Bättre möjligheter för vuxna invandrare att ta grundskoleexamen

 

Det ska skapas en ny struktur för grundläggande utbildning för vuxna invandrade, som ska förbättra de vuxna invandrarnas möjligheter att ta grundskoleexamen. Strukturen tar hänsyn till de vuxnas olika behov av fortbildning och arbetsliv.

Detta föreslår en arbetsgrupp som haft som uppgift att utreda och förbättra de vuxna invandrarnas möjligheter att ta grundskoleexamen. Arbetet bygger på statens integrationsprogram som har som målsättning att invandrare och personer med invandrarbakgrund deltar i utbildning i samma utsträckning som den övriga befolkningen.

Arbetsgruppen föreslår att de vuxna invandrarnas studiemöjligheter förbättras också ekonomiskt. Enligt förslaget skulle stödtiden för frivilliga studier förlängas till 48 månader i stället för nuvarande 24. Det föreslås också att de vuxna invandrarna får studiestöd till heltidsstudierna på vuxengymnasier och andra skolor som erbjuder grundskoleundervisning på heltid.

Läs mera

Källa: Utbildnings- och Kulturministeriet