Bättre möjligheter till kontinuerligt lärande

Från januari 2019 är det lättare att komma in på högskolor i Finland.

 
Bild: Undervisnings- och kulturministeriet i Finland Bild: Undervisnings- och kulturministeriet i Finland

Ändringarna i universitetslagen och yrkeshögskolelagen kommer från Visionen för högre utbildning och forskning 2030. Lagändringarna innebär mer möjligheter för kontinuerligt lärande och uppdragsutbildning i högskolorna.

Samhällets behov

– Lagändringen ger universiteten och yrkeshögskolorna nya möjligheter att reagera på samhällets och arbetslivets föränderliga behov, så som t.ex. efterfrågan på kontinuerligt lärande, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

– Det kontinuerliga lärandet blir högskolornas uppgift, det blir lättare att bli antagen till högskoleutbildning och att byta studieinriktning, det blir möjligt med kontinuerlig ansökan och projektfinansieringens administrativa börda blir lättare, fortsätter Grahn-Laasonen.

Lagarna är inte bindande, utan högskolorna kan ta i bruk de  nya verksamhetsmodellerna enligt eget övervägande.

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet