Bækkalokket kor

Bækkalokket er Kalfarhusets eget kor.

 

Bækkalokket kor skal synge for oss ved åpningen av konferansen.

Bækkalokket er et kor som består av både innsatte, løslatte, pårørende, frivillige og ansatte ved oppfølgingssenteret Kalfarhuset. Koret gav i 2010 ut CD-en «Levd liv - sanger om veien tilbake».

Bækkalokket er Kalfarhusets eget kor. Kalfarhuset oppfølgingssenter er et tilbud til mennesker som har eller har hatt problem med rusavhengighet og kriminalitet og deres pårørende. Målet er å bedre deltakernes livskvalitet ut fra egne forutsetninger og behov, og hindre tilbakefall til kriminalitet og rus. 

Hør Bækkalokkets kor