Basiskompetanse  i arbeidslivet

 

Siden 2006 har 50 000 voksne fått kurs i grunnleggende ferdigheter. Programmet BKA gir støtte til opplæring på arbeidsplassen i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Vox-speilet har sett på antall deltakere i de årene tilbudet har eksistert, samt alder og kjønnsfordeling. Du kan lese mer her om programmet og undersøkelsen :

Läs mer