Basiskompetanse for 104 millioner kroner

 

Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) finansierer kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data i arbeidslivet. Vox mottok i 2013 til sammen 461 søknader til programmet. Nå er 104 millioner kroner fordelt på 244 prosjekter i alle fylker i landet. Det er prosjekter innen varehandel som øker mest, her er det dobbelt så mange virksomheter som får midler i 2013 som i 2012.

Les mer om BKA 2013 hos VOX.