Bærekraftig utvikling og folkehøgskolen

Vi har alle et ansvar, Folkehøgskolen gjør noe med det.

 

De nordiske folkehøgskolene er opptatt av en global, bærekraftig utvikling. Gjennom et prosjekt støttet av Nordplus Voksen, har de utviklet gode verktøy for hvordan folkehøgskolen, men også hver og en av oss, kan bidra til at FNs 17 bærekraftmål kan bli virkelighet. Alle de 17 målene har en kort introduksjon, noen spørsmål til diskusjon og refleksjon og i tillegg interessante fordypningmuligheter. Materialet som er utviklet kan brukes av skoler, av organisasjoner, i studieringer og av enkeltpersoner som ønsker å få mer kunnskap og innsikt. Her finner du målene og inspirasjon til kunnskap og refleksjon. 

MER