Bann við að mismun vegna takamarkaðrar starfsgetu

 
Lögunum er ætlað að hvetja til jafnréttis og jafnvirði, tryggja öllum jöfn tækifæri og réttindi til virkni í samfélaginu óháð starfsgetu og koma í veg fyrir mismunun vegna takmarkaðrar starfsgetu. Yfirvöld eiga að vinna markvisst og skipulega að því að hrinda markmiðum laganna í framkvæmd. Það sama á við um fyrirtæki sem að jafnaði hafa fleiri en 50 starfsmenn. Fyrirtækin eiga að gera grein fyrir aðgerðum sem hefur verið hrint í framkvæmd eða sem gerðar hafa verið áætlanir um að hrinda í framkvæmd í ársskýrslum sínum eða fjárhagsáætlunum. Lögin í heild eru á:
www.lovdata.no/all/tl-20080620-042-0.html