihluta á þinginu, allir flokkar nema Enhedslistinn, umbætur á starfsmenntun. Umbæturnar eru þáttur í markmiði ríkisstjórnarinnar um að árið 2020 hafi unglingum sem velja starfsmenntun fjölgað um fjórðung.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Umbótum á starfsmenntanámi fylgja aðgangsskilyrði og nýjar námsbrautir

  Þann 24. febrúar 2014 samþykkti danska ríkisstjórnin með breiðum meirihluta á þinginu, allir flokkar nema Enhedslistinn, umbætur á starfsmenntun. Umbæturnar eru þáttur í markmiði ríkisstjórnarinnar um að árið 2020 hafi unglingum sem velja starfsmenntun fjölgað um fjórðung.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Flere voksne på erhvervsuddannelserne

  Tænketanken DEA har analyseret hvilke elever, der går på erhvervsuddannelserne. Tallene viser en markant stigning i gennemsnitsalderen for nystartede elever på uddannelserne fra 19 år i 1991 til 24 år i 2011. Stigningen dækker blandt andet over en markant stigning i andelen af voksne over 25 år. Den gruppe udgjorde i 2011 30 % af de elever, der startede på erhvervsskolerne.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Aarhus-projekt forbillede for ny kombineret ungdomsuddannelse

  Den nye kombinerede uddannelse der er etableret med erhvervsskolereformen fra februar 2014 er stærkt inspireret af pilotprojektet Aarhus Flex, der har høstet gode erfaringer med at arbejde på tværs af systemer og institutioner og skrue helt individuelle tilbud sammen til hver af de unge deltagere.

 • |Danmark
  25-03-2014

  Ny erhvervsskolereform indfører adgangskrav og nye uddannelser

  Den 24. februar 2014 vedtog regeringen sammen med et bredt flertal i folketinget, hvor kun Enhedslisten stod uden for, reform af erhvervsuddannelserne. Reformen er et led i regeringens mål om at 25 % flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse i 2020.

 • Genbrug af dæk
  hållbar utveckling forskning |Danmark
  03-03-2014

  Bæredygtig udvikling i ’fælledskab’

  På Samsø har de et bud på, hvorledes vi kan opnå bæredygtig udvikling og livskvalitet. Ved at forvalte klodens ressourcer i små, lokale fællesskaber kan man sikre, at de beslutninger, der træffes, passer til lokale forhold. Det er det, Søren Hermansen og Tor Nørretranders kalder Fælledskab. På Samsø startede det for 15 år siden med tanken om at etablere en selvforsynende og CO2-neutral ø. Sidste skud på stammen er fællesskabet Økologisk Samsø, der blev stiftet sidste år. Søren Hermansen fortæller her om tankerne bag fælledskab og Birgit Rothmann om planerne for Økologisk Samsø.

 • forskning |Norden
  27-02-2014

  Interkulturel pædagogik (2013)

  Netværket om interkulturel pædagogik blev etableret i 2013 på baggrund af arbejdet i to tidligere netværk: netværket fra 2010-2011 vedrørende integration og netværket fra 2012, der arbejdede med diversity...

 • |Danmark
  26-02-2014

  Í tillögum um umbætur á menntakerfinu er sjónum beint að vinnumarkaði

  Í lok árs 2012 skipaði danska ríkisstjórnin Framleiðninefndina, sem falið var að kanna þróun framleiðni í Danmörku og gera tillögur um hvernig hægt er að efla hana. Í desember 2013 var skýrsla nefndarinnar með tillögum um umbætur á menntakerfinu birt.

 • |Danmark
  26-02-2014

  Danir bestir í nýsköpun í ESB – en lélegastir í að nýta hana í vöxt og störf

  Rannsóknir Gallup í Evrópu sýna að Danir eru meðal þeirra þjóða sem bera af hvað varðar hæfni til að finna upp á nýjum vörun, vinnuferlum og aðferðum við markaðsfærslu. Samkvæmt upplýsingum úr vikuritinu A4 leiða nýsköpunaraðgerðirnar þó ekki til viðunandi vaxtar og nýrra starfa.

 • |Danmark
  25-02-2014

  Tuottavuuskomissio ehdottaa työelämäkeskeisiä koulutusuudistuksia

  Vuoden 2012 lopussa Tanskan hallitus nimitti tuottavuuskomission, jonka tehtäväksi annettiin tutkia tuottavuuden kehittymistä Tanskassa ja luoda suosituksia sen parantamiseksi. Joulukuussa 2013 komissio sai vamiiksi raportin, joka sisältää koulutusalan uudistamiseen tähtääviä suosituksia.

 • |Danmark
  25-02-2014

  Tanska EU:n paras innovaatioissa - mutta huono muuntamaan niitä kasvuksi ja työpaikoiksi

  Gallup Europen tekemä tutkimus osoittaa, että Tanska on EU-maista paras uusien tuotteiden, työprosessien ja markkinointikeinojen kehittäjä. Ugebrevet A4 -verkkojulkaisun mukaan innovointi ei kuitenkaan näy riittävässä määrin kasvuna ja uusina työpaikkoina.

 • |Danmark
  19-02-2014

  Fokus på arbejdsmarkedet i anbefalinger til reform af uddannelsessystemet

  I slutningen af 2012 nedsatte regeringen Produktivitetskommissionen, der fik til opgave at undersøge udviklingen i den danske produktivitet og komme med anbefalinger til, hvordan den kan øges. I december 2013 kom kommissionens rapport med anbefalinger til reform af uddannelsesområdet.

 • |Danmark
  19-02-2014

  Danmark bedst i EU til innovation – men dårlige til at omsætte det til vækst og job

  Undersøgelse fra Gallup Europe viser at Danmark ligger i front i EU når det gælder evnen til at finde på nye produkter, arbejdsprocesser og markedsføring. Ifølge Ugebrevet A4 bliver de innovative fordele dog ikke i tilstrækkelig grad omsat til vækst og job.