Bakgrunn - Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling

 
Bakgrunn - Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling Albert Einarsson

”Innovation – voksnes læring og kompetanseutvikling”

4. – 5. juni 2012 på Quality Hotel Expo Fornebu ved Oslo

Nordisk innovasjon i voksnes læring 

En kreativ tanke har liten verdi om den ikke kan omsettes i praksis. Det er først i nytteverdien at det innovative kommer fram. I alle tider har gode pedagogiske ideer kommet fram uten at det har ført til endringer i læring. Av og til skjer det at vi får det til – at vi tenker, at vi setter i gang og lykkes på en slik måte at det nye blir bestående og ettertraktet.
Det er dette som står i fokus når Innovasjonskonferansen 2012 foregår i Oslo 4. til 5. juni 2012.

Konferansen stiller spørsmålene

Hvorfor innovasjon i voksnes læring og kompetanseutvikling? Hva skjer med politiske strukturer, strategier og styringsindikatorer?
Hva innebærer innovasjon? Hva skjer med pedagogisk og didaktisk innovasjon i etter og videreutdanning for voksne deltakere i alle sektorer og på alle nivåer?
Hvordan å innovere? Kan vi få til innovasjon som bryter med eksisterende strukturer, skaper nytenkende samarbeid, nye strukturer for planlegging av utdanning og utvikling av kompetanse?

Møteplass

Konferansen skal bli en møteplass for etablerte nyskapninger og nyskapende etablerere. I løpet av konferansen vil deltakerne få mulighet til å bli kjent med eksempler på innovativ læring i praksis og eksempler på praksis som søker innovative løsninger. I ulike innovative aktiviteter og sesjoner får deltakerne utfordret hver andre. Selve konferansen vil være et forsøk på en innovativ praksis.

Sprenge grenser

Innovasjon i læring generelt og voksens læring spesielt er et krevende område. Samtidig som verden rundt læringsprosessen gjennomgår grunnleggende endringer preges læringsprosessen fortsatt av en tung tradisjon og regelverk som hemmer den. Ved hjelp av teknologi kan den som ønsker få tilbud om opplæring til egne tider, egne steder og fra egne leverandører. Dette er innovativt og kommer, i en eller annen form, til å prege stor del av voksnes læring i framtiden. Det er selvsagt mange som vil ta med seg noe av tradisjonen, arven fra folkeopplysningen, inn i det nye. Det burde være mulig og berikende og viktig at en ny praksis har klare og tydelige røtter.

Debattopplegg

I 2011 publiserte Nordisk Ministerråd et debattopplegg: Kreativitet og innovation. Udfordringer og muligheder for voksen- og efteruddannelser i Norden. Dette debattopplegget er en viktig del av grunnlaget for Innovasjonskonferansen. I oppleggets forord sier det: “En aktiv udvikling af den innovative kapacitet i Norden er en forudsætning for, at de nordiske lande kan bevare deres konkurrencedygtighed i en globaliseret verden.” Debattopplegget henvender seg til de som til daglig er involvert i planlegging, utvikling og gjennomføring av voksnes læring. Innovasjonskonferansen henvender seg til samme målgruppe.

Last ned debattopplegget HER

Perspektiver

Det er viktig å påpeke følgende perspektiv fra debattopplegget: “Hvis vi i Norden vil satse på en systematisk udvikling af kreativitet og innovation, skal der på alle niveauer skabes et tættere og mere dynamisk samspill mellem uddannelsespolitikken, arbejdsmarkedspolitikken og erhvervspolitikken på både det nationale og det regionale niveau.”

Arrangøren

Innovasjonskonferansen 2012 arrangeres av NVL – Nordisk nettverk for voksens læring – på oppdrag fra Nordisk Ministerråd i samarbeid i med Kunnskapsdepartementet, Vox og NFF. NVL er ministerrådets redskap for pedagogisk utvikling innen voksnes læring. NVLs oppgave er å skape kreative møteplasser for folk fra hele Norden. Dette skjer i NVLs mange nettverk og arbeidsgrupper. NVL informerer om det som skjer innen voksnes læring i de nordiske landene og de selvstyrte områdene i sitt månedlige Nyhetsbrev og i webpublikasjonen Dialog på www.nordvux.net.

Påmelding til Innovasjonskonferansen: på www.nordvux.net
Påmeldingsfrist: 15. mai