Avaintaitojen tunnustaminen vapaassa sivistystyössä

Pitkän uurastuksen jälkeen NVL:n työryhmä on saanut valmiiksi raportin siitä, miten vapaa sivistystyö kartuttaa ihmisten avaintaitoja ja miten tätä osaamisen karttumista voidaan tunnistaa ja tunnustaa.

 
Raportti on opintomateriaalin muodossa, ja sen on suunnattu kaikille jotka ovat kiinnostuneita siitä, miten osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa vapaan sivistystyön piirissä. Materiaali on nyt vapaasti saatavilla englanninkielisenä, ja siitä on valmisteilla myös ruotsinkielinen versio.