Bærekraftige bransjeprogram i fokus ved årets tildeling

Direktoratet for høyere utdanning kompetanse (HK-dir) har i år delt ut 94 millioner kroner til kompetansepåfyll i 11 bransjer.

 
 Ansatte, permitterte og ledige får kompetanse om det grønne skiftet Ansatte, permitterte og ledige får kompetanse om det grønne skiftet

Bransjeprogrammene er et resultat av norsk trepartssamarbeid; staten og partene i arbeidslivet går sammen om å kartlegge bransjespesifikke kompetansebehov og tildeler midler til utdanningstilbydere for å løse disse behovene.

Det er et behov for korte og fleksible etter- og videreutdanningstilbud for arbeidslivet. Ansatte i blant annet avfall- og gjenvinningsbransjen, industri- og byggenæringen og reiselivsnæringen kan nå tilegne seg oppdatert kunnskap samtidig som de står i jobb. Dermed kan arbeidslivet få den kunnskapen og kompetansen som etterspørres.

Gjennomgående kompetansebehov for bransjene er relatert til bærekraft. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er én av tilbyderne som får tilskudd til en modul for avfallslogistikk for deltakere i avfall- og gjenvinningsbransjen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe sier at «Partssamarbeidet er avgjørende for at aktørene klarer å utvikle målrettede og skreddersydde tilbud som er korte og fleksible å ta i bruk. Vi ser at vi har truffet bra med valg av nye bransjer i år med gode og sterke søknader».

Mer informasjon -, og tildeling per utdanningstilbyder finner du her.