Avtal mellan Arbetslivets Utbildningscenter och Islands Universistet

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (Arbetslivets Utbildningscenter, FA) i Island och Háskóli Íslands (Islands Universitet) har skrivit avtal om genomförandet av sex kompetensanalyser av jobb inom turismen, förskola och vård.

 
Avtal mellan Arbetslivets Utbildningscenter och Islands Universistet Foto: Pexels.com

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (Arbetslivets Utbildningscenter, FA) i Island och Háskóli Íslands (Islands Universitet) har skrivit avtal om genomförandet av sex kompetensanalyser av jobb inom turismen, förskola och vård. Målet med analyserna är att skapa yrkeshögskola på universistetets akademiska område inom turism, pedagogi och vård. Dessutom kommer FA och Universitetet att genomföra flera kompetensalanyser inom teknik och industri. Reslultaten av kompetenseanalyserna kan användas för att organisera yrkesutbildningar på yrkeshögskolanivå samt vidare utveckling av brancvalidering inom förenämnda brancher.  Validering av kunskaper kan ge individer tillgång till utbildning eller möjlighet till kortare studietid då individens kompetense bedöms mot kunskapskraven för specifika kurser. FA har  utvecklat metod för kompetensanalys. Metoder bygger på att definiera objektivt både personliga och professionella kompetenser som krävs för att utföra specifikt jobb.  Dessutom ligger också tonvikten på att fortsätta utveckla analyser av kvalifikationer och kompetenser i linje med Isländska kvalifikationsrammen (NQF).

Se nyhet her.