Bedre adgang til samfundet

Alfarådet er et NVL-netværk, der arbejder for en bedre integration, bl.a. med fokus på kortuddannedes læse- og skrivefærdigheder.

 
Foto: Free-Photos Foto: Free-Photos

- Vi har i Norden en gruppe voksne mennesker fra ikke-vestlige lande, der har særlige faglige udfordringer, og vi må ikke glemme at række ud til denne gruppe, der ikke er blandt de mest højtråbende i vores samfund. Derfor er Alfarådets arbejde vigtigt, siger Færøernes repræsentant i Alfarådet, Vár í Ólavsstovu.

Nordist med stort N

Vár í Ólavsstovu arbejder til daglig på Færøernes universitet som lektor i modersmålsdidaktik, herunder også færøsk som andetsprog. Vár studerede oprindelig nordisk litteratur, en uddannelse, der var med til at forstærke hendes brændende interesse for Norden og for nordisk samarbejde. - Jeg er Nordist med stort N. Som et nordisk land har det umådelig stor betydning for Færøerne at samarbejde med det øvrige Norden. Når vi er en del af et større fællesskab formår vi bedre at hvile i os selv, og den fælles nordiske kulturarv er med til at styrke vores egen identitet, samt vort eget sprog og kultur, siger Vár.

Alfarådets opgaver

Alfarådet har eksisteret som en del af NVL-netværket siden 2006. Alfarådets formål er at udvikle og forbedre uddannelsesmulighederne for voksne med ingen eller kort uddannelse, der ikke har nordisk som modersmål. Rådets opgaver består blandt andet i at forbedre kortuddannede tilflytteres muligheder for en aktiv deltagelse i samfundet og i Nordens demokratiske processer, at sprede kundskaber om uddannelsesområdet samt at kortlægge kompetencebehov for lærere, der underviser i et af de nordiske sprog som fremmedsprog.

bedre-adgang-til-samfundet-text2.jpg

Mere end læse- og skrivekompetencer

Som navnet afspejler, har alfabetisering været omdrejningspunktet for Alfarådets aktiviteter, men Vár gør opmærksom på, at rådets arbejde handler om andet og mere end selve den grundlæggende alfabetisering, for Alfarådets målgruppe har brug for uddannelse i grundlæggende litteracitet, men det er også nødvendigt, at man tænker i en bredere sammenhæng.

- I dag arbejdes der med litteracitet på mange forskellige områder: Hvordan fungerer vores arbejdsmarked? Vores sundhedssystem og vores socialvæsen? Og hvat med uddannelse? Numeracitet, eller evnen til at forstå og arbejde med tal, er også en vigtig del af arbejdet. Disse kompetencer er mere eller mindre indbygget i vores tankesæt og i vores uddannelse, men kan være mindre indlysende for tilflyttere, der kommer langvejs fra. Alfarådets opgave er at støtte tilflytteren i at blive en veloplyst og aktiv borger i et nordisk velfærdssamfund. Denne proces kan for mange være lang og besværlig, siger Vár.

Vár er også klar over, at det er en stor opgave at få skabt de rigtige rammer for en god integration. – Generelt skal vores modtagelse af nye borgere være bedre kvalificeret. At undervise i færøsk som fremmedsprog har til for kort tid siden været et ikke-eksisterende fag, så vi har brug for at uddanne undervisere. Vi bør inkludere tilflyttere, der allerede har lært færøsk, og vi skal finde ud af, hvordan vi kan engagere folk i lokalsamfundene. For vi skal udruste alle dele af samfundet til at tage godt imod vores nye borgere, siger Vár.

bedre-adgang-til-samfundet-text1.jpg

Nyt fagområde

Sprogundervisning i færøsk som fremmedsprog er et nyt fagområde på Færøerne, da tilflytning først for alvor har taget fart i de seneste årtier. Således boede 548 mennesker fra andre lande end de nordiske i landet i år 2000, hvorimod denne gruppe i dag udgør 2.183 mennesker ud af en samlet befolkning på lidt under 53 tusinde.

Vár erkender, at der hidtil ikke er sket nok på integrationsområdet, og at tingene sker for langsomt. Men der har været en række kurser for undervisere i færøsk som fremmedsprog, og Færøernes deltagelse i NVL har æren for mange af de tiltag om voksenlæring, som bliver arrangeret på Færøerne, da de tit er konkrete resultater af dette samarbejde. – Som medlem af Alfarådet kan jeg få indblik i nordiske erfaringer, og i de vellykkede og de mindre vellykkede historier. Og som lektor i didaktik har jeg disse erfaringer med i mit arbejde. Vi arbejder nu med at oprette en uddannelse i færøsk som fremmedsprog for lærere i gymnasiet og i folkeskolen, fortæller Vár.

Udbytterigt nordisk samarbejde

Med færøsk som arbejdssprog er det ikke altid så indlysende at finde frem til færøske kollegaer, der beskæftiger sig med de samme anliggender, så faglig sparring kan være begrænset.

I Várs optik er risikoen for at henfalde til bekvemt navlepilleri i den hjemlige andedam nærliggende, når muligheden for kollegial sparring og opmærksomhed er fraværende, og her kommer Nordens samarbejde ind i billedet. – Vi må bevare vores enestående adgang til alle de nordiske lande, og gennem NVL og Alfarådet har vi heldigvis adgang til erfaringer og kvalifikationer, som vi med fordel kan bruge i vores arbejde. Dette er en af mange årsager til, at jeg er en så overbevist tilhænger af nordisk samarbejde, siger Vár í Ólavsstovu.

Læs mere om Alfarådets arbejde og Nordiske erfaringer med fjernundervisning i den grundlæggende litteracitet her.