Author: Minik Hansen • |Grönland
  29-01-2014

  Ohjaus työelämässä

  Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL ja NVL:n ohjausverkosto järjestävät ohjausaiheisen konferenssin luonnonkauniissa Nuukissa 18. - 19. maaliskuuta 2014. Konferenssin teemana on "Ohjaus työelämässä", ja osallistujina on ohjauksen ammattilaisia koko Pohjolasta.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Náms- og starfsráðgjöf í atvinnulífinu

  Fögur náttúra umhverfis Nuuk á Grænlandi myndar ramma um ráðstefnu sem NVL og sérfræðinganet NVL um raunfærnimat bjóða til dagana 18.-19 mars 2014. Meginþema ráðstefnunnar er náms- og starfsráðgjöf í atvinnulífinu og þátttakendur eru hvaðanæva Norðurlanda.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Grönlanti toisena ja vieraana kielenä -opetusta kehitetään

  Grönlannin hallitus on saanut parlamentilta tehtäväksi laatia strategian ja toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on saada ”se väestönosa, joka ei hallitse grönlannin kieltä, pärjäämään grönlannilla arjen tilanteissa”. Tehtävää varten on muodostettu erityinen toimikunta.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Koulutus nosteessa Grönlannissa

  Vuosien 2002 – 2012 tilastot osoittavat, että grönlantilaisten koulutustaso on nousussa. Vuonna 2012 34,7 % aikuisväestöstä oli suorittanut peruskoulun jälkeisen tutkinnon. Vuonna 2002 ammattitutkinnon oli suorittanut 6902 grönlantilaista, ja vuonna 2012 luku oli noussut 8179:ään. Opinnot keskeyttäneiden lukumäärä puolestaan laski: vuonna 2002 opiskelun jätti kesken 2652, mutta vuonna 2012 luku oli 2375.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Þróa þarf kennslu í grænlensku sem öðru máli og erlendu

  Til þess að gera þeim hluta íbúanna sem ekki hafa vald á grænlensku kleift að ná tökum á tungumálinu hefur Inatsisartut, Landsþingið á Grænlandi, óskað eftir að heimastjórnin, Naalakkersuisut móti stefnu og geri framkvæmdaáætlun. Sérstakri nefnd hefur verið falið verkefnið.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Framfarir menntunar á Grænlandi

  Tölur frá árunum 2002-2012 sýna að menntastig á Grænlandi hækkar. Árið 2012 höfðu 34,7 prósent fullorðinna íbúa lokið námi á framhaldsskóla- eða háskólastigi. Árið 2002 höfðu 6.902 einstaklingar lokið starfsnámi en árið 2012 hafði þeim fjölgað í 8.179. Þeim sem ekki hafa lokið námi hefur fækkað úr 2.652 árið 2002 í 2.375 árið 2012.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Undervisning i grønlandsk som andet- og fremmedsprog skal udvikles

  For ”at få den del af befolkningen, der ikke behersker grønlandsk, til at kunne begå sig på grønlandsk i hverdagen” er Naalakkersuisut (Landsstyret) blevet pålagt af Inatsisartut (Landstinget) at udarbejde en strategi og handlingsplan. Der er dannet et kommissorium, der skal udføre arbejdet.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Uddannelse i fremgang i Grønland

  Tal fra 2002-2012 viser, at uddannelsesniveauet er stigende i Grønland. I 2012 havde 34,7 procent af den voksne befolkning en uddannelse udover folkeskolen. I 2002 havde 6.902 personer en erhvervsuddannelse og i 2012 var det steget til 8.179. Personer som ikke har afsluttet deres uddannelse er faldet fra 2.652 i 2002 til 2.375 i 2012.

 • |Grönland
  29-01-2014

  Vejledning i Arbejdslivet

  Naturskønne Nuuk danner rammerne, når Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og NVL's vejledernetværk indbyder til vejlederkonference 18.-19 marks 2014. Konferencens tema er ”Vejledning i Arbejdslivet”, og deltagerkredsen er vejledere fra hele Norden.